Városrészi fórum sok helyi kérdéssel és válasszal

Ma délután 17:00 órától tartotta meg D. Kovács Róbert Antal kőbányai polgármester a Laposdűlő városrészi lakossági fórumát a “Házhoz jön a polgármester” sorozat keretében. A X. kerületi önkormányzat tavalyi fejlesztéseinek, valamint az idei és jövőbeni terveinek bő egyórás ismertetése után helybeli lakosok kérdezték a polgármestert aki, vagy az önkormányzat valamelyik illetékes osztályvezetője válaszoltak további két órában. Már az előadás közben is sok, Pongráctelepet érintő információra figyeltünk fel, majd a kérdezők többsége is lakótelepünkről szólt, így ez a cikk hosszabb lett a vártnál, és előre elnézést kérünk, ha esetleg nem sikerült minden témát és kérdést-választ megosztani az olvasóinkkal. A rövidítés kedvéért bekezdésekben összevontuk a polgármesteri előadás és a lakossági kérdések-válaszok közös témáit, természetesen csak Pongráctelepre és környékére koncentrálva, helyi szemszögből “tudósítva” a hallottakról.

A Maglódi úton épülő új szakrendelő elérhetősége. A Maglódi úton, a Bajcsy Kórház mellett már építik az új kőbányai rendelőintézetet, amit legkésőbb 2020 elején megnyitnak, és akkor bezárják, lebontják a leromlott állagú Egészségházat, ami a pongráctelepi lakosoknak még szinte kényelmes közelségben, sétatávolságra van, míg az új rendelőintézet messze lesz. Az eléréshez ugyan két tömegközlekedési eszköz is adott, de a 95-ös busz csúcsidőben dugóban araszol, a 37-es villamos pedig ritkán jár és csúcsidőn kívül csak a Sörgyárig közlekedik. A polgármester előadása során említette, hogy az önkormányzat törekszik odahatni a BKK-ra, hogy az új rendelőintézet megnyitása után a 37-es villamos napközben is végigmenjen a Maglódi úton (a MÁV-telepi és Bem-telepi lakosoknak eleve csak a 37-es villamos lesz az egyetlen közvetlen, átszállás mentes BKV-járat az új szakrendelőhöz).

Pongrác Idősek Klubja. Idén a Pongrác Közösségi Házzal közös használatú udvarfejlesztés zajlik, jövőre pedig kicserélik a nyugdíjasklub nyílászáróit.

Játszótér fejlesztése. Még a 2017. novemberi közmeghallgatáson beszélt a polgármester arról, hogy állami pályázati forrásból négy kőbányai játszóteret, köztük a Pongráctelep központi játszóterét fogják felújítani-fejleszteni. De azóta nem történt semmi, erre hozzászóló lakosok is rákérdeztek a fórumon. D. Kovács Róbert Antal válasza szerint a következő hónapokban végre megvalósul a 2017-ben ígért beruházás, ami azért húzódott idáig, mert az állami pénzt országos költségvetésből biztosította az állam, de a 2018-as választások utáni kormányátszervezés közepette nem volt aki aláírja a szerződést a pénz kiutalásáról a kőbányai önkormányzatnak, ami idén év elején megtoldotta az állami 60 millió Ft-os keretet még 30 millió forinttal, az építőipari áremelkedések miatt. A Gyakorló utcában már elkezdték az ottani játszótér munkálatait, hamarosan sorra kerül a miénk is. A pongráctelepi játszótér fejlesztése során főleg a kisebb (2-6 éves) gyerekeknek terveznek új játszóeszközöket telepíteni, mivel a játszóteret a jelenlegi formájában a 6-10 évesek számára alakította ki 2014-ben a Kis-Pongrác projekt. (Eredetileg az óvoda Gyöngyike utcai frontján lévő játszóteret építette a projekt a 2-6 éveseknek, de ezt a játszóteret hétköznap az óvoda használja, egyébként meg zárt kerítés mögött van.) Lakossági hozzászólás alapján megvizsgálja az önkormányzat a játszótéri homokozó felületének szűkítését és érdemi körülhatárolását, mivel a jelenleg kialakítás mellett a szél szerteszét fújja a homokot, be a szomszédos társasházak földszinti lakásaiba is. Másik lakótárs szóba hozta, hogy a játszótéri ivókút tavaly folyamatosan folyt a víz, mert túl könnyen hozzáférnek a rongáló kedvű kisgyerekek, nehezebben hozzáférhető nyitó-záró megoldás kellene a kútra.

