Van még lehetőség a zajvédő falra a Csilla utcában

Február 6-ai cikkünkben hívtuk fel a pongráctelepi (és MÁV-telepi) lakótársak figyelmét a 2021. február 10-ig véleményezhető kerületi építési szabályzat módosítására, aminek a “Beépítési terv” című tervlapján ugyan be van rajzolva létesítendő zajárnyékoló fal a MÁV-telep és a Pongráctelep Csilla utcai oldalán haladó vasútvonal mellett, de a tervdokumentáció környezetvédelmi fejezete gyakorlatilag szükségtelennek tartja ennek létesítését, mert a Keleti pályaudvar és Kőbánya-felső között építendő 3. vágány által generált többlet vasúti forgalom nem okoz olyan mértékű zajterhelést, ami ezt indokolná; illetve majd, esetleg, vizsgálatok, számítások alapján döntenének erről a dokumentáció készítői: a Budapest Fejlesztési Központ, BFK (állami szervezet).

A cikkünkben és a Facebook közösségi oldalunkon is arra buzdítottunk, hogy minél több lakótárs véleményezze ezt a tervezetet a határidőig, és írja meg, ha szükségesnek tartja egy zajárnyékoló fal építését a Pongráctelep és MÁV-telep melletti vasúti töltésen. Mint most kiderült, örvendetesen sokan, összesen majdnem 50 lakos, valamint a Levegő Munkacsoport véleményezte e-mailben a módosítás tervezetet. Február 16-i keltezéssel megjelent a Kőbánya.hu önkormányzati honlapon a kerületi polgármester által jegyzett írásbeli döntés, amiben a 16/2020. (Xl. 26.) önkormányzati rendelet módosításának “partnerségi” véleményezését bírálja el. A döntés szerint a fenti rendelet módosításának “partnerségi egyeztetési eljárásában eltérő vélemény nem maradt fenn”. Az első olvasásra meghökkentő megállapítás kifejtését nem az Indoklás című részben, hanem a döntés mellékletében találjuk, ahol táblázat formájában olvasható az összes e-mailben beküldött “partnerségi” észrevétel, és az arra adott önkormányzati válasz.

A válaszok többsége ugyanaz, minthogy az észrevételek is túlnyomórészt a zajárnyékoló fal szükségességét jelzik az önkormányzat felé. A válasz röviden ez: “döntést nem igényel”, bővebben kifejtve azért, mert az önkormányzati rendelet módosítás 2021. januári tervdokumentációját készítő Budapest Fejlesztési Központ csak a Hungária körútnál építendő vasúti megállót tervezi, míg a megállóhely peronjának keleti végétől kezdődő vasútvonal szakaszon a BFK jelenleg fejlesztést nem végez. “A jelen szabályzatmódosítással érintett beruházás a BFK tájékoztatása szerint nem minősül a vasúti pályaszakasz átépítésének, erre tekintettel a zajárnyékoló fal létesítése a beruházás keretében nem tervezett”. Mármint a vasúti megálló beruházásának keretében.

A véleményezhető tervdokumentáció 1.4. Közlekedési javaslatok című fejezete a vasúti közlekedést illetően valóban a tervezett vasúti megállóra koncentrál, kár, hogy a bevezető fejezetekben a tervezési terület a Hungária körúttól a Pongrác útig terjedő vasútvonalra terjed ki (térképen is berajzolva). Ugyanakkor az 1.5. Környezetvédelmi javaslatok fejezetben olvasható szakértői megállapítás a zajárnyékolás indokolatlanságáról még a “csak a vasúti megálló” szakaszán is nehezen érthető gondolatmenet, mert az emberek a mostani forgalmat is túl zajosnak tartják a meglévő vágányokon, hiába épül a 3. vágány a vasúti megálló szakaszán valóban kicsit messzebb a MÁV-telep lakóházaitól (de a Csilla utcai szakaszon már közvetlen közelségben).

Tegnap, február 18-án a kőbányai önkormányzaton belül (frakcióvezetői értekezleten) is megvitatták az építési szabályozás módosítást, aminek során többen is támogatták a lakossági véleményezésben megnyilvánuló közösségi igényt a zajvédő fal létesítésére. Papp Zoltán képviselő előzetes egyeztetései alapján Mustó Géza alpolgármester kezdeményezte, hogy a rendeletmódosításba bekerültek a zajvédő fallal kapcsolatos lakossági észrevételek. Ezenkívül az előterjesztésben tisztázva lett, hogy a most módosított rendelet megköveteli a zajvédőfalat: a 16/2020. (XI. 26.) sz. kerületi rendelet XVI. Fejezetében, ami Laposdűlő városrész területére vonatkozik, a 66. § egyértelműen megfogalmazza a kőbányai önkormányzat zajvédelmi előírását: “A Keleti pályaudvar és Rákos állomás közötti vasúti pályaszakasz átépítése során zajárnyékoló falat kell létesíteni a MÁV-lakótelep és a Pongrácz úti lakótelep melletti szakaszon.”

