Egyeztetés a településfejlesztési koncepcióról – lakossági fórum március 21-én

A Kőbányai Önkormányzat egyeztetést kezdeményez a településfejlesztési koncepcióról, stratégiáról, 2017. március 8. és március 29. között. A témával kapcsolatos lakossági fórumra a Kőrösi Kulturális Központban kerül sor, 2017. március 21-én, 17.00 órakor.

További tudnivalók ebben a pdf. formátumú dokumentumban (vagy az alábbi plakáton) olvashatók:
Tájékoztatás a Kőbányai Önkormányzat területén készülő tervekről

2017.03.14_Kobanya_KVSZ lakossagi forum_plakat

Mivel honlapunk illetve a Pongrác Egyesület is érdeklődik a Pongráctelepet esetleg érintő településfejlesztési koncepciókról, nemcsak elmegyünk jegyzetelni, beszámolni, hanem előzetesen megkerestük az önkormányzati Kőbánya.hu honlapon nyilvánosan elérhető dokumentumok közül az alábbiakat.

1-2. A lakossági fórum településképi témakörével kapcsolatban a 34/2011 (IX. 26.) sz. önkormányzati rendeletet, melynek szövege (0,35 MB-os PDF fájl, 23 oldal) innen tölthető le, valamint az ennél jóval terjedelmesebb előterjesztés mellékletéből szintén készítettünk egy Pongráctelepre fókuszáló kivonatot, ami itt tölthető le (3,5 MB-os PDF fájl, 8 oldal). Később erről részletesen is írunk majd, de addig is kiemeljük azt a közérdekű információt, hogy a rendelet értelmében gyakorlatilag a Pongráctelep egész területe helyi védettség alatt áll. Ezzel kapcsolatban próbálunk gyakorlatias kérdésekkel készülni, mint pl. a vegyesen malter és tégla homlokzatú pongráctelepi társasházak is csináltathatnak-e homlokzati hőszigetelést, stb.

3. A lakossági fórum építési szabályzat témakörével kapcsolatban az aktuálisan érvényes kőbányai városrendezési és építési szabályzatot (80 MB-os PDF fájl) melyből az itt elolvasható, letölthető kivonatot készítettük (1,3 B-os PDF fájl, 7 oldal), Pongráctelep és környékét érintő fejezeteket és mellékleteket kiemelve.

Természetesen várunk olvasóinktól is témába vágó kérdéseket a fórumra.

A városrendezési és építési szabályzat kivonatban egyébként nem sok információ található Pongráctelepről és környékéről. A Laposdűlő városrésszel külön foglalkozó fejezetben és a térképmellékletekből igazából csak közlekedési terveket tudunk kiemelni:

– A Salgótarjáni utca vonalában elvileg a leendő M4 autópálya jönne be a Hungária körútig (ez már elég régi terv), zajvédő fallal a Pongráctelep felé.

– A Pongrác utat kétszer két sávosra kellene bővíteni, ami miatt a Szolgáltatóház épületét le kellene bontani, igaz a telke összevonható lenne a volt mozi épületében működő Pongrác Irodaházéval.

– Ami a legérdekesebb: a Zách utcát meghosszabbítanák déli irányban, a vasúti töltés alatti átvezetéssel a 2011-ben bezárt Északi Járműjavító területére, kijárattal a Kőbányai útra (az Egészségházzal szemben). Ez nyilván a megszűnt gyártelep területén a műemléki Eiffel-csarnok folyamatban lévő beépítésével megvalósuló operaházi háttérbázis és más, még tervben sem lévő új funkciók megjelenésével új életre kelteni kívánt “rozsdaövezet” feltárását, jobb megközelíthetőségét kívánja elősegíteni. Pongráctelepi lakosok számára a tervezett feltáró útvonal elkanyarodása miatt igazából nincs gyakorlati haszna a Zách utca vasút alatti átvezetésének (nem kerülne közelebb az Egészségház), az Eiffel-csarnokban tartandó operaházi (próba- és kamara-) előadásokra pedig nyilván kevesen és ritkán fognak átjárni a Pongráctelepről.

– A volt Északi Járműjavító területét feltáró tervezett utcák közül egy nyugati irányú útvonal külön szintben (felüljárón) keresztezné a Könyves Kálmán körutat, új közlekedési kapcsolatot teremtve a VIII. kerület felé (praktikusan csak a volt Józsefvárosi pályaudvar jelenleg túlnyomórészt használaton kívüli területére, ahol legutoljára sportközpontot, olimpiai falut terveztek).

– Végül a Keleti pályaudvar felé haladó vasútvonalon, a Hungária körúti felüljárónál vasúti megálló létesítését írja elő kerületi szabályzat, bár ez kiváltható lenne a Kőbányai úti jelenlegi tömegközlekedési kapacitások bővítésével (amennyiben a volt Északi Járműjavító területének új életre keltése jelentős többletforgalmat generál).

Összefoglalásképpen hangsúlyozandó, hogy a kerületi szabályozási terv csak egy területre lebontott útmutató a későbbi fejlesztésekhez, amelyek azonban beláthatatlan időtávban (akár soha nem) valósulnak, valósulhatnak meg (mint pl. az M4 autópálya bevezetése a Salgótarjáni utcába).

És ha már a Pongráctelepet és környékét érintő közlekedési szabályozási terveket felsoroltuk, a fórumon majd felvetjük az alábbi két, lakótelepünknek (is) fontos kiegészítő szabályozási javaslatot:

– Ha bővítenék a Pongrác utat, jó lenne kerékpárossávoknak vagy bicikliútnak is helyet szorítani – ez a Kőbánya más részén lakóknak is fontos közlekedési útvonal lehetne Zuglóba a jelenleg inkább elriasztóan és zavaróan forgalmas, ugyanakkor csak nagy kerülővel (Hungária körúti, Albertirsai úti bicikliúttal) kiváltható Pongrác úton.

– A 37-es villamos Pongrác úti megállójához (a lakótelep felőli oldalon) szükséges lenne egy akadálymentesített feljáró (rámpa) létesítésére. Ránézésre volna erre hely a villamostöltés oldalában, praktikusan délnyugati irányban, így a lakótelep közepe felől is gyorsabban el lehetne érni a megállót, aminek a 37-es villamos ritka közlekedése miatt is van jelentősége.

Forrás: Kőbánya.info