A Kőbányai Önkormányzat tájékoztatása a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről

Magyarország Kormánya a koronavírus elleni védekezés elősegítése érdekében veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Kőbányai Önkormányzat kiemelt fontosságot tulajdonít a megelőzésnek és ezzel kapcsolatban az egyén felelős magatartásának. Minden kőbányai polgár szíves együttműködését kérjük abban, hogy a jogszabályi kötelezettségeken is túl az egymásra való odafigyelés, a segítségnyújtás és a felelős önkorlátozás révén mérsékelhessük a járvánnyal kapcsolatos kockázatokat.

Alapelvként fogalmaztuk meg, hogy a lehetőségekhez mérten csökkenteni kell az egyének érintkezésével járó kockázatokat, fel kell függeszteni minden olyan közösségi összejövetelt, amelynek a működése nem elengedhetetlen. Az Önkormányzat és intézményei felfüggesztik minden rendezvényüket, programjukat, összejövetelüket (például „Szeretnék Önnek is adni virágot”, Kőbányai Halmajális, nyugdíjasüdülés tavaszi turnusai, „Mozdulj Kőbánya!” programsorozat stb.). Ugyanezt javasoljuk minden kerületi szervezetnek, közösségnek.

Zárva tart a Körősi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. valamennyi intézménye, a Kocsis Sándor Sportközpont, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központja és Szolgálata, valamint a közösségi házai. [Tehát a Pongrác Közösségi Ház és a Pongrác Idősek Klubja is.]

Zárva tartanak a kőbányai bölcsődék, óvodák. A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban, a gyermekek és a családok egészségének védelme érdekében a Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék 2020. március 16-ától, az óvodák 2020. március 17-étől zárva tartanak. Az óvoda a hiányzást igazolt távollétnek minősíti. Az egyházi, alapítványi és magánóvodák, bölcsődék esetében a jogszabályok figyelembevételével a fenntartó dönt a nyitva tartásról.

Gyermekétkeztetés
Az Önkormányzat az iskolák és óvodák zárva tartása alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére biztosítja a szociális gyermekétkeztetést. Az előre csomagolt ételt a Kőbányai Szent László Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér 1.) konyháján vehetik át a szülők, gondviselők. Az igényeket a 06 1 4338 336-os vagy a 06 1 4338 342-es telefonszámokon lehet leadni a gyermek neve, születési ideje, intézménynév, telefonszám és a szakorvos által javasolt esetleges diéta megadásával. Annak érdekében, hogy a szülőket ne terhelje fizetési kötelezettség az igénybe nem vett étkezés után, 2020. március 16-án törlésre került a március 17-től kezdődő időszakra vonatkozó valamennyi korábbi étkezési igény a MultiSchool rendszerben.

Háziorvosi, gyermek-háziorvosi, fogorvosi ellátás
Felhívjuk a figyelmet, hogy az emberi erőforrások miniszterének intézkedése szerint az egészségügyi intézményekben ellátás csak akkor nyújtható, ha arra sürgős szükség miatt (életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) kerül sor. A fertőzésveszély elkerülése érdekében előnyben kell részesíteni az orvossal történő telefonos távkonzultációt, valamint az e-recept írását. Ezen intézkedés érvényes a járóbeteg-szakellátásra és a kórházi ellátásra is.

Az idősek fokozott védelme érdekében a nappali ellátást biztosító intézmények működését az Önkormányzat felfüggesztette, ugyanakkor a házi segítségnyújtás és az étkezés továbbra is biztosított. A nappali ellátás keretében étkezők az ebédet ételhordóval tudják igénybe venni.

Figyeljünk egymásra, a környezetünkben élőkre, az idős emberekre, a segítségre szorulókra! Gondoljunk a járvány miatt esetlegesen felügyelet nélkül maradó háziállatokra is!

A Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás korlátozott, az erről szóló részletes tájékoztatás a www.kobanya.hu honlapon megtekinthető. Házasságkötésre csak kistermes formában van lehetőség.

Az Önkormányzat folyamatos tájékoztatást nyújt a lakosságot érintő információkról, valamint az intézkedéseiről. További tájékoztatás kérhető az Önkormányzat hivatal@kobanya.hu e-mail címén, valamint a 06 1 4338 100-as központi telefonszámon.