Ez mindenképpen dicséretes önkormányzati előírás, persze kérdés, hogy mennyire sikerülhet ezt kikényszeríteni a vasútvonalakat fejlesztő/felújító állami szereplőktől (legyen az BFK, MÁV vagy egyéb állami szervezet); hiszen éppen a mostani módosítás tervdokumentációjában írta le azt a BFK, hogy szerinte (a leendő vasútállomás mellett) nem kell zajvédő falat létesíteni. A testületi megvitatás során (önkormányzati képviselőktől kapott információk alapján) elhangzott, hogy a BFK szerint a vasúti megálló és a plusz (3.) vágány építése nem minősül az adott vasúti pályaszakasz átépítésének, ezért nem érvényesíthető ilyenkor a kerületi rendelet fentebb idézett 66. paragrafusa. Miközben a BFK vezetője, Vitézy Dávid személyes Facebook oldalán posztolta ki 2020. augusztusban, hogy a BFK tervezésében építik meg a 3. vágányt a Keleti pályaudvar és Kőbánya-felső között. Az eredeti poszt már nem elérhető, de a róla tudósító Index cikk itt olvasható, mi is innen vettük át a lentebbi térképet, ami szerint a 3. vágány már nem is tervezett, hanem építés alatt álló szakasz. Ha egy plusz vágány építése nem minősül a meglévő vasútvonal átépítésének, akkor nem tudjuk, mi lehet az átépítés… Talán csak az, amikor a meglévő (most forgalomban használt) két vágányt is felújítják? Elvileg erre sem kell sokat várnunk, mert éppen most, február elején, éppen a BFK mutatta be a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiát, ami szerint 2030-ig a jelenlegi, fővároson belüli vasúti rendszert felújítják, a következő évtizedben (várhatóan) lehívható, több 100 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatásból.

Ehhez kapcsolódva vetette fel a tegnapi önkormányzati ülésen Bakos Bernadett képviselő, hogy ezt a problémát úgy is ki lehetne küszöbölni, ha az építési szabályzatban az átépítés szó mellett szerepelne a bővítés, új vágány építése, felújítás, módosítás és minden egyéb jelentős beavatkozás. Így biztosan nem lehetne kibújni a zajvédőfal megépítése alól. Ezt az ötletet még átgondolják, hiszen az erről szóló rendelet módosítása nem egy egyszerű eljárás.

A BFK alábbi térképére berajzoltuk MÁV-telepet és Pongráctelepet, valamint Kőbánya-Kertvárost is, mert ezen városrész gyakorlatilag ugyanazon vasútvonal mellett fekszik, és itt éppen mostanában fejezték be a zajvédő fal építését. (kattintásra kinagyítható!)

Térkép: BFK, saját kiegészítéssel. Kattintásra nagyobb lesz!

A kertvárosi zajvédő fal befejezéséről a Kőbányai Hírek 2020. decemberi száma ír, hivatkozva a kőbányai önkormányzat szabályozási tervére, hogy a kerületi előírásoknak tesz eleget a MÁV a zajvédő fal megépítésével. Kőbánya-Kertváros lakói (két oldalról megosztva) nagyjából ugyanazt a vasúti forgalmat viselik el közvetlen közelről, csak a Déli pályaudvar vagy Kelenföld irányába továbbhaladó szerelvények kerülik el a mi térségünket a vasúti deltában – bár a Csilla utca Pongrác út felőli társasházainak lakói még ezt az elkanyarodó forgalmat is elég közelről hallják.

Végül még szeretnénk felhívni a figyelmet a 3. vágány tényleg küszöbön álló építésére: már 2019-ben el lett fogadva közbeszerzés a Keleti pályaudvar és Kőbánya-felső között a 3. vágány építésére, aminek a megvalósítási határideje (jelenleg) 2022. május, így már időszerű, hogy idén elkezdje építeni a tendert megnyerő cég. Az összesen 9,5 milliárd forint összegű költségvetés a 3. vágány megépítése mellett tartalmaz 745 négyzetméter zajvédő fal építését is, de ez nem olyan sok, 3 méteres magasság esetén kb. 250 méter hosszúságra lehet elegendő. Ugyanitt írnak “passzív zajvédelem” címszóval kb. 45 db nyílászáró cserét 3 szinten, 75 m hosszban. Az viszont nincs részletezve, hogy a 3. vágány teljes, mintegy 3,2 km hosszú vonalának melyik szakaszára vonatkozik ez a műszaki tartalom. A tender jelenleg utolsó, 2020.11.20-i módosítása itt olvasható, letölthető.

Reméljük, hogy ezzel a “tömeges” lakossági véleményezéssel sikerült felhívni mindenki figyelmét a zajvédő/zajárnyékoló fal iránti lakossági igényre a MÁV-telep és Pongráctelep melletti vasútvonalon is. S reméljük azt is, hogy nem kell odáig eljutni, hogy még aláírásgyűjtéssel is alá kelljen támasztani egy olyan lakossági igényt, ami nem csak “természetes”, de éppen a Kőbánya-Kertváros mellett – ugyanazon vasútvonal mentén – már megépített zajvédő fal puszta léte is magától értetődővé kell(ene) tennie a zajárnyékoló fal létesítését “minálunk” is. Mindenesetre Papp Zoltán, mint Laposdűlő képviselője, az aláírásgyűjtésben is segítene adott esetben, a rendeletmódosításról szóló Facebook posztjában.