2016. év

2016.02.17 Közgyűlés napirendi pontjai

Pénzügyi-számviteli szabályzat elfogadása.

A mintaszöveg alapján megszerkesztett pénzügyi-számviteli szabályzatot a Közgyűlés megvitatta és az alábbi határozatot hozta.

A javasolt pénzügyi-számviteli szabályzatot a Közgyűlés egyhangúlag megszavazta. Határozat száma: 1/2016 (II.17)

Beszámoló az Egyesület 2015. évi tevékenységéről, könyvelésről.

Az Egyesület 2015. évi (2015.05-12. havi) tevékenységét Bánó Soma gazdasági alelnök ismertette. Vázlatosan:

– 2015.05.04 Az Egyesület hivatalosan is átvette a Kis-Pongrác projekttől a „Kis-Pongrác lakótelep” nevű közösségi Facebook oldalt. Szerkeszti: Bánó Soma, az oldal fenntartása ingyenes.

– 2015.06-09. hó: Bánó Soma és Szarka Tímea (önkéntes) kérdőívezéssel, plakátolással kérdéssort állított össze a 2015.06.30-ával hivatalosan véget ért Kis-Pongrác projekt munkájával és utóéletével felmerült lakossági kérdésekről, panaszokról. A kérdéssort a Kőkert Kft.-vel és a projekttel egyeztették, majd a válaszokat a honlapon és a Vagyunk! c. hírlevél 2015. decemberi számában ismertették.

– 2015.05-08 hó: az egyesület adószámát és KSH számát augusztus elejére sikerült elintézni.

– 2015.08-09. hó: aláírási címpéldányok készíttetése dr. Bíró Gáspár alelnöknek és Bánó András Soma gazdasági alelnöknek (önköltség); bankszámla nyitás a MagNet Banknál (havi díj 200 Ft); könyveléshez ügyviteli nyomtatványok beszerzése (5.790 Ft); postaláda felszerelése a Pongrác Közösségi Ház bejáratánál (3.880 Ft); tagdíjak beszedésének elkezdése.

– 2015. ősz: az Egyesület képviseletében Bánó Soma részt vett a Levegő Munkacsoport „Merjünk változtatni!” projektjének civil szervezetfejlesztési (ingyenes) képzésein. 2015. november-decemberben a projekt két kommu-nikációs önkéntest közvetített az Egyesületnek (Janda Emma, egyetemista és Kékúti József, vállalati), akik a 2015.12.11-re szervezett lakótelepi vitaestre segítettek plakátot tervezni, valamint terveztek egy logót is az Egyesületnek.

– 2015.12. hó: sikerült megjelentetni a „Vagyunk! Pongráctelep hangja” c. lakótelepi hírlevelet, a Pongrác Közösségi Ház támogatásával, 8 oldal terjedelemben és 250 példányban, a közösségi házban és a lakótelepi boltokban terjesztve, kb. 90%-a el is fogyott (4.650 Ft).

– 2015.12.11 Bánó Soma szervezésében helytörténeti előadás és utána lakótelepi vitaest volt a Pongrác Közösségi Házban (3.000 Ft). Sajnos nagyon kevesen jöttek el. A helytörténeti előadás bevonzott új érdeklődőket is, a vitaesten a kertészet és a kutyasétáltatás merült fel témaként a megjelent pongráctelepi lakosok részéről.

Az Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Határozat száma: 2/2016 (II.17)

Tervek 2016. évi egyesületi tevékenységre (toborzás, negyedévi újság, kirándulások, kerületi civil pályázat, rendezvény, klubfoglalkozások, sgraffitó és szobor felújítás felmérése, stb.).

A 2016. évre javasolt tevékenységek tervezett felsorolása.

 • toborzás 2016-ban a legfontosabb egyesületi teendő aktív tagok, vagy akár önkéntesek toborzása
 • iskolai közösségi munka (iksz) a lakótelep közepén lévő Pataky István Szakközépiskolával együttműködési lehetőség
 • Pataky István Szakközépiskolával egyéb együttműködési lehetőség, pl. pályabérlés, fa örökbe fogadás
 • forrásszerzés tagdíj, pártolói befizetések, pályázatok, adománygyűjtés
 • negyedévi újság az Egyesület (várható) anyagi helyzete 2016-ban már lehetővé tesz egy negyedévi rendszeres megjelenést, átlag 8 oldalon és 250 példányban
 • Facebook-oldal, honlap, mint kommunikációs csatorna, híroldal üzemeltetése
 • Kis-Pongrác projekt elszámolási dokumentációinak kikérése és publikálása, hibajavítások szükségességére figyelemfelhívás írásban
 • lakótelepi szintű igények felmérése és közvetítése írásban a kerületi önkormányzat felé, lakótelepi gondnok megbízásának, szomszédsági tanács alakításának javaslása
 • lakótelepi „közügyekről” vitaestek, közvélemény-kutatások szervezése
 • helyi polgárőrség (tagozat) alakulásának elősegítése
 • kirándulások Gera Zoltán egyesületi tag szervezésében
 • kerületi civil pályázat forrásgyűjtésre lehetőség minden év tavasszal, ki kell használni
 • rendezvény
  • o drónreptetés, „iskolatalálkozó”, sportnap – ehhez komolyabb költségvetés, forrásszerzés kell, pályázzon rá az Egyesület a kerületi civil pályázaton; kezdetben, 2016-ban jó, ha egy ilyen rendezvényt sikerül megrendeznünk
  • o kisebb, ingyenesen is megtartható rendezvények: pl. helytörténeti előadás a sgraffitók felújítása kapcsán
 • klubfoglalkozások (helytörténet, varró, horgoló, stb.)
 • sgraffito és szobor felújítás felmérése
 • egyéb (további és még felmerülhető, kidolgozatlan ötletek)
  • o november 6. a pongráctelepi 1956-os áldozatok halálának 60. évfordulója megemlékezés, koszorúzás, helytörténeti kutatás-ismeretterjesztés

Az Egyesület 2016. évben a fentebb felsorolt tevékenységekkel kíván foglalkozni. Határozat száma: 3/2016 (II.17)

Tagsági díjak befizetési határidejének kitűzése.

Az Egyesület 2015-ben belépett tagjai a 2016. évi tagdíjakat legkésőbb 2016. május 31-ig fizessék be. Határozat száma: 4/2016 (II.17)