Egyesületi hírek

2016. február 17. – közgyűlés, napirendi pontok: szabályzatok, 2015. évi beszámoló, 2016. évi tervek, tagdíjak.

2016. február-március – a pongráctelepi társasházak lakógyűlések elején rövid bemutatkozással próbál új tagokat vagy önkénteseket toborozni az Egyesület.

2015. december 11. – a Pongráctelep minden lépcsőházába történt kiplakátolás ellenére sajnálatosan kevesen (8-10 fő) jöttek el az Egyesület által a Pongrác Közösségi Házba szervezett általános téma felvető és gyűjtő vitaestre, valamint az előtte megtartott helytörténeti előadásra.

2015. december eleje – az Egyesület 250 példányban megjelenteti az 2015.12.04_Vagyunk hirleveleddig rendszertelenül (főleg a Közösségfejlesztők Egyesülete anyagi és szellemi támogatásával), de most először saját költségvetésből és a Pongrác Közösségi Ház támogatásával kiadott helyi hírlevelet, a Vagyunk! Pongráctelep hangja címmel. Az eddig megjelent lapszámok cikkei honlapunkon belül ezen az oldalon olvashatóak, illetve PDF-ben is letölthetőek.

 

2015. ősz – a nagyon elhúzódott alapításban kissé megfáradt Egyesület erőt gyűjtött, valamint a Levegő Munkacsoport “Merjünk változtatni” civil képzési programja keretében két külső önkéntes segítővel együtt szerkesztett egyesületi logót és plakátot az Egyesület első vitaestjére.

LOGO_Pongrac Egyesulet

2015. nyár – a júniusban véget érő Kis-Pongrác projekt 3-4 éves működésével, eredményeivel kapcsolatban felmerült lakossági kérdéseket kérdőívezéssel összegyűjtve továbbította az Egyesület a projektmenedzsmentnek és a Kőkert Kft.-nek, majd a válaszokat a decemberi Vagyunk! hírlevélben közölte.

2015.06.11_Kis-Pongrac projekt kerdesek_plakat_A3_szines

2015. május-augusztus – a bejegyzés jogerőre emelése, valamint a könyveléshez, gazdálkodáshoz kötelező adószám nehézkes megigénylése a Fővárosi Törvényszéken keresztül a Nemzeti Adóhivataltól. Az augusztusban megkapott adószám: 18651395-1-42.

2015. május 27. – a bejegyzett Egyesület első rendes közgyűlése 14 alapító taggal. A rendes működéshez szükséges adminisztratív részletek megvitatásán túl a kötelező adószám igénylésének elhúzódó folyamata miatt a tagdíj befizetések elhalasztva, 2015-re csak szűkebb tevékenységi kör megcélozva.

2015. május eleje – az Egyesület hivatalosan is átveszi a Kis-Pongrác projekt által alapított Kis-Pongrác lakótelep nevű Facebook közösségi oldalt.

2015. április 8.a Fővárosi Törvényszék végre bejegyzi a Pongrác Lakótelep Megújítását Segítő Egyesületet, nyilvántartási szám: 01-02-0015800.

2015. március – még néhány kisebb hiánypótlás benyújtása a bíróságra.

2014. december 12. – szokás szerint hiánypótlásra szólított fel a bíróság, de ezúttal már csak kisebb javításokat írt elő, amit megismételt közgyűlésen fogadott el az egyesület.

2014. december eleje – bő egyéves működés után az egyesületi honlap fejlettebb megjelenésre vált, és már www.pongractelep.hu címen, általános lakótelepi hírportálként működik tovább. Ezzel egyidejűleg a magyar nyelvű Wikipédián külön szócikket sikerült nyitni-szerkeszteni a Pongráctelepről. Megjelent a Vagyunk! Pongráctelep hangja című helyi hírlevél 3. száma is, a Pongrác Közösségi Ház hathatós támogatásával.

2014. október 16. – a Pongráctelep nem hivatalos “születésnapja” (az 1939. október 16-i “első kapavágás” 75. évfordulója) alkalmából helytörténeti előadás keretében bemutatva a Tér és Forma c. építészeti szakfolyóirat 1942/11. számának egy eredeti példánya, amely cikksorozatot közölt a frissen felépített új fővárosi lakótelepről.

2014. szeptember 5. – immár harmadik alkalommal alakul meg az egyesület (14 taggal), valamint a 2014.03.15-étől hatályos új Polgári Törvénykönyv (Ptk) szerint teljesen átdolgozott, új alapszabállyal (amihez erős jogászi segítséget kaptunk a Budapesti Civil Információs Centrumtól).

2014. május – az egyesület informálisan átveszi a Kis-Pongrác projekttől a Kis-Pongrác lakótelep nevű Facebook közösségi oldal szerkesztését.

2014. március – a bíróság megint hiánypótlásra szólít fel, azonban hiánypótlás esetén az alapító tagok teljes létszámával kell közgyűlést tartani, ami Bak Ferenc alapító tag sajnálatos elhalálozásával lehetetlenné vált.

2013. ősz – 2014. tavasz – az egyesületi alakuló nehézségekkel párhuzamosan a Kis-Pongrác projekt pályázati forrásából a a lakótelepen tevékenykedő Közösségfejlesztők Egyesülete (KÖFE) szintén próbálta közösségformáló kezdeményezésbe összeterelni az erre fogékony pongráctelepi lakosokat. Sajnos nem sikerült meggyökereznie az informális Pongrác Közösségi Klubnak, de maradandó emléket hagytak a KÖFE támogatásával kiadott “Vagyunk! Pongráctelep hangja” címmel kiadott lakótelepi hírlevél-újság 2014. áprilisi és júniusi első két számának kiadásával, valamint pár közösségi rendezvényt is sikerült szervezni a Pongrác Közösségi Házban (Mikulás-est, gyermek- és felnőtt farsang). Az eddig kiadott Vagyunk! hírlevelek honlapunkon ezen az oldalon olvashatóak.

2013. november – a formailag nem teljesíthető hiánypótlás helyett másodjára is megalakult az egyesület.

2013. szeptember – a nyári szünet után az egyesületi bejegyzésben illetékes Fővárosi Törvényszék formai okokból hiánypótlásra szólított fel. Közben elindult az egyesület honlapja, egyelőre bétaverzió jelleggel a www.pongracegyesulet.ininet.hu címen, helyi jelentőségű híreket és helytörténeti ismereteket közvetítve.

2013. június 19. – alakuló közgyűlés a Pongrác Közösségi Házban Gera Zoltán projekt szoft menedzser szervezésében. Az alapszabály elfogadása után a jelenlévők közül 24-en alakítják meg a Pongrác Lakótelep Megújítását Segítő Egyesületet, rövid nevén a Pongrác Egyesületet. A Kőbányai Önkormányzat részéről Kovács Róbert polgármester hozzájáruló nyilatkozatot adott ki, hogy az egyesület a Pongrác Közösségi Házat jegyeztethesse be székhelyeként (1101 Budapest X., Gyöngyike utca 4.).