Ebösszeírást végez a kerületi önkormányzat

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény elrendeli, hogy az önkormányzatnak háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást kell végeznie, amelynek során az eb tulajdonosa és tartója köteles az állatra és annak tulajdonosára, illetve tartójára vonatkozó bizonyos adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeíró lap a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán átvehető, továbbá letölthető az önkormányzat oldaláról. 
A kitöltött ebösszeíró lapot a Polgármesteri Hivatal részére 2015. június 30-ig kell visszajuttatni:
  • levélben postai úton, vagy
  • az ügyfélszolgálaton elhelyezett gyűjtőládába dobva.
 Aki az adatszolgáltatást elmulasztja, 30 ezer forintra büntethetik!