A koronavírussal kapcsolatos aktuális információk elérhetők a www.koronavirus.gov.hu honlapon.
Budapest, 2020. március 16.
D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

Forrás: Kőbánya.hu

Törölt kőbányai programok a koronavírus járvány miatt

Március 15-e ünnepi hangulata helyett sajnos (de érthetően) arról kell hírt adnunk, hogy a koronavírus Magyarországon való terjedése okán államilag elrendelt vészhelyzet miatt a kőbányai önkormányzat és intézményei gyakorlatilag minden tavaszi programot töröltek, melyek egy részét már mi is ajánlani kezdtük:

Szeretnék adni Önnek is egy virágot” kerületi pályázat, “Vitéz László unokái” bábszínházas délelőtt a Kőbányai Helytörténeti Gyűjteményben (március 21.), kőbányai Szenior Ki Mit Tud vetélkedő április 16-án, a “Szeretem Kőbányát” című helytörténeti vetélkedő (április 17.), Kőbányai Halmajális, a nyugdíjasüdülés tavaszi turnusai, a „Mozdulj Kőbánya!” programsorozat, stb.

Fővárosi szinten halasztásra kerül a Budapest100 nevű kulturális rendezvény, az eredeti május 9-10-i hétvége helyett egy későbbi, várhatóan őszi időpontra, melyen továbbra is részt vesznek önkéntes programszervezők a Pongráctelepről.

Végül az országos szintű események közül az áprilisban esedékes TeSzedd! hulladékgyűjtő mozgalom idei eseményét reklámoztuk – erről nem tudunk semmi változásról, de a hivatalos honlap és a Facebook oldal gyanús változatlansága láttán arra gyanakszunk, hogy a 2020. április 23-26-ra meghirdetett négy napos akciózás is elmarad (jobb esetben csak elhalasztják későbbi időpontra), ezért végül nem kezdünk pongráctelepi csoportot beregisztrálni erre az eseményre (amit a Vagyunk! lakótelepi hírlevél március elején megjelent számában hirdettünk meg).

Fotópályázat kőbányai diákoknak

Ha már a koronavírus-járvány miatt elmaradnak a március 15–i ünnepi rendezvények, meg általában minden tömeges esemény, most egy kőbányai fotóspályázatot ajánlunk, mert ugye fotózni egyedül is lehet, sőt, így szokás.

Ráadásul a “Kőbánya az én szememmel” című pályázatot a Pongrác Közösségi Ház szervezi az egész kerületben (a Kőrösi Kulturális Központtal együtt), így “titokban” reménykedünk is, hátha lesznek Pongráctelepről fotózott pályaművek is, melyekről mindenképpen be fogunk számolni, akár riportot, interjút is készítve a diák fotóssal. Részletek a plakáton.

Bővebb információ: www.bkhk.hu/fotopalyazat

Programajánló: bábozás a Kőbányai Helytörténeti Gyűjteményben

Új tevékenységekkel kísérletezik Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény lelkes csapata: összekötik a helytörténetet, a bábművészetet és a kézművességet. Március 21-én, szombat 11:00 órakor, a bábozás világnapján várják rendezvényükön a nagyikat az unokákkal. A családokat. Minden érdeklődőt. Csupa derű és kacagás. Részletek a plakáton.

Kőbányai Szenior Ki Mit Tud áprilisban

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ és a Kőbányai Önkormányzat Szenior Ki Mit Tud-ot hirdet az 55 év feletti korosztály részére.

Jelentkezni lehet Budapest egész területéről és vonzáskörzetéből.

Művészeti ágak:
1. kategória: vers, próza, színjátszás, mesemondás
2. kategória: szólóhangszer, szólóének, hangszeres együttes
3. kategória: szólótánc, páros vagy tánccsoport (társastánc, néptánc)
4. kategória: népdalkör, énekkar

A műsorszámok időtartama szóló esetében maximum 3 perc, csoport esetében maximum 5 perc.

Egy csoport, illetve egy versenyző egy kategóriában legfeljebb két produkcióval indulhat. Az elődöntőn bemutatott produkciók legjobbjait juttatja a zsűri a 2020. április 23-án megrendezésre kerülő gálaműsorba.

Az elődöntő (selejtező) időpontja: 2020. április 16.
A Gálaműsor időpontja: 2020. április 23.
Jelentkezési határidő: 2020. március 31.

A jelentkezési lapokat a kovacs.edit@korosi.org e-mail címen várjuk, vagy a Kőrösi információjában kérjük leadni. Szeretettel hívunk és várunk minden jelentkezőt!

Forrás: Kőbánya.hu

Kőbányai helytörténeti vetélkedő

SZERETEM KŐBÁNYÁT címmel ismeretbővítő, játékos helytörténeti vetélkedőt szervez a Kőbányai Idősügyi Tanács és a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ.

A vetélkedő célja: Kőbánya aranykorának és az 1838-ban alapított Miesbach-Drasche tégla- és porcelángyár történetének élményszerű feldolgozása a Kőbányán élő, és a városrészhez kötődő időskorúak bevonásával.

A helytörténeti vetélkedő fővédnöke: D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere.

A résztvevők köre: kőbányai klubok, körök, civil szervezetek, lakóközösségek csapatai. A csapat maximális létszáma 4 fő nyugdíjas lehet.

Jelentkezési lap letölthető a Kőrösi Kulturális Központ honlapjáról, vagy elvihető az információs pultról (1105 Budapest, Szent László tér 7–14., telefon: +36 1 260 9959). A kitöltött jelentkezési lapokat a helytorteneti@korosi.org e-mail címre várjuk, vagy leadhatók a Kőrösi Kulturális Központ információs pultjánál!

Jelentkezési határidő: 2020. április 17.
A verseny időpontja: 2020. május 6., szerda 10 óra
Helyszín: Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény (Füzér utca 32.)

Kérjük, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos, esetlegesen felmerülő kérdéseikkel a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény munkatársaihoz forduljanak! (telefon: +36 70 331 9909, e-mail: helytorteneti@korosi.org).

Forrás: Kőbánya.hu

Virágpályázat az önkormányzatnál

Idén márciusban is lehet ingyen virágokra pályázni a Kőbányai Önkormányzatnál, március 27-ig.

A pályázat keretében ingyen biztosítunk növényeket kőbányai lakosok, társasházak és intézmények részére.

A benyújtott pályázatok a beérkezés sorrendjében, a készlet erejéig kerülnek elbírálásra.

A pályázati adatlap elektronikusan Intézmények részéreTársasházak részéreMagánszemélyek részére, papíralapon ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás u. 26.), valamint az Újhegyi Ügyfélszolgálaton (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.) rendelkezésre állónyomtatványon benyújtható. A hiányosan kitöltött pályázati adatlap érvénytelen.

A növényeket a nyertes pályázóknak 2020. májusában – a kobanya.hu honlapon és az ügyfélszolgálatokon közzétett időpontban és helyszínen – adjuk át.

A pályázattal kapcsolatban további információ a +36 1 4338 283-as telefonszámon kérhető.

Pályázati adatlap társasházak részére

Forrás: Kőbánya.hu

Budapest100 – idén Pongráctelep is részt vesz

Kedves lakók!

Májusban Budapest100 rendezvényt szeretnénk szervezni Pongráctelepen.
A leendő programokkal kapcsolatban szeretnénk a lelkes lakókkal egyeztetni, hogy mit látnak megvalósíthatónak, illetve szeretnének-e részt venni rajtuk.

Mindenkit szeretettel várunk március 14-én szombaton 14-15 óra között a Pongrác Közösségi Házban és előtt – a legkisebbektől a legnagyobbakig.

Üdvözlettel: a Budapest100 csapata!
http://budapest100.hu/

Lomtalanítás március 19-én, csütörtökön

Postaládákba kézbesítette az FKF Zrt. az idei évi lomtalanítás időpontját: 2020. március 19-én, csütörtök este 18 órától lehet kipakolni a lomot, amit másnap, pénteken szállítanak el. (Bár tavaly csak szombat délelőtt vitték el.) Mivel péntek reggel van kukaürítés, javasolt nem körbepakolni lomokkal a kukákat… Részletek a plakáton.