Vagyunk! 3. szám, 2014. december

Felelős szerkesztő: Bánó Soma. Kiadó: Pongrác Egyesület (bejegyzés alatt). Megjelenik 500 példányban.
Támogató: BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ Pongrác Közösségi Ház
Elérhetőségeink: postaláda a Közösségi Házban és vagyunkhirlevel@gmail.com.

Tisztelt Pongrác telepi lakosok, Kedves Vendégeink!

Számos történet, mese szól arról, hogy karácsonykor bármi megtörténhet. Hogy ez a nap más, mint a többi. Hogy karácsonykor történhetnek csodák.
Hogy más lenne-e, mint a többi nap? Meglehet. Hogy karácsonykor történhetnek-e csodák? Úgy gondolom igen. De ezek a csodák nem hiszem, hogy fenyőfa alatti dobozokban rejlenek. Ezek a csodák, melyekre mindannyian vágyunk, ott vannak az őszinte, szívből jövő szavakban, jókívánságokban. Ezek a csodák a szerető érzésekben érkeznek, és ha szerencsések vagyunk, az erejük elkísér minket a következő 365 napban, és így a hétköznapok, bármit is hozzanak, ünnepnapokká válnak.
A Pongrác Közösségi Házban dolgozva volt szerencsém az elmúlt hónapokban megtapasztalni, mekkora ereje is van egy közösségnek, hogy mennyi minden elérhető, megvalósítható, ha összefogunk, ha meghallgatjuk egymást, ha figyelünk egymásra. Volt szerencsém látni, átérezni, hogy milyen is az, mikor egy Ház megtelik élettel, jókedvvel.
Persze voltak nehéz pillanatok is. Voltak küzdelmek, kételyek, hullottak könnycseppek. Voltak konfliktusok, viták, intézkedések, melyekkel nem mindig értettünk egyet.Pongrac KozHaz_adventi homlokzat
De kitartóan haladtunk előre a tervezett úton: a problémákkal szembenéztünk, a kételyeket szertefoszlattuk, a konfliktusokat megbeszéltük, a mindennapi harcokat megvívtuk.
Az ünnepek közeledtével jó érzés felidézni a legszebb pillanatokat, gondolok itt a karneváli hangulatot hozó Brazil napra, a gyermekek arcára mosolyt csaló családi napra, az izgalmakban bővelkedő bűnmegelőzési napra, a közös halloween-i készülődésre, a nyári napközis tábor élményeire, és a hétköznapokat színesítő állandó programokra, amelyekből erőt meríthetünk az elkövetkező újév napjaira is.
Szeretném megragadni az alkalmat, és megköszönni minden kedves vendégünknek a közös munkát, mellyel hozzájárultak, hogy még színesebbé tehessük a hétköznapokat, hogy számtalan élménnyel gazdagodva zárjuk le az évet.
Mindannyiuknak kívánok békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag újévet.

Árkovics Henrietta,
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
Pongrác Közösségi Ház
szakmai egységvezető

Most múlik pontosan? Kis összefoglaló a Kis-Pongrác projektről.

Lassan a végéhez közeledik a Kis-Pongrác projekt, ideje hát áttekintenünk, miről is szól ez az egész.

2009-ben a kőbányai önkormányzat tervezett és pályázott az európai uniós társfinanszírozású Közép-magyarországi régió operatív programjában (KMOP) a Pongrác telep városrehabilitációjára, majd 2010-ben az önkormányzat a pályázatot meg is nyerte, végül hosszas előkészítés után 2012 elejétől indultak meg a munkálatok a Kis-Pongrác projekt keretében. Magát a „Kis-Pongrác” elnevezést a lakótelepünkre az önkormányzat találta ki, a projekt végrehajtó szervezete a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. lett, a közreműködő partnerek pedig a 20 társasház, a KŐKERT Kft., a BÁRKA, a X. kerületi Önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata, és egyes civil szervezetek. KMOP-tabla

A projekt (pályázat) célja a Pongráctelep 20 társasházának, benne 74 szociális bérlakásának gépészeti felújítása, önkormányzati közintézményei-nek (bölcsőde-óvoda) és közterületeinek megújítása, és a közösségi élet erősítése közösségi ház kialakításával, civil programok támogatásával.

