Egyeztetés a pongráctelepi zöldterületek fenntartásáról

Amióta a Kis-Pongrác projekt 2013-2015-ben jelentősen átalakította és a felújította a Pongráctelep zöldterületeit folyamatosan téma a helybeli lakosok között a lakótelepi kertészet. Korábban a kertészkedő hajlamú lakosok által karban tartott területeken kívül nem sok gondozást tapasztaltak a pongráctelepi emberek a házak közötti zöldterületeken, míg a projekt 2015.06.30-i zárása óta a Kőkert Kft. látható rendszerességgel foglalkoztat mintegy 10 fő közmunkást a projekt által telepített díszcserjés-virágos sávok gazolására, fűnyírásra, stb. Ugyanakkor – eddig – homályos volt a lakók számára a pongráctelepi kertészeti munkák ütemezése, célja, illetve a Kőkert Kft.-n hajlamosak számon kérni a projekt által telepített, de kiszáradt növények pótlását. Külön téma az öntözés, a Salgótarjáni utcai oldalon a projekt által telepített vízvezeték még mindig nincs beüzemelve, vagy hogy kevés a projekt által telepített új pad (a megelőző állapotokhoz képest). Ezt a zavaros összképet segített tisztázni a Kovács Róbert kőbányai polgármester kezdeményezésére ma délelőtt megtartott kertészeti egyeztetés a Pongrác Közösségi Házban, a Kis-Pongrác projektet levezénylő Kőbányai Vagyonkezelő Kft., a projekt kertészeti eredményeinek fenntartásáért felelős Kőkert Kft. és a pongráctelepi társasházak (20-ból mintegy 17 ház) közös képviselőinek és a Pongrác Egyesület részvételével.

A mai egyeztetés egyik legfontosabb információja az volt, hogy a pongráctelepi zöldterületek nem mind közterületek, hanem a lakótelepi társasházak többségének az ún. úszótelke kinyúlik a ház köré, több-kevesebb zöldterületet birtokolva. Az alábbi, helyrajzi számokat és telekhatárokat feltüntető térképen világos zöld színűek a Kőbányai Önkormányzathoz tartozó zöldterületek, sötétzöld színűek pedig a társasházi telkek zöldfelületei. (A térkép belekattintásra nagyobb lesz.)

2016.03.26_Pongractelep_zoldteruleteinek terkepe 2016-ban

A Kőkert Kft.-nek nem kevés költséget jelent a pongráctelepi zöldterületek karbantartása, ezért már egy 2016. március 17-i egyeztetésre meghívta a lakótelepi közös képviselőket (akik akkor csak kis arányban jöttek el), hogy a társasházak is vállaljanak anyagi felelősséget a saját tulajdonú zöldterületek gondozásáért.

Mivel nem csak a Kis-Pongrác projekt kezeli egységben a pongráctelepi zöldfelületeket, beleértve az európai uniós előírásoknak megfelelően 5 évig, 2020-ig szóló fenntartási kötelezettséget is; de a józan igényesség is azt kívánja, hogy hosszabb távon is nagyjából egységes kertészeti képet mutasson a lakótelep, ezért a Kőkert Kft. kidolgozott és 2016. április elsején e-mailben körbeküldött  egy árajánlatot a társasházaknak.

Az árajánlat minden társasháznál egyenlő egységáron, de négyzetméter alapú területre vetítve tartalmazza a lehetséges kertészeti munkák (fűnyírás, gyomlálás, zöldhulladék elszállítás, sövényvágás, gallyazás, lombkorona alakítás, stb.) Kőkert Kft. által ajánlott éves díját. A terület alapú árazás miatt a Kőkert Kft. ajánlata egyes társasházaknál 350-450 ezer Ft éves díjat tartalmaz a nagyobb terület miatt (főleg a Salgótarjáni 47, 51, 53 és a Csilla 2, 4, 6 társasházaknál), míg a pongráctelepi házak többségénél 40-80 ezer Ft éves munkadíjat ajánlott a Kőkert Kft.