Ide kapcsolódó kérdésünk volt, hogy a használathoz képest eléggé tágas Csilla utcai kutyafuttató túlsó, Zách utca felőli fertályán lehetne-e kis helyigényű közösségi sportolási lehetőségeket, pl. pingpong asztalokat, kosárpalánkot, tengópályát kiépíteni. A kutyafuttatóval határos Pongráctelep és MÁV-telep tizenéves korosztálya számára egyik lakótelepen sincs semmilyen értelmes közterületi időtöltési lehetőség, de hely sincs a lakótelepeken belül kialakítani ilyeneket, illetve a lakók is tiltakoznának a zajos pingpongozás miatt, mint ahogy az egyik lakos említette is, hogy most is erős zajterhelést jelent a Pataky Szakgimnázium előtti teresedésen focizgatás. A polgármester és a városüzemeltetési osztályvezető válaszul elmondta, hogy egyrészt vizsgálták a kutyafuttatót, de a szomszédos MÁV-töltés védőzónájában nincs lehetőség ott komolyabb beruházásra (a tavaly kiépített közvilágításon túl), másrészt a lebontás előtt álló Hős utcai gettó helyén tervezett sportlétesítményt kifejezetten a Bem-telepi, MÁV-telepi és pongráctelepi lakosoknak szánják.

Ez is egy lehetőség, de ehhez is hely kell… Fotó: Kapucentrum.hu

Parkolás, átmenő forgalom. Decsi Margit, a Salgótarjáni utca 63. társasház közös képviselője külön is rákérdezett a 95-ös buszmegálló és a ház közötti parkolóra, nem lehetne valahogy tiltani a nem ott lakók beparkolását, főleg a Hungexpo rendezvények idején. A Kőbányai-Közterület-felügyelet vezetőjének, a városüzemeltetési osztály vezetőjének és a polgármesternek a válaszai szerint a kijelölt közterületi parkolást, és a pongráctelepi, ugyancsak közterületi utcákba való behajtást nem lehet korlátozni, de érzékelve a helyi igényt, javaslatot tesznek a Budapesti Közútkezelőnek, hogy legalább súlykorlátozás kitáblázásával lehessen csökkenteni a lakótelepünkön áthaladó forgalmat (pl. amikor a Hungária körúti dugókat akarják kikerülni az autósok). Ami a parkolást illeti, korábban a Kis-Pongrác projekt már megvizsgált minden lehetőséget, és Pongráctelepen már nincsen hely további parkolók kialakítására, ezzel együtt kell élnünk. A parkolási lehetőségek szűkössége Kőbánya más lakóövezeteiben is létező helyzet, olyannyira, hogy a Vásárló utcában még kétszintes parkoló kialakításának lehetőségét is vizsgálták. Pongráctelepen erre nincs hely, így technikailag még parkolóházakat lehetne építeni a környéken, de ezért aligha akarna fizetni itteni lakos.