A Kis-Pongrác projekt tervezett finanszírozásából az uniós támogatás 929,5 millió Ft, amihez társult az önkormányzati önrész 190,5 millió Ft-ja és a lakossági önrész mint-egy 56 millió Ft-ja, vagyis az 1,176 milliárd Ft-os teljes pályázati költségvetés 79 %-át az EU fizeti, 16 % az önkor-mányzati és 5 % a lakossági önrész aránya.

A 2012-2013-ra tervezett megvalósítási időszakban először a bölcsőde-óvoda és az átmeneti gyermekotthon tetőszerkezetét újították fel, majd 2012 őszére a volt közfürdő épületének használaton kívüli részében kialakították a Pongrác Közösségi Házat. A közösségi tér kialakítása a projekt összköltségvetésének csak kis hányadát képező ún. „szoft” pályázatokhoz kapcsolódik, amelyekben civil szervezetek, a kerületi rendőrség, a Pataky Szakközépiskola, a Bárka és a Kőkert is vállaltak képzési, közösségfejlesztési, információs, foglalkoztatási, stb. programokat. Maga a projekt pedig többször szervezett közterületi programokat (nyitóünnepség, bűnmegelőzési nap, stb). 2012 végén, 2013 elején új parkolókat alakítottak ki a Gyöngyike utcában és a Salgótarjáni úton, illetve új forgalomcsillapító szigetek építésével és új táblák kihelyezésével egyirányúsították a Pongrác telep belső úthálózatát és a Gyöngyike utcát.

Az egyes társasházak részpályázatok keretében, a 15 %-os önrész vállalási teherbírásuk függvényében egyedi célokat tűztek ki, a legkisebb társasházi pályázat 5,78 millió Ft volt (867 ezer Ft-os önrésszel), a legnagyobb pedig 42,3 millió Ft (6,34 millió Ft-os önrésszel). A társasházak pályázatain kívül az összesen mintegy 74 db önkormányzati szociális bérlakásban a belső víz- és szennyvíz vezetékrendszert cserélték.

2013 tavaszán-nyarán a 20 társasházból 15-nek a felújítása zajlott le, ennek keretében főleg tetőfelújítások, és belső gépészeti felújítások (társasházi közös gáz, víz-csatorna és villanyvezetékek cseréje) valósultak meg. Öt társasháznál csak második nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása után, 2014 tavaszán-nyarán zajlottak le a tervezett felújítási munkálatok, köztük két társasház esetében homlokzat felújítás is volt, egyiküknél hőszigeteléssel is.

A közterületi felújítások 2013-ban folytatódtak további parkolók építésével a Pongrác út közelében, majd a járdák újjáépítésével, ez utóbbi 2014. augusztustól egészen decemberig tartott-tart, míg a közvilágítási korszerűsítés késő ősz-re tolódott, együtt 12 db térfigyelő kamera felszerelésével. A köz-területi felújítások talán leglátványosabb része a Pongráctelep épületei között-körül lévő, önkormányzati tulajdonú zöldfelületek kertészeti rendezése. A projektnek ez a része 2013 nyarán kezdődött a veszélyes vagy gyom jellegű fák kivágásával, aminek kapcsán a projektnek rendkívüli lakossági fórumon is egyeztetnie kellett a Pongrác telepi lakosokkal a mit vágjanak, mit ne vágjanak ki kérdéseket. 2013 őszén kivágták a bokrok nagy részét, de végül csak 2014 nyarán, nyár végén kezdték meg a térkövezett sétányok kialakítását, új kerti bútorok kihelyezését, a játszótér felújítását, új cserjék ültetését, új füvesítést. A tervezett 142 új fát csak 2014. novemberben ültették el, míg az elhúzódott közvilágítási földkábel fektetés miatt a már korábban beültetett zöldfelületeket a téli időjárás miatt csak 2015 tavaszán fogják helyreállítani. A közterületi felújításokkal járó rengeteg mocskot, port, hulladékot a projekt várhatóan még decemberben el fogja takarítani a járdákról, úttestekről és zöldfelületekről.

Tehát a Kis-Pongrác projekt az eredeti 2013.12.31-i határidőt legalább egy évvel túllépte, sőt, áthúzódik 2015-re is. A projekt szerint az ilyen sokrétű városrehabilitációs pályázatoknál (Budapesten) sehol nem sikerült tartani a kitűzött határidőket, és bár van, ahol az uniós támogatásból kötelezően finanszírozandó záróünnepséget akár még a munkálatok közben is megtartották, a Kis-Pongrác projekt a téli időjárás miatt inkább jövő tavaszra tervezi ezt, amikor a felújítási munkálatok már 100 %-osan készen lesznek.

