Babakelengye támogatás kőbányai újszülötteknek

A Kőbányai Önkormányzat új támogatási formát vezetett be: természetbeni támogatásként babakelengye-csomaggal támogatja azt a gyermeket,
a) aki Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, és
b) akinek a családi pótlékra jogosult törvényes képviselője a gyermek születésekor és a kérelem benyújtásakor is Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, továbbá életvitelszerűen itt tartózkodik.

A támogatás iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselője nyújthatja be a gyermek születését követő egy éven belül. Az igénylés benyújtásának elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, a törvényes képviselő és a gyermek személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatát, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli.

Az első kőbányai babakelengye csomag, amit Kovács Róbert polgármester személyesen adott át. Fotó: Kovács Róbert Facebook oldala.

Forrás: Kőbánya.hu