Előfinanszírozásos pályázat kőbányai társasházak felújítására

Most figyeltünk fel arra, hogy február végén az évek óta szokásos kerületi értékvédelmi pályázat mellett egy másik pályázati lehetőséget is kínál a Kőbányai Önkormányzat a X. kerületi társasházaknak:

Lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatása címmel.

Ez a pályázati felhívás is felújításról szól, de míg az értékvédelmi pályázat a helyi védettség alatt álló és műemlék lakóházak külső megjelenésével összefüggésben elvégezhető felújításokat támogatja csak, addig ez a pályázat a belső felújításokat is támogatja (pl. víz-, gáz-, villanyvezeték felújítása, cseréje). További fontos különbség, hogy ez a pályázat előfinanszírozásos, a támogatást a nyertes pályázó társasház előleg formájában kapja meg, amely összeggel a beruházást követően számlák, bizonylatok benyújtásával el kell számolnia. Hőszigetelést (“energetikai korszerűsítést”) nem támogat ez a pályázat, vélhetően az összesen 150 millió forintos pályázati keretösszeg miatt. A támogatás felhasználására rendelkezésre álló idő a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónap. A benyújtott pályázat alapján a lakóközösség által tervezett beruházásra elnyerhető támogatás mértéke az elszámolható beruházási költség legfeljebb 50%-a lehet, de nem haladhatja meg a lakásonkénti 500.000 Ft-ot.

A pályázatot magyar nyelven egy eredeti, hivatalos képviselő által cégszerűen aláírt és egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban zárt borítékban legkésőbb 2019. június 17-én 16.00 óráig személyesen kell benyújtani a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Jegyzői Főosztályán (cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 1. emelet 131.). A borítékra rá kell vezetni a „Lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatása” szöveget.

Kapcsolódó dokumentumok:

Forrás: Kőbánya.hu