Ösztöndíjpályázat budapesti roma diákoknak

A Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház ösztöndíjpályázatot hirdet a 2022/2023. évi tanév második félévére. 

Az ösztöndíj célja: tehetséges budapesti roma diákok tanulmányainak támogatása.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2023. március 8. 12 óra

Az ösztöndíj összege: tanulónként havonta húszezer forint.

Az ösztöndíj megítéléséről szakértő bizottság dönt a felhívásban nevesített okiratok és egyéb dokumentumok tartalma alapján.

Pályázatot nyújthat be:

Budapesten működő alapfokú felső tagozatos, vagy középfokú nevelési-oktatási intézményben nappali tagozatos tanuló, amennyiben

  • életvitelszerűen Budapesten lakik,
  • a roma nemzetiséghez tartozónak vallja magát
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy hátrányos helyzetű,
  • tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév végén a 3,50 tanulmányi átlageredményt elérte, és nem volt elégtelen osztályzata,
  • más forrásból a 2022/2023-as tanév második felére nézve tanulmányi ösztöndíjban nem részesül.

Bővebb információ ezen a linken.

Forrás: 10.kerület.ittlakunk.hu