Amit még érdemes tudni, hogy a projekttel párhuzamosan, de tőle (részben) függetlenül valósultak meg a következő felújítások: az önkormányzat 2011-ben az orvosi rendelőt, 2013-ban a Gyöngyike utca és az É-D irányú, rövid belső keresztutca aszfaltozását újította fel. 2012-ben a Fővárosi Csatornázási Művek kicserélte a Pongráctelep két főcsatornáját, ennek következményeként (nagyjából) újraaszfaltozták a két K-NY irányú, hosszanti belső utcát. Végül a BKK is ekkoriban (2012-ben) újította fel a 37-es villamos pályáját és megállóit.

Bánó Soma

Hogyan tovább? Megkérdeztük Gál Judit önkormányzati képviselőt

Az idei önkormányzati választási kampányban az ugyancsak újraválasztott Kovács Róbert polgármester jelölttel közös választási brosúrájában több pont is érinti a Pongráctelepet, mindjárt a legelső „további közterületi térfigyelő kamerák telepítése”.  Gal Judit portre

A Kis-Pongrác projekt része a közterületi térfigyelő kamerák decemberben elkészülő telepítése. Én azt gondolom, hogy a projekt részeként már elkészült látványos dolgokon, mint a kertészeti és homlokzat felújításokon kívül, és természetesen a sok házakon belüli felújítási munkákon kívül, az emberek számára nagy megnyugvást adhat a közbiztonságot növelő kamerák telepítése, valamint a közvilágítás megújítása, a lámpatestek cseréje.

Miután a projekt befejeződik – remélhetőleg december végéig – utána a legfontosabb dolog a közel 1,2 milliárd forintos pályázat által elért eredmények, az élhetőbb környezet megőrzése, fenntartása.  Én bízom abban, hogy a térfigyelő kamerák segítenek a boltok előtti közterületi italozás visszaszorításában is, mert eddig hiába jeleztem én is a közterület-felügyeletnek, mire kijöttek, addigra már szétrajzottak az italozók…

Ebben esetleg segíteni fog az, hogy a kerületi közterület-felügyelet idővel átveszi a kőbányai térfigyelő kamerák kezelését? 

Idén hoztunk határozatot arról, hogy ezentúl parkőrök is dolgoznak, valamint megkétszereztük a közterület-felügyelők létszámát. Ráadásul ők eddig csak hétköznap dolgoztak, de most már hétvégén is dolgozni fognak, tehát akár vasárnap is ki lehet hívni őket.

A választási brosúrában külön pont volt még a társasházi közös tereket figyelő kamerák telepítésének további támogatása. Itt, a Pongráctelepen is pár társasház már sikeresen pályázott a lépcsőházak bekamerázására.

Igen, azóta már újabb pályázat is lezajlott, már kétszeres megpályázható összeggel, és ezt tovább szeretnénk folytatni. Ez egyébként utófinanszírozású pályázat, melynek keretében a költségek 50 %-ára lehet önkormányzati támogatást kérni.

A Pongrác Idősek Klubjának felújítása is szerepel a választási programjában, ez akár már 2015-ben várható?

Még ebben a ciklusban biztosan felújítjuk ezt az idősotthont, hiszen Kőbányán már annyi mindent felújítottunk: óvodát, iskolát és több idősotthont is. Látjuk mi is, hogy a pongráctelepi idősklubbal műszakilag évtizedek óta nem foglalkoztak, igencsak szükséges már a nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítése, stb.

Végül még a Gázgyár mögötti kutyafuttató bővítése és kutyaürülék-gyűjtők telepítése szerepel a választási brosúrájában. Erről lehet már többet tudni, pl. csak területileg növekedne a kutyafuttató területe, vagy esetleg valamiféle kutya ügyességi pályát vagy eszközöket is kiépítenek?

Területileg mindenképpen bővíteni fogjuk ezt a kutyafuttatót, ami nemcsak a kutyáknak fontos, hanem a Gázgyár mögötti részen időnként kialakuló illegális szemétlerakás visszaszorítása miatt is. Bár ez nem kerületi feladat, én alkalmanként a Kőkerttel szoktam egyeztetni az illegális hulladék elviteléről. A kutyás játékokon még nem gondolkodtunk, de jó ötlet, foglalkozni fogunk vele.

B.A.

