Önkormányzati felhívás a járdák hó- és síkosságmentesítésére

A Kőbányai Önkormányzat felhívja a Tisztelt Kerületi Lakosok figyelmét, hogy a téli időszakban az ingatlanok előtti járdaszakaszok hó- és síkosságmentesítése az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, birtokosának) kötelessége.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Fővárosi Közgyűlési rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ingatlan tulajdonosa (kezelője, birtokosa) köteles gondoskodni az ingatlana előtti járda, az ingatlanához csatlakozó járda, valamint a járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület, járda hiányában az ingatlana telekhatárától számított egy méter széles területsáv gondozásáról, tisztán tartásáról, síkosságmentesítéséről, továbbá a hó eltakarításáról.

A Rendelet értelmében, aki síkosság-mentesítési, illetve hóeltakarítási kötelezettségének nem tesz eleget, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, és ötezer forinttól természetes személy esetében százötvenezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, valamint a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

A biztonságos közlekedés biztosítása mindannyiunk érdeke, ezért kérjük, hogy folyamatosan tegyenek eleget a fenti előírásoknak, és a hóeltakarítási és jégmentesítési feladataikat szíveskedjenek elvégezni.

Környezetünk védelme érdekében ne sóval, hanem kizárólag környezetkímélő anyag használatával síkosságmentesítsenek!

Egyben felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy amennyiben mulasztásukból eredően az ingatlanuk előtti járdán megcsúszásos baleset történik, úgy az ingatlantulajdonos, illetve a társasházi közösség kártérítési felelősséggeltartozik a károsult felé.

Segítő együttműködésüket köszönjük!

Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Hatósági Főosztály

Forrás: Kőbánya.info