Lapszemle – 2022. március

A Kőbányai Hírek című önkormányzati havilap márciusi számában alábbi cikkeket szemlézzük, pongráctelepi szemszögből.

A 2. oldalon részletesen olvashatunk arról, hogy újraindulnak a támogatott társasház-felújítások. A társasházak, lakásszövetkezetek felújításai esetében a pályázati keretösszeg 200 millió forint. Az elnyerhető összeg felső határát a beruházási költségek felénél húzták meg, de azzal a megkötéssel, hogy a támogatás mértéke – lakásokra vetítve – nem haladhatja meg az 500 ezer forintot. Húszféle munkára lehet pénzt igényelni, a homlokzat-, illetve tetőszigetelés azonban hiányzik a felsorolásból. Az önkormányzat szerint ugyanis az érintett ingatlanok állaga jellemzően annyira rossz, hogy égetőbb szükség van a balesetveszélyes lépcsők cseréjére, az elöregedett kémények, liftek felújítására. Az energetikai korszerűsítés inkább ezeket követheti.

A pályázati feltételek annyiban szigorodtak, hogy a jelentkezőknek
igazolniuk kell az önrész meglétét. A korábbi években ugyanis több beruházás azért hiúsult meg, mert a társasház vagy lakásszövetkezet
megtakarításai nem fedezték az 50%-os önrészt. A társasházi beruházás pályázati támogatását az önkormányzat előfinanszírozza.

A kerület vagy a főváros által védetté nyilvánított lakóingatlanok tulajdonosai – így a pongráctelepi társasházak is – 30 millió forintra pályázhatnak. Ők a beruházás bruttó költségének 60%-át nyerhetik el, de az ő esetükben is van a támogatásnak plafonja, ez most hatmillió forint. A védett ingatlanok körében a pályázati pénz folyósítása utólagos.

A 12. oldalon egy olyan kis színes cikket olvashatunk, amiben Pongráctelep is érintett volt. „Kisz, kisze, haj! Elűzzük a betegséget, behozzuk az egészséget, haj!” Régi népszokás éledt újjá idén Kőbányán. A Kőbányai Önkormányzat február közepén négy kiszebábut helyezett ki a kerület négy pontjára, melyek tarisznyájába mindenki betehette gondűző céduláját, amelyre felírta, ő mitől szeretne a téllel együtt megszabadulni. Az egyik ilyen kiszebábu Pongráctelepen, a központi játszótér iskola felőli szélén tűnt fel. Február végén pedig az Óhegy-parkban tűzzsonglőrök közreműködésével és a kiszebábok égetésével nemcsak a telet, de a hideget és a rossz dolgokat is elűzték a résztvevők.

Forrás: Kőbányai Hírek