KÖZMEGHALLGATÁSON JÁRTUNK…

A Kőbányai Önkormányzat 2014.11.20-án tartott közmeghallgatást a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központban. Ez az az alkalom, amikor a választópolgárok, helyi lakosok szemtől szemben kérdezhetik meg választott vezetőiket bármilyen helyi ügyben. A kerület részéről mindenki jelen volt a polgármestertől és alpolgármesterektől kezdve a jegyzőn és képviselőkön, kerületi intézményeken át különféle, Kőbánya és a kőbányaiak életét befolyásoló szervezetek meghívott képviselőiig. A kőbányai önkormányzat elmúlt időszaki tevékenységének rövid bemutatása után a kőbányai lakosok kérdéseire túlnyomó részben Kovács Róbert polgármester válaszolt.

Az egyénenként 3 perces felszólalási lehetőséggel mintegy 8-10 kerületi lakos élt, közöttük ketten a Pongráctelepről is, akik a lassan véget érő Kis-Pongrác projekt elért eredményeinek dicsérete után az alábbi kritikákat és kérdéseket fogalmazták meg az önkormányzat felé.

A projekt által telepített padok és asztalok eléggé stílusidegennek hatnak a régi lakóházak között, illetve egyes padok elhelyezésén nagyon jó lenne változtatni, pl. hogy ne váljanak közterületi italozás helyszíneivé, vagy árnyat adó fák alá kerüljenek. Ezzel kapcsolatban azt a választ kaptuk, hogy a padokat egyedileg tervezték a projekt számára, ugyanannyi darabszámban, mint ahány régi pad volt a kertészeti felújítás előtt. Viszont a padok elhelyezésén lehet változtatni, az önkormányzattal való további egyeztetések során.

A 95-ös buszmegállónál van két fa, amelyek veszélyesnek látszó állapotban vannak, miért nem vágta ki a projekt? A válasz szerint ezek kivágására nem kaptak engedélyt, de újra felülvizsgálhatják a fák állapotát.A Pongrác út mellett létesített 12 férőhelyes parkoló lehetett volna bővebb, gyakorlatilag most kevesebb autó tud ott parkolni, mint korábban. Mivel életszerűen csak a Salgótarjáni utca 63. lakói használják ezt a parkolót, de a közeli vásárok idején idegenek is odaparkolnának, lehetséges-e, hogy az ott lakók valamilyen formában, akár díjfizetés ellenében kizárólagosan használhassák ezt a parkolót? Válaszként elhangzott, hogy a Kis-Pongrác projekt építései révén jelenleg összesen 228 parkolóhely van a Pongráctelepen (+ 55 garázshely), ezt már nem lehet bővíteni, forgalomtechnikai okokból. A projekt létesítményeinek kötelező fenntartási ideje 5 év, ezalatt közterületnek minősül a jelzett parkoló is, de az önkormányzat kész egyeztetni a társasházzal a használati lehetőségekről.

Sajnos sok kutyasétáltató hagyja, hogy ebe az újonnan ültetett bokrok közé végezze dolgát, jó lenne valamilyen táblákkal és fokozottabb közterületi ellenőrzéssel is vigyázni a megújult zöldfelületeinkre. Az önkormányzat partner ebben, jövőre kutyaürülék gyűjtő szemeteseket is telepítenek a Pongráctelepen.

A pongráctelepi társasházak régi problémája, hogy a háztartási szemetet gyűjtő kukákat csak közterületen tudják tartani, ezért ha nem lakatolják le, turkálnak benne és máshonnan is raknak bele szemetet. Mindezt fokozza az FKF Zrt. által év eleje óta kerületszerte telepített kék és sárga szelektív kukák zárhatatlan mivolta, ezért ezeket – sajnos – általában nem rendeltetésszerűen használták, ezért ma már alig valahol maradtak ilyen kukák a Pongráctelepen. Viszont erre a problémára megoldást jelenthetne egy zárható építmény, házikó építése a közterületen álló kuka, kukák köré-fölé, mint amilyenre példát lehet látni a közeli Százados úti telepen, amiről már az áprilisi első lapszámunkban is írtunk. Ráadás példaként Kazincbarcikán az önkormányzat idén vezetett be egy pályázati rendszert az ilyen zárható kukatárolók építésére. A kőbányai önkormányzat megvizsgálja a lehetőségeket és próbál megoldást találni erre a problémára is. (A Salgótarjáni utcai illegális szemétlerakás ellen remélhetőleg az új térfigyelő kamerák és a megnövelt létszámú közterület-felügyelet hatékony lesz.)

