Kik vagyunk és mit csinálunk?

Küldetésünk

A Pongráctelepen élő emberek közösségének fejlesztése, az itt lakók jobb helyi közérzetének erősítése, a lakótelep helytörténeti, településszerkezeti és építészeti, továbbá természeti értékei megóvásának és gyarapításának elősegítése. Célunk továbbá a Pongráctelep szépítésében közreműködés, a lakosság bevonása a lakóteleppel kapcsolatos fejlesztési elképzelések és tervek megvitatásába és megvalósításába. Ennek érdekében egyéni és társadalmi erők összefogásával közösségi létesítmények létrehozása és működtetése, továbbá a társadalmi akciók kezdeményezése, szervezése, a baráti, a jószomszédi kapcsolatok és a társasági élet erősítése, a hagyományok irodalmi, művészeti és sport emlékek felkutatása, gondozása, ilyen jellegű és egyéb közösségi programok rendezése.

Jövőképünk

Egy megjelenésében és lakóinak életérzésében megújult, egymásra és a világra nyitott lakótelep, ahol jó lakni, tanulni, dolgozni.

De…

…ehhez a közös tevékenységhez tettrekész emberek kellenek. Várjuk aktív pongráctelepi lakosok jelentkezését, akik szívesen foglalkoznak a szabadidejükben bármilyen módon a Pongrácteleppel, legyen az klubfoglalkozás tartása, rendezvény szervezésben közreműködés, polgárőrködés, helyi média, közös ügyeink megvitatása, helytörténet kutatása, helyi művészetek művelése, sport, stb.

Stratégiai terv 2015-től

 • Közösségi élet szervezése együttműködésben a Pongrác Közösségi Házzal (PKH).
  • Klubfoglalkozások a PKH-ban.
  • Alkalmi rendezvények a PKH-ban (pl. terepasztal kiállítás, emlékest, stb.)
  • Évi egy-két utcabál szervezése (pl. május 12: Pongrác neve napja).
 • Egyesület aktív tagságának és pártolói tagságának, rendezvényszervezésben résztvevő önkéntesek körének bővítése.
 • Középiskolai közösségi szolgálat pongráctelepi lehetőségeinek kialakítása, működtetése.
 • Kerületi önkormányzattal együttműködés helyi és környékbeli fejlesztések, felújítások tervezésében.
 • Társasházi, közterületi és műalkotás felújítási pályázati lehetőségek keresése.
 • A lakókörnyezet (lakások, társasházak, közterületek, helyi intézmények) minőségének javítása közösségi munkával, közösségi szolgáltatásokkal.
 • Helyi közszolgáltatások, közösségi szolgáltatások bővítése, minőségének javítása.
 • Helyi polgárőrség tagozat szervezése a Wolf Polgárőrségen belül.
 • Helyi nyilvánosság (honlap, Facebook, újság, plakátok) működtetése és a helybeli lakosok egymással való kommunikációjának, az információáramlásnak az elősegítése.
 • Lakossági-közösségi igények, panaszok közvetítése illetékes hatóságok felé.
 • Pongráctelepi helyi közösségi tudat újragondolása, pozitív lakótelepi önkép kialakítása.

Értékeink

 • Egymás tisztelete: tiszteljük a közösért tenni igyekvő, Pongráctelepen élő, dolgozó emberek munkáját, hozzáállását, tiszteljük a pongráctelepi lakosok véleményét közös ügyeinkről, Egyesületünk tevékenységéről.
 • Együttműködés: a kerületi önkormányzattal és a Közösségi Házzal, valamint a Pongrácteleppel és az itt élő emberekkel kapcsolatba kerülő más szervezetekkel aktívan együttműködünk a közjó elősegítése és saját szervezeti képességeink kiegészítése érdekében.
 • Helyi érték: lakótelepünknek, mindnyájunknak tevékenykedünk a Pongrác Egyesületben.

Csatlakozzatok!

Várunk mindenkit szeretettel, aki akár egyesületi tagként, akár alkalmi önkéntesként, akár támogatóként szívesen részt venne a Pongráctelepért való tevékenységünkben.

Elérhetőségeink:

Posta: 1101 Budapest X., Gyöngyike utca 4. (saját postaládánk a Pongrác Közösségi Ház bejáratánál)

E-mail: pongracegyesulet@gmail.com

Facebook: Pongráctelep – a helyi oldal

Bankszámlaszámunk: 16200175-11536844  MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.