Sajtó, közlemények a Hős utcai gettó felszámolásáról

Múlt héten kissé fokozódott a feszültség a Hős utcai gettó helyzetével kapcsolatban. Az ott lakó bérlők és lakástulajdonosok nehezményezik, hogy nem kapnak érdemi tájékoztatást a kőbányai önkormányzattól, hogy milyen módon tervezi felhasználni a kormánytól múlt év végén kapott 2,1 milliárd forintot, amit a vonatkozó kormányrendelet csak úgy írt le, hogy a Hős utca “rendbetételére” adja az önkormányzatnak.

Az információhiány miatt elbizonytalanodott helybeli lakosok közül néhányan elmentek, a lakhatási jogokra és hajléktalanok segítésére specializálódott A Város Mindenkié (AVM) nevű civil szervezettel és a Hős utcában 2014 óta közösségfejlesztéssel foglalkozó Kontúr Egyesülettel támogatva a 2018. február 22-i önkormányzati testületi ülésre, hogy kérdéseket tegyenek fel az önkormányzatnak a gettó “rendbetételével” kapcsolatban (ún. hozzászólási jegy kitöltésével állampolgári jogon hozzá lehet szólni a nyilvános testületi ülések napirendi pontjaihoz). Velük tartottak a Bihari utca 8/C lakói közül is többen, mert ezt a 2000-es években félig felújított társasházat is lebontani tervezi az önkormányzat, ám az ott lakó bérlőknek úgy mondták fel a tavasszal lejáró határozott idejű bérleti szerződéseit, hogy a semmivel nem tartozó bérlőknek sem ajánl fel cserelakást az önkormányzat.

Azonban a múlt csütörtöki önkormányzati testületi ülést vezető Kovács Róbert kőbányai polgármester nem engedélyezte a (2017-es költségvetésről szóló) napirendi pontok közé nem illeszkedő lakossági és civil hozzászólásokat; majd a megjelent lakosok és civilek kitartása miatt fel is függesztette a testületi ülést, ami után még Weeber Tibor alpolgármester meghallgatta a Hős utcai, Bihari utcai lakosok és az AVM valamint a Kontúr Egyesület kérdéseit, véleményeit, de érdemben (hivatalosan) nem tudott válaszolni, inkább fogadóórát javasolt. Így végül a lakosok és civilek saját szempontjukból sikertelenül távoztak a kerületi városházáról, mivel nem tudtak érdemi információcserét kezdeményezni az önkormányzattal. A 2018.02.22-i önkormányzati testületi ülés eme szakaszáról a 10kerkult.hu közölt terjedelmes beszámolót.

Viszont még aznap az önkormányzat részéről Kovács Róbert polgármester közleményt és “háttéranyagot“adott ki, főleg közbiztonsági témára kihegyezve (“cél a törvényes rend helyreállítása”), amiről (az előzményeket nem ismerve) mi még aznap hírt adtunk, kiemelve azt a pongráctelepi nézőpontból lényegi információt, hogy (tudomásunk szerint) ebben a közleményben van leírva először, hogy a kormány által adott 2,1 milliárd Ft-ból a Hős utcai gettó elbontását tervezi a kőbányai önkormányzat. Ez várható döntés volt, de az eddigi hivatalos kommunikáció csak “még folynak az egyeztetések a minisztériummal” szakaszban tartott, illetve még mindig nem tudni semmilyen konkrétumról, hogyan tervezi az önkormányzat a Hős utca 15/A és B társasházak kiürítését.

Ezek után a Kontúr Egyesület is kiadott egy közleményt, reagálásképpen az önkormányzat közleményére és a február 22-i testületi ülésen történtekre, ebben nehezményezik, hogy a Hős utcai lakók hosszú évek óta bizonytalanságban élnek, nem kapnak lakhatásukat illetően megfelelő tájékoztatást a kőbányai önkormányzattól. A probléma megoldására az egyesület folyamatosan párbeszédet kezdeményez a kerületi önkormányzat vezetőivel, amit eddig elutasítottak, írásban tett kezdeményezéseikre nem válaszoltak – de az egyesület továbbra is partnere kíván lenni a helyi önkormányzatnak, szociális segítő szervezeteknek,  törekedve arra, hogy az intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel hálózatként együttműködjenek a társadalmi problémák megoldása érdekében. A Kontúr Egyesület közleménye hivatkozik egy 2018.02.20-án az önkormányzatnak küldött levelükre, melyben igen érdekes kimutatást közölnek a Hős utcai önkormányzati bérlakások és magántulajdonú lakások tartozásairól, ez a levél itt olvasható el.

Itt tart most a Hős utcai “helyzet”, azaz igazából nem tudunk még mindig semmit a 2,1 milliárd forint felhasználásáról. A Hős utcáról eddig írt összes cikkünk a “Hős utca” kategória címke alatt (honlapunk bal oldalán) összegyűjtve is megtalálható.