A Gázgyári telek hátsó kerítése és a vasúti töltés közötti utcaszéles sávban az önkormányzat a meglévő kutyafuttató bővítését tervezi. A közmeghallgatáson felvetett helyi ötlet viszont továbbgondolásra érdemesnek tartja ezen, jelenlegi, elhanyagolt állapotában „senki földje” közterületként való hasznosítását: a bővített kutyafuttató mellett elférhetnének akár olyan szabadtéri sportlétesítmények, amelyek kisméretűek (pl. kosárpalánkok, tengópályák, stb.), de így sincs igazán hely számukra Pongráctelepen meg a MÁV-telepen, vagy túl zajosak lennének, miközben a helybeli fiataloknak jó szabadidős lehetőség lenne. Ezenkívül egy aszfaltozott gyalogos-kerékpáros járda is javíthatná a közlekedési kapcsolatot a Pongráctelep és MÁV-telep között, meg a Népliget felé. Az önkormányzat válasza szerint megvizsgálja, hogy a viszonylag szűk területsávon mennyire lehetne a kutyafuttatón kívül mást is építeni.

A Csilla utcai garázstulajdonosok és bérlők régi problémája, hogy a garázssor hátsó fertályánál eléggé rendezetlen a MÁV-töltés állapota, pedig bérleti díjat is fizetnek a MÁV-nak. Némi meglepetésre a meghívott vendégek között volt egy vezető munkatárs a MÁV Zrt. pályavasúti részlegétől, aki rögzítette a problémafelvetést, és intézkedni fog a MÁV-töltés oldalának karbantartása ügyében.

Végül, de nem utolsósorban, felhívtuk a kerületi önkormányzat figyelmét, hogy a Salgótarjáni utcában lakók életét régóta megkeseríti a Kőbányai Garázsban tárolt régi buszok éjjelenkénti motorjáratásának zaj- és levegőszennyezése. Mivel épp a napokban adta hírül a főváros és a BKK, hogy 2015 tavaszán 200 új busz érkezik Budapestre, melyek egy része Kőbányán is fog közlekedni, megkértük a kerületi önkormányzatot, hogy próbáljon lobbizni, hogy a 200 új busz egy része ne csak közlekedjen Kőbányán, de a Kőbányai Garázs legyen a telephelyük, így kiszorítva onnan minél több régi buszt. Ha pedig a BKK nem elég konstruktív ezzel kapcsolatban, akkor az önkormányzat zaj- és szennyezésméréssel bírhatná együttműködésre.

Az egyéb felmerült kőbányai témák, kérdések-válaszok között említésre érdemes még a pongráctelepi olvasók számára egy Hős utcai lakos kérdése, miszerint fel fogja-e újítani valaha a kerületi önkormányzat a Hős utcai zárványt. Az egyértelmű válasz szerint az önkormányzat inkább lebontani akarja a Hős utcai lakóházakat, azonban jelenleg 150-150 magántulajdonú és önkormányzati bérlakás van itt, utóbbiakból 80 lakás már üresen, de időbe telik a maradék bérlők elköltöztetése, illetve a három ház alacsony ingatlanértéke, a sok lakó által felhalmozott milliós köztartozások is nehezítik a Hős utca „kiürítését” a majdani lebontáshoz.

B.A.

PONGRÁCTELEP AZ INTERNETEN

Néhány éve még csak említés szintjén fordult elő lakótelepünk az interneten, de ma már több helyi honlap és Facebook-oldal foglalkozik a Pongrácteleppel.

A www.pongractelep.hu honlap a Pongrác Egyesület üzemeltetésében általános helyi portál szerepét próbálja betölteni, helyi hírek és tartós információk (helytörténet, térképek, stb.) közlésével, innen letölthetőek újságunk eddig megjelent példányai is, PDF formátumban. A www.kispongrac.hu a Kis-Pongrác projekt hivatalos oldala, egy ideje már nem frissül, viszont itt letölthetőek hivatalos anyagok, pl. pályázati szerződések.

A Facebookon a Kis-Pongrác lakótelep és a Pongrác Közösségi Ház oldala az aktuális hírek, programok közlésén túl egyfajta virtuális közösségi teret igyekszenek teremteni, ahol nem csak az itt lakók, de a már elköltözött, akár külföldön élő régi „pongrácosok” is kapcsolatot találhatnak egymással.

