2012-2015 A projekt végrehajtása

A végleges projekt támogatási szerződés 2011. decemberi aláírása után a megalakult a Kis-Pongrác projekt végrehajtásáért felelős Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. szervezetén belül külön egységként a háromtagú projektmenedzsment Réthi Adrienn projektmenedzser, Frank István műszaki menedzser és Gera Zoltán soft menedzser részvételével

2012.01.11-én a kőbányai polgármesteri hivatalban volt egy nyitórendezvény, rajzverseny eredményhirdetéssel. A kerületi kisiskolások témája a felújítás után elképzelt Pongráctelep volt.

2012.01.19-én Gera Zoltán projekt soft menedzser felhívás intézett a pongráctelepi lakókhoz a Szomszédsági Tanács létrehozására. Javasolt céljai: a lakótelep közügyeivel foglalkozás, a lakótelep érdekeit képviselve együttműködés a kerületi önkormányzattal és vagyonkezelővel, lakótelepen belüli párbeszéd fórum, helyi problémák kezelésének bázisa lehet.

2012. január-március hónapokban megjelentek a közbeszerzési ajánlati felhívások a Közösségi Ház kiépítésére a volt közfürdő épületében, valamint az óvoda-bölcsődei épület tetőszerkezetének felújítására, és a teljes Kis-Pongrác projektre vonatkozó műszaki ellenőri megbízás ellátására. Ugyanezen időszakban a soft projekt keretében 8 témakörben lettek pályázatok meghirdetve civil szervezetek részére, jelentkezési határidő 2012.04.13.

2012.03.27-én a résztvevő felek módosították a konzorciumi szerződést. Mivel a Kis-Pongrác projekt felett álló Közreműködő Szervezet követelményként fogalmazta meg a tagi költségvetésre való áttérést, ezért az elfogadott módosítás értelmében a társasházak külön tesznek rész ajánlattételi felhívást, azaz 20 db nyílt közbeszerzés lesz meghirdetve a társasházak felújítására, a bírálóbizottságba bevonva a közös képviselőket is. (Ebben az esetben, amennyiben valamelyik társasház részajánlata sikertelenül zárul, pl. forráshiány miatt, a többi társasház kivitelezését ez nem késlelteti.)

2012.04.23-án kötött szerződést a projekt a pályázaton kiválasztott műszaki ellenőrrel, az INNOBER WAVE Építőipari és Szolgáltató Kft., nettó 9 800 000.- Ft értékben vállalta a projekt teljes egészére a műszaki ellenőrzést.

2012.05.14-én publikálták a soft elemek keretében a nyertes civil szervezetek mini-pályázatait. A nyertes pályázók: civil szervezetek, a kerületi rendőrség, a Pataky Szakközépiskola, a Bárka és a Kőkert is vállaltak képzési, közösségfejlesztési, információs, foglalkoztatási, stb. programokat.

2012.05.18-án táblaavató rendezvény volt a Pongráctelepen: a közfürdői épület előtt állították fel az Európai Uniós támogatást feltüntető táblát, valamint a nyugdíjas klub épületében Infopontot alakítottak ki.

2012.05.18_tablaavato_05

2012 szeptemberében lezárultak a társasházak felújításai részpályáztatásai, azonban a 20-ból 5 társasház esetében a nyertes pályázó a pályázatban meghirdetettnél nagyobb összegért vállalta volna a kivitelezést, ezért ezeknél a társasházaknál új közbeszerzési pályázati körre volt szükség. A többi 15 társasháznál 2013 tavaszán kezdődtek a felújítási munkálatok. A társasházak vállalkozási szerződései letölthetőek innen.

2012.10.27-én ünnepélyesen megnyitották a projekt által kialakított Pongrác Közösségi Házat a volt közfürdő épületében, a volt pártiroda és egy szolgálati lakás egybeépítésével és felújításával. Az akadálymentesítési előírások miatt liftet építettek a közfürdői épület nagy részét használó Emberbarát Alapítvány főbejáratához, mozgáskorlátozott látogatói igény esetén belső ajtón keresztül lehet továbbjutni a Közösségi Házba. A közösségi házban az előtéren kívül egy terem, egy számítógépszoba (3 asztali számítógéppel) és gyermek játszószoba került kialakításra, valamint a megnyitó ünnepségre helytörténeti tablósorozatot készített Gera Zoltán projekt softmenedzser és Bánó Soma helybeli lakos. Az ünnepségen fellépők között mandolinon játszott a Pongráctelep felépítése óta itt lakó Törpényi Lajos, és pánsípon játszott az innen elszármazott Szabó István (Steve Taylor), valamint sok, Pongráctelepről elszármazott ismertebb embert és a hajdani általános iskola pedagógusait hívtak meg a nyitó rendezvényre.

2013.01.21-től a projektmenedzsmentet átszervezték Réthi Adrienn projektmenedzser elhalálozása miatt, az új projektmenedzser Szabó Ágoston, az új műszaki menedzser Tóth György lett.

2013 tavaszán, nyár elején lezajlott 15 társasház részleges felújítása, amely a vállalt önrészek és műszaki állapot függvényében különböző mélységű volt, nem teljes körű. A társasházak felújítási terveit összefoglaló táblázatban lehet áttekinteni, az aláírt vállalkozási szerződéseket pedig innen lehet letölteni. A felújítási munkálatok kivitelezése sok lakossági panaszt szült.

2013.04.03-án a projekt lakossági fórumot tartott a szakközépiskolában a kezdődő közterületi felújításokról. A tájékoztatás szerint a 2010-es felmérések és tervek alapján mintegy 300 fát (beteg, öreg, illetve tájidegen fákat), helyettük 144 új fát ültetnek, valamint jóval nagyobb cserje- és virágfelületeket alakítanak ki, de a pongráctelepi lakosok által művelt „magánkerteket” is meghagyják, megegyezés szerint. A kertészeti munkákat megelőzően lesz a járdák újjáépítése, közvilágítás megújítása új kandeláberekkel és világítótestekkel, parkolók építése a Gyöngyike és a Salgótarjáni utcában, valamint a Pongrác útnál és a régi 1. és 11. épületek mögött, továbbá a belső úthálózat egyirányúsítása a parkolási rend szabályozásával, végül térfigyelő kamerarendszert is kiépítenek 12 db kamerával. Ezeken kívül felújítják az iskola előtti játszóteret, kerítéssel, míg a Pongrác úti „dühöngőt” elbontják, viszont a régi 5-6. épület (Salgótarjáni 55. és 53. társasházak) közé tervezett focipályát az érintett lakók tiltakozása miatt nem építik meg, ezért vizsgálják a lehetőségét, hogy helyette az óvoda Gyöngyike utcai oldalán építsenek ún. ovifoci pályát.

2013.05.11-én a Kis-Pongrác projekt Mini-pályázataiban résztvevő civil szervezetek Civil Napot szerveztek abból a célból, hogy bemutassák a lakótelep közönségének, egyben egymásnak is a bűnmegelőzés, közösségfejlesztés, tehetséggondozás, munkaerő-piaci tanácsadás és képzés, egészségnevelés terén végzett munkájukat.

2013 májusában megint módosították a konzorciumi szerződést. Mivel a Pongráctelep közvilágítása a fővárosi tulajdonú BDK Kft. kezelésében van, a projekten belül tervezett korszerűsítéshez be kellett vonni konzorciumi tagként Budapest Főváros Önkormányzatát is. (A projekt terv szerinti közvilágítási felújításhoz kellő önkormányzati önerőt a X. kerületi önkormányzat átadja a Fővárosi Önkormányzaton keresztül a BDK Kft.-nek.)

2013 júniusában elkezdődtek a tervezett fakivágások. Azonban ez olyan indulatokat gerjesztett a pongráctelepi lakosok körében, hogy 2013.06.22-én a projekt ad-hoc lakossági fórumot tartott a fakivágásokról. Egyes helybeli lakók elleneztek bizonyos fakivágásokat, mások hiányolták bizonyos fák kivágását. A fórumon született megállapodás szerint végül a projektmenedzsment, a fakivágási vállalkozó és a pongráctelepi lakosok közös helyszíni bejárásokon egyeztették a kivágandó fákat.

