Senior Olimpia Kőbányán 2015

A Kőbányai Önkormányzat versenyt hirdet “Senior Olimpia Kőbányán 2015” címmel Kőbányán élő időskorúak körében a korosztálynak megfelelő szabadidősportok és az egészséges életmód népszerűsítése, a sportbarátságok ápolása és a sporton keresztül épített kapcsolatok elmélyítése, a kőbányai nyugdíjasok közösségének erősítése, valamint számukra versenyzési és aktív pihenési lehetőség biztosítása céljából. Jelentkezési feltételeket a melléklet tartalmazza. A nevezés ingyenes, részletek a plakáton és alatta.

2015.10.01_Kobanyai Senior Olimpia_plakat

II. Kőbányai Senior Olimpia 2015.

Versenykiírás

A verseny rendezője: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

A verseny fővédnöke: Kovács Róbert, a Kőbányai Önkormányzat polgármestere

A verseny védnöke:    KESZE (Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesülete)

A verseny célja:          A Kőbányán élő időskorúak körében a korosztálynak megfelelő szabad­idő­sportok és az egészséges életmód népszerűsítése, a sport­barátságok ápolása és a sporton keresztül épített kapcsolatok elmélyítése, a kőbányai idősek közösségének erősítése, valamint számukra versenyzési és aktív pihenési lehetőség biztosítása.

A verseny helyszíne:  Kocsis Sándor Sportközpont (volt Törekvés pálya) (1107 Budapest, Bihari út 23.)

A verseny időpontja:  2015. október 21.   9.00–14.00 óra

                                      A Kocsis Sándor Sportközpont területére a belépés 8.15-től lehetséges.

A verseny résztvevői: Azok a kőbányai lakcímmel rendelkező 50 év feletti személyek, akik a nevezési határidőig leadják nevezési lapjukat, mellyel egyben igazolják, hogy a részvételi feltételeket elfogadják.

A verseny feltételei: A versenyen kőbányai lakcímmel rendelkező, 50. életévüket betöltött személyek vehetnek részt. A versenyen amatőr sportolók indulhatnak, így nem nevezhetnek a ver­seny­számokra azok a személyek, akik bármely egyesületben, bármely sportágban leigazolt sportolók.

A versenyzéshez szükséges sporteszközt és öltöző helyiséget a szervezők biztosítanak. A résztvevők csomagjának megőrzéséről a ver­senyzőknek maguknak kell gondoskodniuk, a verseny helyszínén és környékén őri­zet­lenül hagyott értéktárgyakért a szervezők nem vállalnak felelős­séget.

A megfelelő, sportolásra alkalmas öltözetet a nevezőnek kell magával hoznia. A tornatermi versenyszámokon kizárólag tiszta, világos talpú váltócipőben, a szabadtéren megrendezett versenyszámokon pedig edző-vagy tornacipőben lehet részt venni. Szöges, illetve stoplis cipőt viselni a verseny helyszínén tilos!

A megmérettetésen mindenki kizárólag saját felelősségére indulhat.

Az esetleges versenybalesetekért, illetve a versenykiírás be nem tartásá­ból, vagy egészségügyi okból bekövetkezett balesetekért és sérülé­sekért a rendező semmiféle felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető.

A versenyzőknek nevezéskor a nevezési lapon szereplő részvételi nyilat­kozat aláírt példányát is be kell nyújtaniuk, amivel igazolják, hogy a versenykiírásban szereplő feltételeket megismerték, saját maguk számára azokat kötelezőnek tekintik és betartják, illetve társaikkal is betartatják.

A nordic walking versenyszámokban valamelyik lábnak állandóan kapcsolatban kell lennie a talajjal. Versenyszám közbeni futás a versenyből történő kizárást vonja maga után.

A sakk egyéni, és a nordic walking csapat versenyszámokban nincs korcsoport- illetve nemi megkötés (mindkét nemben minden korcsoport versenyzik egymással).

A versenyszámok minimum hat fő, illetve csapat jelentkezése esetén indulnak.

Díjazás: Minden versenyszámban az első három helyezett érem- és oklevéldíjazásban részesül.

Versenykategóriák: A szervezők fenntartják a jogot arra, hogy elégtelen nevezési létszám esetén korosztályokat összevonjanak.

                                      Egyéni korcsoportos versenyek:

50−59 évesek  (1956. és 1965. között születtek)

60−65 évesek  (1950. és 1955. között születtek)

66−70 évesek  (1945. és 1949. között születtek)

71–75 évesek  (1940. és 1944. között születtek)

76 év felettiek (1939. előtt születtek)

Csapatverseny:

korcsoporttól független, női-férfi vegyes csapatok

A csapatok három főből állhatnak.

A nevezők a saját korosztályukban és nemükben három (3) egyéni verseny­számban és csapatban is rajthoz állhatnak.

Versenyszámok:        

Egyéni versenyszámok:

1)      30 m síkfutás,

2)      400 m síkfutás,

3)      kislabdadobás

4)      gumicsizmadobás

5)      nordic walking

6)      asztalitenisz

7)      kosárladbadobás

8)      pétanque (golyós játék)

9)      footgolf (futball-labdát kell lábbal a megfelelő méretű gödörbe juttatni)

10)   tenisz

11)   sakk

12)   disc golf [célba dobás frizbivel (repülőkoronggal)]

Csapatverseny: nordic walking váltó

A versenyzők rajtszáma nevezésük leadásának sorrendje szerint alakul.

Nevezés: A nevezés ingyenes. A nevezés a nevezési lap kitöltésével papír alapon az Önkormányzat portáján kihelye­zett dobozban, illetve elektronikusan a szeniorolimpia@gmail.com e-mailcímen történhet.

Nevezési határidő:     2015. október 14.

Helyszíni nevezésre nincs lehetőség.

Versenybíróság:          A versenybíróság feladatait a Kocsis Sándor Sportközpont munkatársai a KESZE tagjaival együtt végzik.

Óvási feltételek:        Óvni az egyes versenyszámok befejezését követő 15 percen belül – tanú­kat megnevezve – a versenybíráknál lehet. A versenybíróság a döntést azonnal, a helyszínen hozza meg, döntése végleges.

Általános tudnivalók: A versenyzők a helyszínen közös bemelegítésen vesznek részt. A rendezvény ideje alatt ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvétel biztosított. A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

Kapcsolódó dokumentumok: