Pozitív változások Pongráctelepen és környékén

2022-ben és idén év elején az utcán járva-kelve sokszor figyeltünk fel kisebb-nagyobb pozitív változásokra az épített környezetben Pongráctelepen és környékén. Ezek néha egészen apróságnak tűnnek, mint egy-egy járdahiba újraaszfaltozása, vagy egy tábla áthelyezése, de vannak egészen feltűnő változások is, mint például a MÁV-telep maradék földútjainak aszfaltozása. A változásokról többnyire a Facebookon is értesülhettünk Papp Zoltán képviselő oldaláról (a nagyobb változásokról önkormányzati oldalakról és a Kőbányai Hírekből is), de most közvetlenül is megkérdeztük a képviselőt, hogy múlt év eleje óta mi minden javítás, felújítás és fejlesztés történt az ő képviselői körzetében, a Pongráctelepet is magában foglaló 01. egyéni választókörzetben, lényegében a Laposdűlő városrészben. A konkrét eredményeken kívül érdeklődtünk arról is, hogy egy kőbányai önkormányzati képviselőnek általában mik a lehetőségei ilyen téren, és hogyan jutnak el a megvalósulásig a képviselői kezdeményezések.

A Kőbányai Önkormányzat által kezdeményezett, nagyobb lélegzetű felújítások: a Pongrác Idősek Klubja, a Mocorgó Óvoda és a Szervátiusz Jenő Általános Iskola felújítása, bővítése, valamint utóbbiak mellett a Vaskő utcai játszótér és szabadtéri fitneszpark kialakítása. A Pongrác Idősek Klubjának külső-belső felújítása igazából már korábban befejeződött, csak a használatbavétel csúszott 2022-re a koronavírus járványhelyzet miatt. A felújított belterekről mi is írtunk ebben a cikkben.

Ezenkívül alább felsorolás következik a lakossági igényre Papp Zoltán képviselő által elindított, és az önkormányzat szervei által kivitelezett változásokról, amiket látva rákérdeztünk, hogyan is valósul meg egy-egy ilyen kezdeményezés?

A körzeti önkormányzati képviselőt több úton is megtalálják a lakosok a helyi panaszokkal, igényekkel: személyesen a fogadóóráján, vagy az akár az utcán megszólítva, továbbá telefonon, e-mailben és Facebook kommentben, üzenetben megkeresve. A probléma megfogalmazása alapján a képviselő a kőbányai polgármesteri hivatal (a kerületi városháza) illetékes szervezeti egységével, leginkább a városüzemeltetési osztállyal egyeztet, hogy mit lehet tenni. Kisebb dolgokat akár a meglévő szervezeti keretek között el lehet intézni, de sokszor képviselői indítványt kell beadni a kőbányai képviselőtestület soron következő ülésén, és annak megszavazása biztosítja az engedélyt és anyagi keretet a megvalósításhoz. Ha nagyobb munkáról van szó, akkor előfordulhat, hogy csak a kerületi önkormányzat következő évi költségvetési tervébe lehet berakni, amihez már szélesebb körű egyeztetések is szükségesek lehetnek a képviselők és városházi szervezetek között, valamint külső partnerekkel, pl. a fővárosi önkormányzattal. Külön lehetőség az, hogy a kőbányai önkormányzati képviselőknek ebben a választási ciklusban évente 10 millió forintos személyes költségvetési keret áll rendelkezésre, amiből “saját” projekteket valósíthatnak meg, vagy mások kezdeményezéseit támogathatják, de előbb ehhez is kell a képviselőtestület jóváhagyása. A kisebb javításokat-felújításokat néhány hét alatt meg lehet csinálni, a nagyobb projektek kivitelezése átcsúszhat a következő évre is, főleg, ha külső partnereket is be kell vonni.

És akkor lássuk, mi mindenféle lakossági kérést, bejelentést sikerült megvalósítania meg Papp Zoltán képviselőnek az elmúlt bő egy évben.

Tavaly ősszel készült el a legnagyobb lélegzetű, még 2019-ben elindított képviselői kezdeményezés: a MÁV-telep maradék földútjainak leaszfaltozása és ezen utcák vízelvezetése. Ezzel már minden utcaszakasz “pormentesített” a MÁV-telepen.

Szintén a MÁV-telepen, tavaly novemberben az iskola oldalán, utca teljes hosszában felújították a járdát.

Tavaly nyáron a Csilla utcai kutyafuttatóba új padok kerültek kihelyezésre, aminek igényét egyébként a tavaly tavaszi önkéntes szemétszedés-takarítás során jelezték a kutyafuttatót használó gazdák. Folytatásként idén lesz ivókút is a kutyáknak, a vízakna a napokban készült el a kutyafuttató pongráctelepi bejárata előtt, már csak a Fővárosi Vízművekre kell várni a kút kiépítéséhez.

2022. tavaszán sikerült megszüntetni a pongráctelepi ADU-közért előtt azt az áldatlan állapotot, hogy szemetes gyanánt egy zacskó volt a villanyoszlopra kötözve. Ide egy hagyományos szemetes került kihelyezésre.

Szintén tavaly nyáron a Hungária körúti Bem-lakótelep belső gerincútján új közlekedési táblák kerültek kihelyezésre, amik az addig szabálytalanul parkoló, a közlekedést akadályozó autókra vonatkoznak.

A Pongrác út 17. alatti “másik” Pongráctelepen, a Doba utcában Papp Zoltán képviselő kérésére került telepítésre egy új közvilágítási oszlop.

Sikerült felújíttatni a Hungária körúti vasúti híd alatt vezető gyalogos járdát (a Kőbányai út és a MÁV-telep sarka között) ami addig rendkívül balesetveszélyes volt.

Mindezek mellett, persze voltak kisebb intézkedések is, pl. lakossági kérésre fatönk eltávolítás, a Pongrác Közösségi Ház tájékoztató táblájának áthelyezése a játszótér bejáratához, kisebb járdafelújítások, vandálok által megrongált pad helyrehozása, stb.

Végül, bár csak idén tavasszal (fog) megvalósulni, de a tavalyi évhez említendő, hogy Papp Zoltán 2022. évi képviselői keretének teljes 10 millió forintnyi összegét lakótelepünkre fordítja, a Pongrácz út menti zöldterületek felújítására. Ezen, Pongrácz parknak is nevezett terület felújításáról külön cikkben fogunk írni.

Érdeklődésünkre adott válaszai mellett Papp Zoltán beszélt arról a munkájáról is, ami nem a szorosan vett egyéni képviselői területét, hanem egész Kőbányát érinti, mivel Papp Zoltán a kőbányai képviselő-testületen belül a Közjóléti Bizottságot vezeti. Ezen munkája keretében a bizottság kezdeményezésére a Képviselő-testület egyhangú szavazással megemelte 2022.03.01-től a 2015-ben bevezetett és azóta változatlan összegű ápolási támogatás nagyságát. 2022 év elején pedig az egészségügyi támogatásokról szóló pályázati felhívást módosította a bizottság úgy, hogy a szemüveglencse mellett, a szemüvegkeret vásárláshoz is támogatást nyújt az Önkormányzat (a rászorulók részére – amennyiben a keret ára nem haladja meg a 25 000 forintot) 8000 Ft értékben.

Legvégül, további probléma megoldási sikerekben bízva, itt is közreadjuk Papp Zoltán képviselői elérhetőségeit:

Személyesen: a képviselői fogadóóra minden hónap első hétfőjén 14:00-16:00 óra között a Pongrác Közösségi Házban.

Telefonon: a +36 30 221 8242 telefonszámon.

E-mailben: papp.kepviselo@gmail.com címen.

Facebookon Papp Zoltán képviselői oldalán.