Bontják a Liget téri szolgáltatóházat – Pongráctelepnek is lehetett volna metrómegállója

A Kőbányai Önkormányzat megbízásából ma elkezdődött a Liget téri szolgáltatóház bontása. A tér végleges rendezésére a 2018. év folyamán sor kerül, a tervek szerint az önkormányzat a városközponthoz méltó, kulturált és esztétikus környezetet alakít ki.

Bár ez a hajdanvolt szolgáltatóház már kívül esik Pongráctelep tágabb környékén is, de azért érdemes külön írnunk a mostani bontásáról, mert ha megvalósult volna a szolgáltatóház és a hozzá kapcsolódott, már évekkel ezelőtt betemetett aluljáró eredeti célja, akkor ma metrómegálló lenne Pongráctelep mellett, a vasút túloldalán…

A 2-es (térképeken piros) metróvonalat 1970-ben nyitották meg az Örs vezér tere és a Deák tér között, és pár éven belül elvezették a Déli pályaudvarig, azóta nem építették tovább ezt a metróvonalat. Azonban a hetvenes évek elején, Kőbánya központjának rendezési terveivel együtt szárnyvonalat terveztek idáig: az akkor még Népstadionnak hívott állomásról kiágazva egy dél-délkelet irányú ívvel a metró előbb a Vásárváros (volt BNV, ma Hungexpo) bejáratánál (1974-ben helyezték ide a kiállítási területet a Városligetből) állt volna meg, a végállomás pedig a Zalka Máté (ma Liget) tér lett volna.

Forrás: IHO.hu / Dr. Nagy Ervin – Dr. Szabó Dezső: Budapest közlekedése tegnap, ma, holnap

Aki esetleg a hetvenes években költözött el messzire Kőbányáról, és bő tíz év múlva tért vissza, idegenül kapkodta a fejét. Apró házak sorát bontották le, eltűnt két olyan emblematikus intézmény is, mint a Munkás mozi és a Makkhetes névre hallgató kocsma. A régi városrész helyén új, széles út terpeszkedett, amelyet tízemeletes, lakótelepi házak szegélyeztek. Az új Kőrösi Csoma Sándor út (a régit sétánnyá minősítették és nevezték át) és a Kápolna utca találkozásánál hatalmas, egykor impozánsnak szánt aluljárórendszer húzódott a föld alatt, amely a korszak építkezéseinek megfelelően élelmiszerboltot, fodrászüzletet, eszpresszót magában rejtő szolgáltatóházban folytatódott.

A tervek szerint a metrónak 1990-re kellett volna Kőbányát elérnie, de akkorra nemhogy a szárnyvonalak, de az egész metró építkezése lelassult, a 3-as metró máig utolsó, Árpád híd–Újpest-központ szakaszát ebben az évben adták át, hatévnyi építés után. A kőbányai aluljáró és a hozzá tartozó szolgáltatóház csendben az enyészeté lett, a boltok bezártak, lassan hajléktalan és bűnözőtanya lett az egyre romosabb állapotú helyből. A gyalogosok inkább a felszíni, igen balesetveszélyes átkelést választották a kétes elemek búvóhelyéül szolgáló, állandóan sötétbe borult aluljáró helyett, amelyet aztán 2008-ban befedtek, a felszínen lámpás-zebrás átkelőket alakítottak ki.

A 2010-es években a Kőbányai Önkormányzat tartott ugyan ötletpályázatot az akkor még fővárosi tulajdonú terület újrahasznosítására, de végül a magántulajdonú részek felvásárlása után úgy döntött, hogy elbontják a szolgáltatóházat és felszíni közparkot alakítanak ki a helyén. Ezek a munkálatok kezdődtek meg most, és ezzel párhuzamosan a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. online kérdőíven gyűjti a lakossági javaslatokat a szolgáltatóház helyén kialakítandó kis közpark használati jellegének kigondolására, aminek az alább látható tervrajzát is a kérdőívről másoltuk ide.

Forrás: kvzrt.hu

Egyébként egyes szakemberek még napjainkban is tervezgetnek új vasúti főpályaudvart a mai Kőbánya-Felső és Kőbánya-alsó helyére, ezek kereszteződésénél, amihez kapcsolódóan tartanák szükségesnek a 2-es metró kőbányai leágazásának megépítését a Liget térig, Pongráctelephez közeli megállóval; erről 2016 elején írtunk.

Forrás: IHO.hu, Kőbánya.hu