Ápolási támogatásra lehet pályázni

Pályázatot hirdetett a Kőbányai Önkormányzat ápolási támogatásra. Szociális rászorultság alapján vehető igénybe a segély az ápolási többletkiadások kiegészítésére.

Pályázni olyan, kőbányai lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt lakó, tartósan beteg személy tud:

aki a tizennyolcadik életévét betöltötte,

aki a háziorvos vagy szakorvos igazolása szerint önmaga ellátásában segítségre szorul, és

akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem alacsonyabb 64.124 forintnál,  egyedül élő esetén 85.500 forintnál.

Az ápolási támogatás legfeljebb tizenkét hónap időtartamra állapítható meg.

Az ápolási támogatás összege havonta:

71.250 forintot meg nem haladó egy főre jutó havi nettó jövedelemig 10.000 forint,

71.250 forintot meghaladó egy főre jutó havi nettó jövedelem esetén 8.000 forint.

A pályázatokat 2015. november 30-ig folyamatosan lehet benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1102 Budapest, Szent László tér 2-4.) ügyfélfogadási időben (hétfő 8.00-17.30, kedd 8.00-15.30, szerda 8.00-16.00, csütörtök 8.00-15.30, péntek 8.00-13.00) vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztálynak címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen.

A pályázati adatlap az önkormányzat oldaláról letölthető!

Forrás: Kőbánya.ittlakunk.hu