Zaj- és légszennyezés vizsgálat volt a Kőbányai Garázsban

Még a tavaly novemberi kőbányai közmeghallgatáson felhívtuk az önkormányzat figyelmét, hogy a Salgótarjáni utcában lakók életét régóta megkeseríti a Kőbányai Garázsban tárolt régi buszok éjjelenkénti motorjáratásának zaj- és levegőszennyezése, erről a Vagyunk! hírlevél 2014. decemberi száma tudósított.

Idén januárban a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Építésügyi és környezetvédelmi osztálya levélben tájékoztatott arról, hogy a közmeghallgatás után az önkormányzat felkérte a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőséget a bejelentés kivizsgálására.

A Közlekedési Felügyelőség tájékoztatása szerint még december első felében előzetes bejelentés nélküli ellenőrzést tartottak a Kőbányai Garázsban, a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, és a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet* vonatkozó előírásainak teljesülését vizsgálva; valamint szúrópróbaszerűen megvizsgáltak a telephelyen tartózkodó autóbuszokat is.

A járművek által keltett ún. közeltéri (álló helyzeti) zajhatás vizsgálata és emisszió (légszennyezés) mérése a jogszabályok által meghatározott módon, hitelesített mérőműszerrel történt. A vizsgálat eredményeképpen azt állapították meg, hogy az ellenőrzött autóbuszok zajkibocsátása és emisszió értékei megfelelnek a jogszabályokban előírt értékeknek.

A Kőbányai Garázs illetékes vezetőjének tájékoztatása szerint a telephelyen 74 db járművet tárolnak, ebből 60 db üzemképes. A forgalomba kiálló járművek reggel 4:00 órától 7:00 óráig folyamatosan távoznak a telephelyről, előtte a motor bemelegítése 10 percig alapjáraton történik.

*A rendelet 3. sz. melléklete szerint az V. járműcsoportba sorolt Ikarus 200 típusú autóbuszok megengedett közeltéri zajkibocsátása 108 decibel (dBA).