2013 végén parkolóhelyeket építettek ki a Salgótarjáni utcában a villamos töltés oldalában, valamint a Gyöngyike utcában a régi 20. épület (Csilla utca 2. társasház) előtt. A Gyöngyike utca másik részén a régi 10. épület (Salgótarjáni utca 47. társasház) előtti szakaszon, valamint a Pongrác úton a a régi 1. épület (Salgótarjáni 63. társasház) előtt közműkiváltások szükségessége miatt halasztódott a parkolóépítés. 2015.05.24_Pongractelep_belso utcak kozlekedeseEzenkívül forgalomtechnikai fejlesztések történtek: több helyen forgalomcsillapító szigeteket építettek az úttestre, valamint új táblákkal és úttestre festett jelekkel egyirányúsították a belső (névtelen) utcákat és a Gyöngyike utcát, valamint a Csilla utca elejét. Az egyirányúsítással parkolási rendet egyértelműsítették a belső utcákban, de a pongráctelepi lakosok autóinak számosságához képest sajnos így is kevésnek bizonyult a parkolóhely.

2014.01.01-től a projekt átadta a Pongrác Közösségi Házat a kőbányai önkormányzatnak fenntartásra, amely a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központot bízta meg az üzemeltetéssel. Eddigre a projekt szoft elemén belüli civil mini-projektek túlnyomórészt kifutottak, így 2014 elejétől már a BÁRKA szervezeti egységeként önállóan szervezett programokkal működik a Pongrác Közösségi Ház.

2015.01_Salgotarjani 47.2014 januárjában sikerült szerződést kötni a maradék öt társasház második közbeszerzési pályázatát nyertes vállalkozókkal, de a téli időjárás miatt csak áprilisban kezdték el a felújítási munkálatokat. A nyár végéig húzódó munkálatok során két társasházon homlokzat felújítást is végeztek, sőt, a Salgótarjáni utca 47. társasház (régi 10. épület) hőszigetelést is kapott.

2014 nyarán fejezték be a parkolóépítéseket: a szükséges áramkábelek kiváltása után a Gyöngyike utca északi felében, valamint a Pongrác úton is új parkolóhelyeket létesítettek. Így a projekt összesen 143 db új parkolóhelyet épített, a belső utcákon az egyirányúsítással egy oldalra kijelölt parkolási lehetőségek száma 98 db, a Csilla és Gyöngyike utcában kijelölt parkolóhelyek száma 26 db. Így a Pongráctelepen jelenleg összesen mintegy 267 db parkolóhely van a Csilla utcai 50 db garázs mellett, ami a lakosok tapasztalata szerint sajnos még mindig nem elegendő (a lakótelepen 888 lakás van + a Gyöngyike utca gázgyári oldalán lévő lakások).

2014. augusztusban elkezdték elbontani a régi járdákat, de az új aszfalt járdák kiépítése egészen decemberig tartott, mert az eredetileg párhuzamosan megvalósítani tervezett közvilágítási korszerűsítés közbeszerzési pályázata hónapokat késett. Emiatt az ugyancsak késő nyáron elkezdett kertészeti munkálatok is csorbát szenvedtek: egyes már befüvesített-bokrosított részeket újra feltúrtak árkokkal, mivel a Pongráctelep addigi légvezetékes közvilágítását földkábelesre építették át 2014. novemberben.

2015.05.24_Pongractelep_terfigyelo kameraA közvilágítás megújításával együtt 12 db térfigyelő kamerát is felszereltek az útkereszteződésekben, valamint az iskola előtt és a Család szobornál, melyeket 2014. december közepétől a kőbányai önkormányzati kamerarendszer részeként a rendőrség és a kerületi közterület-felügyelet működtet.

A 2014 őszén ültetett új fák-bokrok, füvesítés mellett murvásított sétálóutakat, illetve térkövezett pihenőrészeket is kiépítettek az egyes társasházak közötti tágas zöldterületeken. A térkövezett részeken egyedi tervezésű új utcabútorokat raktak le, 2014 oszi hangulatok_27de a padok és asztalok elhelyezése feszültséget is okozott a helybeli lakosok körében, egyes házaknál sokallták, máshol pedig kevesellték az egyenletesen elosztott padokat. Kis utcai szemeteseket, néhány utcai kerékpárkikötőt és két hirdetőtáblát is leraktak. A Pongrác út menti nagyobb területet átlós sétálóutakkal parkosították, ide elhelyezve két utcai felnőtt sporteszközt is. A (2013-ban, nem a projekt által felújított) Család szobor előtt térkövezett teret alakítottak ki, valamint a projekt által letisztított Munka c. szobor (a csákányos férfialak) előtt is építettek egy kis teresedést. Végül utóbbival átellenben a Csilla utca 9. és 10. társasházak között is építettek egy ugyanilyen mini teret, de ide csak 2015 májusában helyezték át a Mackók c. szobrot a Csilla utca 5. és 6. társasházak közötti korábbi helyéről. Az iskola előtti játszótér ősszel megkezdett felújítását a téli időjárás miatt hónapokra félbeszakították.

2015 tavaszán befejezték a kertészeti munkálatokat, valamint a játszótér felújítását, itt új kötélmászóvár, homokozó, hinta és csúszda és leülési lehetőségek létesültek, utóbbiak éjszakába nyúló használata ellen talán megoldást nyújthat a májusban kiépített, zárható kerítés. A játszótér szélére tervezett nagyméretű szikladarabokat a kisgyermekes szülők tiltakozására áthelyezték a Pongrác út menti parkba.

2015.05.15_Projekt zarounnep_052015. május 15-én tartották a projekt utcai zárórendezvényét, amely a kései szervezés-hirdetés miatt nem túl sok érdeklődőt vonzott.

A Kis-Pongrác projekt az eredeti 2013.12.31-i határidőt túllépve végül 2015. május 31-én ért véget. A határidő túllépés önmagában nem egyedi eset, a hasonló budapesti városrehabilitációs projektek mind határidejükön túl fejeződtek be korábban is. A Kis-Pongrác projekt esetében a kőbányai önkormányzat 2013.11.21-ei képviselőtestületi ülésén elhangzottak szerint az irányító hatóság minden egyes közbeszerzést előzetesen ellenőrzött, ezek az ellenőrzési folyamatok elhúzódtak a különböző országos szintű hatósági átszervezések miatt, és ez az egész projekt késedelmes befejezéséhez vezetett. Az eredeti költségkeretet nem lépte túl a projekt.

Az ilyen városrehabilitációs projekteknél uniós előírás az egyes projekt fejlesztések állapotának 5 éven tartó megőrzési kötelezettsége. A Pongrác Közösségi Ház fenntartója a kerületi önkormányzat a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központon keresztül, míg a közterületek (zöldterületek) karbantartásáért a Kőkert Kft. felel.

A projekt 2015. májusi záróünnepségéről alább nézhető meg egy rövid videó.

2011-2015 PROJEKTEN KÍVÜLI FELÚJÍTÁSOK

A Kis-Pongrác projekttel párhuzamosan, de tőle (részben) függetlenül valósultak meg a következő felújítások a Pongráctelepen és a közvetlen környékén: a kőbányai önkormányzat 2011-ben az orvosi rendelőt, 2013-ban a Gyöngyike utca és az észak-déli irányú, rövid belső keresztutca aszfaltozását újította fel. 2013-ban a Fővárosi Csatornázási Művek kicserélte a Pongráctelep két főcsatornáját, ennek következményeként (nagyrészt) újraaszfaltozták a két kelet-nyugat irányú, hosszanti belső utcát. 2012-ben a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) újította fel a 37-es villamos pályáját és megállóit; valamint 2014-ben a kerületi önkormányzat és a Honvédelmi Minisztérium zebra kialakítással rendezte a Zách utca – Salgótarjáni utca kereszteződésben a gyalogos átkelési lehetőségeket. Végül 2015 nyarán a kerületi önkormányzat megbízásából a Kőkert Kft. fogja bővíteni a meglévő kutyafuttatót a Pongráctelep délnyugati sarkánál, a Főgáz-telephely mögött lévő területen.

Az infrastrukturális felújításokon kívül a Pongráctelepen látható, leromlott állagú műalkotások közül a Család c. szobrot a Budapest Történeti Múzeum Budapest Galéria újította fel teljes körűen 2013-ban (a Munka c. szobrot viszont a projekt tisztította le). Itt említendő még a helyi kezdeményezésből az 1956-os pongráctelepi áldozatok emlékére 2013. november 4-én a Kőbányai Önkormányzat és a Pongrác Egyesület által létesített kisplasztika (Dr. Bíró Gáspár elszármazott pongráctelepi alkotása) és emléktábla is a Pongrác Közösségi Ház falán.

Tovább: 2015-2020 – A projekt után