Közbiztonság, térfigyelő kamerák, közterület-felügyelet. Még a Kis-Pongrác projekt telepített 2014-ben 12 db térfigyelő kamerát lakótelepünk köré, de a technika fejlődése miatt ezek már elavultak, akárcsak a régebbi telepítésű többi kőbányai kamera (jelenleg összesen mintegy 136 db). Ezért a kamerákat kezelő Kőbányai Közterület-felügyelet már megkezdte a kerületi kamerák újakra cserélését. Pongráctelepen várhatóan most nyáron fogják ezt végrehajtani, az új kamerák nagyságrendekkel élesebb képet adnak majd, éjjel is. Ez remélhetőleg javítja a közterületi megfigyelés hatékonyságát, amivel együtt igyekeznek csökkenteni a kameraképeket figyelő operátorok egy főre jutó terhelését is csökkenteni, a jelenleg figyelt 12-16 képernyőről 8-12 képernyőre. Lakossági kérdés nyomán megvizsgálják a Salgótarjáni utcában lévő kamerák áthelyezhetőségét is, mivel külső szemmel nézve nem nagyon látnak rá ezek a kamerák a Salgótarjáni utca 49. és 51. társasházak közötti, évek óta állandósult “szeméthelyzetre”, az út menti fák lombozata miatt. Bár a polgármester és Fodor János közterület-felügyeleti vezető elmondták, hogy az eddigi megfigyelések szerint legalább felerészben helybeli lakosok “lomtalanítanak” ott egész évben; valamint már tetten értek egy lomtalanító vállalkozót is, aki valóban teherautóval hordta a Salgótarjáni utcába a lomot, egyébként pedig a Salgótarjáni utca 49. társasházban lakott. Őt megbírságoltak az illegális hulladék lerakásért, majd “eltűnt”. Ez remélhetőleg jó hír, mármint, hogy ezentúl legalább ő nem szaporítja az illegális szemetet, lomot lakótelepünkön. Magát a Kőbányai Közterület-felügyeletet a kamerákat figyelő operátorokon kívül már mintegy 50 fővel járőrözik az utcán, és a 30/ számon éjjel-nappal hívható.
A közbiztonságot illetően a tavalyi év kritikusan rossz volt Pongráctelepen és környékén, a Hős utcai gettóból “kirajzó” drogosok miatt, akiket végül a rendőrség szorított ki 2018. őszén, de a gettó szanálásáig ez is nehezen kezelhető helyzet, pl. mert a bódult emberek többsége jogilag nem is drogozik, a legális összetevőkből összekutyult szerek miatt, így hatóságilag is nehéz fellépni a riasztó közterületi jelenlétük ellen.

Szemetelés, lomtalanítás. Ennek több “ágazata” is jelen van Pongráctelepen.
   A Pataky Szakgimnázium tanulói folyamatosan a szomszédos társasházak előtt dohányoznak, elszórva rengeteg csikket, és még arra sem figyelnek, hogy a babakocsit toló kismamának utat adjanak a járdán, aki így az úttesten tér ki előlük. Ez sok helybeli lakost elkeserít, de a polgármester válasza szerint ez sajnos a másik két, lakóövezetben álló közoktatási intézmény, a Szent László Gimnázium és a Zrínyi Gimnázium körül is létező probléma. Jogszabály alapján az iskolában nem lehet kijelölni dohányzóhelyet, sőt bármilyen közintézmény, játszótér 15 méteres körzetében sem. Jelenleg azzal próbálkozik az önkormányzat, hogy felhívták a Zrínyi Gimnázium igazgatójának figyelmét, hogy a közterület-felügyelet hamarosan elkezdi bírságolni a szabálysértésnek minősíthető közterületi dohányzást (5 ezertől 200 ezer forintig terjedő bírság lehetőséggel).
   A Salgótarjáni utca 49-51 társasházak közötti, évek óta állandósult szeméthelyzetre nehéz megoldást találni, főleg, ha a kamerás megfigyelések szerint jelentős részben helybeli lakosok is pakolnak oda illegálisan hulladékot. Remélhetőleg a nyáron kicserélésre kerülő, új kamerák segíthetnek a tettenérésben, és hátha a kormány által tervezett, szabálysértésből bűntetté való átsorolás is segíthet majd visszaszorítani az illegális lerakást a Salgótarjáni utcában.
   A Csilla utcai garázssor mögött a március 23-i, első pongráctelepi TeSzedd! akció során figyeltünk fel olyan nagyméretű hulladékokra, melyeket a TeSzedd! keretében nem lehetett elszállíttatni: autószélvédők, gumiabroncsok, raklapok. Ez ügyben már írtunk az FKF Zrt,-nek, mely példás gyorsasággal válaszolt, hogy szerintük a MÁV Zrt. az illetékes (valóban, a garázssor hátsó fertálya már MÁV-telken van). Ezért örültünk meg annak a polgármesteri említésnek, hogy április vége táján (várhatóan 27-én, szombaton) tervez kerületi szemétgyűjtési akciót az önkormányzat. Ehhez kapcsolódva kérdeztük, hogy ha helybeli lakosok ezen áprilisi közösségi megmozdulás keretében összehordanák a garázssor mögötti hulladékot, azt elszállíttatná-e az önkormányzat, különösen a nagyméretű tárgyakat. A polgármester kedvezően nyilatkozott erről, de még a városüzemeltetési osztályvezető Szász Józseffel fogunk erről egyeztetni.