Fontos megemlíteni még a Pongráctelepet csak hírből (sem) ismerő nagyközönség számára, és persze a helyi lakosoknak is tájékoztató jellegű ismeretterjesztő oldalakat:

A hu.wikipedia.org független közösségi szerkesztésű internetes lexikonban már olvasható egy részletes, informatív Pongráctelep szócikk, amihez kapcsolód(ni fognak) más szócikkek is, pl.  híres telepiekről, stb.

A www.kozterkep.hu honlap pedig köztéri művészeti alkotások szubjektív bemutatására vállalkozó független közösségi weboldal, ahol Google térképen rákeresve a Pongráctelep területére az összes hajdani és ma is látható szoborról, faliképről található leírás, fotókkal.

Bánó Soma

OLVASÓI LEVÉL

Tisztelt Szerkesztőség! Örömmel olvastam újságjuk 2. számát. Én a családommal 20 éve lakom a telepen, ezért nagyon örültünk a felújítás kezdetének, biztos vagyok, hogy egyszer szép lesz minden. Idén augusztusban voltam 70 éves, még jól bírom magam, de szeretném tudni, hogy a szép orvosi rendelő, a programokkal teli közösségi ház, a két közért és a zöldséges mellett miért nincs egy mini gyógyszertár és egy mini posta? Mert erre a két szolgáltatásra nagy szükségük lenne a telepieknek, főleg az időseknek…

A Szerkesztőség válaszol:

Kedves olvasónk, sok pongráctelepi lakos hiányol több szolgáltatást a lakótelepen, főleg a postát és a gyógyszertárat, amik voltak itt régebben is. Mivel üres üzlethelyiségek szemmel láthatóan vannak, vélhetően nem tartják gazdaságosnak sem a Magyar Posta, sem a patikus vállalkozók, hogy (újra) nyissanak itt postát vagy patikát. De azért erre a jövő év folyamán mindenképpen rá fogunk kérdezni, több irányban.

 

Vigyázzunk új értékeinkre!

Itt van a tél újra, mely jótékony hólepelbe rejthetné az elmúlt év közterületi felfordulásait. De végül, annyi sok veszkődés, sitt és mocsok után végre felújították az összes járdát, kicserélték a lámpaoszlopokat, kamerákat is telepítettek – az árkokat is betemették. Bár a beállt hideg miatt már csak tavasszal fejezik be teljesen az ültetést, az új sétányoknak és padoknak, asztaloknak, szemeteseknek is örülhetünk. Persze, sok volt a bosszúság, és van még mit egyeztetni a kivitelezőkkel, de próbáljuk meg észrevenni, hogy tényleg szebb és élhetőbb lett a lakótelepünk, és rajtunk is múlik, hogy a jövőben tovább szépüljön…

egy optimista lakó

 

Pongrác Közösségi Ház ünnepi nyitvatartása

2014. dec. 22. (hétfő)                       10-12 óra és 13-20 óra között

2014. december 23.  (kedd)           10-14 óra között

2014. december 24. (szerda)         ZÁRVA

2014. december 25. (csütörtök)  ZÁRVA

2014. december 26. (péntek)        ZÁRVA

2014. december 29. (hétfő)           10-12 óra és 13-20 óra között

2014. december 30. (kedd)            10-12 óra és 13-20 óra között

2014. december 31. (szerda)         10-14 óra között

2015. január 1. (csütörtök)             ZÁRVA

2015. január 2. (péntek)                   ZÁRVA

2015. január 5-től (hétfő)                10-12 és 13-20 óra között

 

 

 

EGY AMATŐR KÖLTŐ A PONGRÁCTELEPRŐL

 

Fábián L. Mihály, Pongráctelepről elszármazott, de ide visszajáró, közösséget szervező ifjú író, költő. Novemberben megjelenő „Emberöltő. Kő szívem cipelem.” című új verseskötete kapcsán beszélgettünk az „amatőr” irodalmárok életéről, a Pongráctelepről és a pongrácos fiatalokról.

Emberöltő – egy 28 éves költő számára ez mit jelent? 
borito_02borito_01

Ha jól tudom, egy emberöltő mintegy 26 év, és ez a kötetem összeválogatott verseimet tartalmazza.

Kő szívem cipelem. Mi ez a „nehéz” hangulat? Valami régi fájdalom, elmúlt szerelem, édesanya elvesztése, magány?

