Kőbányai pályázat társasházi felújításokra

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet a lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatásáról szóló 14/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet alapján a kerületi társasházak és lakásszövetkezetek részére.

Részletes kiírás alul belinkelve, de ami talán a legfontosabb: ez a pályázat előfinanszírozású, azaz a nyertes pályázat esetén az önkormányzat előre kifizeti a támogatni kért felújítási költség legföljebb 50 %-át (ami nem haladhatja meg a lakásonkénti 500.000 Ft-ot).

A pályázattal kapcsolatban további információ az alábbiak szerint kérhető:

a) műszaki kérdésekben: a 06 1 4338 257-es telefonszámon vagy a JeneiTibor@kobanya.hu e-mail címen,
b) a településkép-védelmi szakmai konzultációval kapcsolatos kérdésekben: a Főépítészi Osztályon a 06 1 4338 368-as telefonszámon, vagy a HegedusViktoria@kobanya.hu e-mail címen,
c) a pályázati dokumentációval kapcsolatos kérdésekben a 06 1 4338 143-as telefonszámon vagy a GallGizella@kobanya.hu e-mail címen.

A pályázati felhívás és annak mellékletei letölthetők a kapcsolódó dokumentumokból.

MEGJEGYZÉS: A lentebb belinkelt Pályázati felhívásban szerepel egy mondat, miszerint nem nyújtható támogatás arra a felújítási tevékenységre, amelyre a védett építészeti értékek megőrzésének támogatására meghirdetett 2022. évi pályázat keretében is igényeltek támogatást.
A fővárosi vagy kerületi védettség alatt álló kőbányai lakóházak, társasházak számára külön pályázatot is hirdet a Kőbányai Önkormányzat, amiről részletesebben itt olvashatunk, de ezen pályázat utófinanszírozású. A pongráctelepi társasházak kerületi védettség alatt álló épületek.

Kapcsolódó dokumentumok:

Forrás: Kőbánya.hu