Zajvédelem. Lakossági kérdésekre a polgármester elmondta, hogy a MÁV-ot nem lehet közvetlenül kötelezni zajvédő fal kiépítésére, de a kerületi szabályozási előírások értelmében ha a MÁV fejlesztést akar végrehajtani lakóterület mellett, akkor és ott már köteles lesz zajvédő falat építeni, úgy, mint a Kőbánya-Kertvárosban is pár éve. Márpedig előbb-utóbb a Csilla utca mellett elhaladó vasútvonalakat is fejleszteni fogja a MÁV, főleg, ha a Közlekedési Múzeumhoz tervezett megállókat is kiépítik… A Ferihegyre közlekedő repülőgépek zajártalma Pongráctelepet kevésbé érinti, de a jóval “zaklatottabb” óhegyi és újhegyi lakosok érdekében már saját zajméréseket is végeztetett a kőbányai önkormányzat, próbálva segíteni az áldatlan állapotok megoldását.

Hős utcai gettó lebontása. Mint mi is többször írtunk már róla, a kormány 2017. utolsó napjaiban 2,1 milliárd forintot ajánlott meg a kőbányai önkormányzatnak a Hős utca 15. “rendbetételére”. A pénz konkrét felhasználásáról tavaly májusban kötött szerződést az önkormányzat az állammal. A cél a két társasház teljes elbontása, de ehhez ki kell költöztetni a még ott lakókat. Az összesen 300 lakásból mintegy 150 önkormányzati tulajdonú, de ezek nagy része már üres. 11 lakás bérlőjével perben áll az önkormányzat tartozások miatt, míg kb. 20 további, rendesen fizető bérlőnek csere bérlakást biztosít az önkormányzat, de nem egy tömbben, hanem szétszórva kerületben. A magántulajdonú lakások esetében a nem ott lakó tulajdonosok már jórészt eladták a lakásukat az önkormányzatnak, az ott lakó tulajdonosokkal viszont lassabban haladnak a tárgyalások, mivel az önkormányzat által elvégeztetett értékbecslés 4,2-5,5 millió Ft-ra értékelte az egyenként 25 nm-es Hős utcai lakásokat (a lepusztult gettó környezet és a korábbi évek adásvételi árainak figyelembevételével). Ennyiért az ott lakó tulajdonosok nem tudnának Budapesten máshol vásárolni öröklakást, ezért az önkormányzat egyéb alternatívák mellett bérlakást is ajánl csereingatlanként.