Ezek a versek rólam szólnak, szeretett édesanyám elvesztéséről és egy korábbi szerelem elmúlásáról.

Érdekes hangulatú a „November” című versed, miről szól?

Ez egy két évvel ezelőtti novemberről szól, amióta minden év novemberében csak feketében járok az utcán, ahol meg is bámulnak ezért az emberek, ez adta az ihletet ehhez a vershez.

Kiknek írod a verseidet? Mik az eddigi tapasztalataid, meghatározható, kikből áll az olvasóközönséged?

Én úgy gondolom, hogy egy vers attól szép, ha mindenki megtalálja benne a neki szóló mondanivalót, amit magáénak érezhet. A Facebookon van egy kisebb, most 124 fős „rajongótáborom”, ők folyamatosan figyelemmel követik az újabb verseimet, kommentelik, én pedig hálás vagyok nekik. Ezenkívül a poet.hu-n is vannak fenn verseim, innen is kapok visszajelzéseket.

Ha már ilyen korszerűen jelen vagy az interneten, tulajdonképpen szükség van még papír versesköteted kiadására?

Én úgy gondolom, ami kézzelfogható, az sokkal közelebb jut az emberekhez, van egy varázsa a könyvnek. Ebben régimódi vagyok.

Van irodalmi példaképed?

Nagyon szeretem József Attila és Dsida Jenő költészetét, stílusban, hangulatban inkább az előbbi áll hozzám közelebb.

Főállás mellett hogyan jön az ihlet? Mennyi idő és fáradság egy-egy versed megírása?

Ez nálam úgy működik, hogy többhetes szünetek között vannak két-három napig tartó ihletett állapotok, amikor hirtelen jönnek ki belőlem a versek. De olyan is volt már, hogy éjjel felébredve tört rám egy gondolat, amiből rögtön verset írtam.

Pongráctelepen nőttél fel, ez hogyan hat(ott) az eddigi költészetedre?

Itt nőttem fel, az első szerelem is ide köt, és ez hozta magával az első verseimet, de magáról Pongráctelep-ről még nem írtam.

Bár évek óta nem itt laksz, visszajársz a Pongráctelepre, aktívan részt veszel a helyi fiatalok közösségi életének szervezésében. Mik azok a területek, amikben aktív vagy?

Ami hozzám közel áll, az a sportok és a modern tánc (hip-hop), de más területeken is szívesen részt veszek a pongráctelepi közösségi életben.

Elköltözésed óta, távolabbi nézőpontból, most hogyan látod a Pongráctelepet? Mi az, ami tetszik benne és mi nem?

Idestova tíz éve már nem itt lakom, az akkori állapotokhoz képest sokat változott. Manapság a közösségi ház egy jó összetartó erő. És ugye, apránként szépül a lakótelep képe is. Viszont az itt élő emberek zárkózottabbak lettek a régebbi időkhöz képest, ezért különösen fontosnak tartom a közösségi házat, mint egy helyet, ahol összejöhetnek a pongráctelepiek; régebben akár minden kapualjban beszélgettek egymással.

Szerinted mit tehetünk mi, pongráctelepiek a lakóhelyünk, a Pongráctelep élhetőbb hellyé tételéért, különösen, ha (végre-valahára) elkészül minden munkával a Kis-Pongrác projekt?

Szerintem a közösség kovácsoló munkát érdemes folytatni, kisebb-nagyobb helyi rendezvényeket szervezni a helybeli emberek részvételével. Hátha a bizalom gerjesztésével megváltozhat az emberek zárkózottsága.

Hogyan lehet hozzájutni az új verseskötetedhez?

Saját honlapomon: www.matthieulafone.iwk.hu.

November

Mindenki bámulja,
tetőtől talpig,
fekete ruhámat,
ahogy fejet hajtok a gyásznak,
tisztelve emlékét,
anyámnak, apámnak,
komoran köszönve a háznak,
a körülvevő keserű tájnak,
hol emberek belülről fáznak!
hol vagy igazság?
elveszett az i, így már csak gazság!
szíveket szorítanak emlékek,
miket az elmúlás lángjai idéznek!
hol vagytok? s én hol leszek?
remélem ott fent, köztetek!

Kedves amatőr pongráctelepi írók és költők, lehetőségeinkhez mérten szívesen adunk megjelenési felületet az újságban és a www.pongractelep.hu honlapon!