Városfejlesztések Pongráctelep körül.
Ami már elkészült, az a Pongrác út 19. háziorvosi rendelő felújítása. Itt van 24 órás ügyelet a pongráctelepi lakosoknak is, valamint itt működik az Elefánt patika, ami éjszakai ügyeletet is ad, folyamatosan.
Ami már zajlik, a volt Északi Járműjavító területén az Eiffel-csarnok átépítése az Operaház háttérbázisává. Ez hamarosan kész lesz, jelenleg április végétől terveznek előadásokat az itt kialakítandó próbaszínpadra. Amiről már elfogadott tervpályázat van, az ugyancsak az Északi Járműjavító területén a Dízelcsarnok területén kialakítandó új Közlekedési Múzeum, ami már országos jelentőségű kulturális beruházás lesz, ráadásul esélyes, hogy ehhez kapcsolódva új vasúti megállókat is létesítenek a Könyves Kálmán körút és a Kőbányai út fölött áthaladó vasútvonalakhoz. A volt Északi Járműjavító területének keleti egyharmadára még csak ötletek vannak, az állami tulajdonos jelenleg levéltárban gondolkozik, de a kerületi önkormányzat ezt nem támogatja, inkább látogatóközpontú egyéb kulturális intézményt próbál ide lobbizni, mint ahogy a Városligetből elbontott Közlekedési Múzeumért is erősen lobbizott.
   A Hungexpo vásártelepet is jelentősen felfejleszti az állam a 2020-ban és 2021-ben itt megtartásra kerülő Eucharisztikus Konferencia és vadászati világkiállítás miatt.
   A Józsefvárosi pályaudvar ugyan már a VIII. kerületben van, de lakossági kérdésre erről is szót ejtett a polgármester: tudomása szerint mostanság rekreációs övezetet terveznek ide, főleg gyógyfürdővel és stranddal, de ehhez még kutatófúrásokat fognak végezni.
A Kőbányai út másik oldalán (még mindig VIII. kerületben) lévő Ganz gyártelep viszont jelenleg 53 magántulajdonos kezében van, ezért nekik kell dönteniük és költeniük a leromlott állapotú gyártelep felújításáról, fejlesztéséről. Szerencsére a tulajdonosok már felismerték az összefogásuk fontosságát, így már szabályozott keretek között (ún. klaszterben) gondolkoznak a gyártelep közös fejlesztésén, de az 53 tulajdonos sokféle, széttartó érdekeit így is nehéz lesz egymáshoz közelíteni. Így kívülről csak reménykedhetünk, hogy a Kőbányai úti Ganz gyártelep nem fog úgy befagyni, mint a Csepel Művek.
   A Kőbányai utat magát is fejleszteni, átépíteni szeretné az önkormányzat, azért lobbizva a fővárosi önkormányzatnál, hogy a villamospályát középre helyezve és kétoldalt autósávokat, kerékpársávokat és sétányokat kialakítva városias főúttá formálják át a jelenleg igencsak kültelki kinézetű Kőbányai utat. Az átalakítás jobban hozzáférhetővé tenné a Kőbányai út északi oldalán folyamatban lévő és tervezett közösségi kulturális, rekreációs beruházásokat is, valamint általában is növelné Kőbánya presztízsét, avagy csökkentené a jelenlegi lesajnált, prolinegyed, rozsdaövezet megítélést a fővárosi köztudatban – és mindez természetesen a közeli szomszéd Pongráctelep a köztudatban élő, szintén rossz megítélését is javíthatná.
   Népliget: “Fradiváros” néven nagyszabású sportkomplexumot fejlesztenek ide, és általában is jelentősen megújítják állami pénzből a Népligetet.
   Magánbefektetők hozzájárulása a kőbányai városfejlesztéshez. Az olyan nagyipari befektetők nagyléptékű beruházásai, mint pl. a Bosch 2500 mérnöki munkahelyet teremtő Gyömrői úti telephely fejlesztése lehetőséget ad az önkormányzatnak, hogy akár több százmillió forintos hozzájárulásokat kérjen, csikarjon ki a befektetőktől, a Bosch esetében pl. a Kőér utcai szintbeni vasúti átkelőhely felújítására-fejlesztésére.
De nem elhanyagolható a kőbányai lakosok hozzájárulása is: idén a kerületi önkormányzat összesen 357 millió Ft pályázati keretet biztosít többféle felújításra lakóházaknak, társasházaknak. Ha átlagosan 30%-os támogatást ad pályázaton keresztül az önkormányzat, az az önerővel kiegészítve már mintegy 1 milliárd Ft lakás-társasházi fejlesztési-felújítási beruházást jelentene 2019-ben.

Végül egy kis hasznos infó a pongráctelepi társasházi telkek kiterjedéséről. Egy lakó vitába keveredett a polgármesterrel, hogy a Kőkert Kft. miért nem gondoz olyan zöldterületet, ami szerinte közterület, míg a Kőkert a társasház területének tudja azt a részt, egy “besatírozott” térképre mutogatva. Honlapunk Térképek menüpontjában van zöldterületi térkép is lakótelepünkről, mutatva a telekhatárokat is (nem kataszteri pontosságú, de azért használható).