A mostani egyeztetés során a kisebb zöldterülettel bíró társasházak képviselői általában elfogadhatónak tartották a Kőkert Kft. ajánlatát, szerintük azt elfogadhatja a társasházi közgyűlés, támogatva a lakótelep egységes kertészeti kezelését. A nagyobb zöldterülettel bíró társasházak közös képviselői viszont sokallták a 300-400 ezer forintos éves munkadíjat, nem látnak esélyt arra, hogy a lakógyűléseik elfogadnák ezt. Újabb szempontot jeleztek azok a társasházak, amelyek lakói nagyjából a házhoz tartozó teljes zöldterületet folyamatosan gondozzák, ezen házak igazából nem igényelnek semmilyen kertészeti munkát a Kőkert Kft.-től (inkább talajpótlást). Végül egyes társasházak költségcsökkentési céllal inkább csak a szakmunkát igénylő gallyazást, sövényvágást fizetnék a Kőkert Kft.-nek, a többit megcsinál(tat)nák saját hatáskörben.

Decsi Margit közös képviselő felvetésére Kovács Róbert polgármester ajánlatot tett a pongráctelepi társasházaknak, hogy mivel a társasházi tulajdonú zöldterületek többségét a lakótelepi lakosok közterületként használják, a Kőbányai Önkormányzat megfontolja, hogy beszáll a társasházi zöldterületek fenntartási költségeibe. Ez esetben az Önkormányzat fizetné a Kőkert Kft.-nek a Kft. által ajánlott, és a társasházak által elfogadott éves díj felét, míg a társasházak a maradék összeget már nem terület alapján, hanem egyenlő mértékű átalánydíjban fizetnék meg a Kőkert Kft.-nek. Ez a lehetőség vállalhatónak tűnik mind a mintegy 17 megjelent társasház közös képviselőinek, és így a kertészeti munkákat egységesen lehetne ütemezni a lakótelepen, illetve a Kis-Pongrác projekt által kialakított egységes lakótelepi kertészeti képet is jó hatékonysággal lehetne megtartani – nem csak a projekt fenntartási kötelezettség miatt, hanem hosszabb távon is. Ebből a rendszerből kimaradhatnának azok a társasházak, amelyek lakói továbbra is elvégez(tet)nek minden munkát a társasházi tulajdonú zöldterületeken. A Kőkert Kft. a 20 pongráctelepi társasháznak küldött ajánlata összesen mintegy 3,5 millió Ft éves díjat tartalmaz, de Kovács Róbert polgármester ajánlata és a közös képviselők visszajelzései alapján a közeljövőben kialakít és körbeküld egy új ajánlatot.

A saját (akár közterületen kialakított) kiskerteket gondozó pongráctelepi lakosoknak nem kell aggódniuk, a Kis-Pongrác projekt 5 éves fenntartási kötelezettségébe beleférnek az ilyen gondozott területek is.

Egyéb zöldterületi témák is felmerültek a kertészeti munkákon kívül:

A locsolást, ahol még nincs bekötve a projekt által telepített öntözőcsap, ott lajtoskocsival a Kőkert Kft. próbálja megoldani, de a 2015. júniusi egyeztetés alapján inkább a lakótelepi lakók használják az öntözőcsapokat, amelyek vízórái önkormányzati tulajdonúak, a vízfogyasztást pedig a Kőkert Kft. fizeti. A Salgótarjáni utcai oldalon még mindig nincs telepítve minden vízóra, a kivitelező elvileg tavasz végére lerendezi ezt a Fővárosi Vízművekkel, így nyár kezdetére sikerül beüzemelni a Salgótarjáni utcában is az öntözési lehetőséget.

A projekt kertészeti kivitelezőjének van valamennyi garanciális javítási-pótlási kötelezettsége, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-től kapott információ szerint rövidesen fog tartani a vagyonkezelő és a kertészeti kivitelező egy nagy bejárást, melyre meghívja a társasházak közös képviselőit is.

A Kis-Pongrác projekt által kihelyezett padokat áthelyezni nemigen lehet az 5 éves fenntartási kötelezettség miatt, új pad beszerzése pedig már nem tartozik a lezárult projekthez. Viszont Kovács Róbert polgármester javasolta, hogy két héten belül írják meg neki a közös képviselők, ha valahol a lakók további padokat igényelnének, és az önkormányzat megpróbál tenni ez ügyben.

Zöldhulladék elszállítására a saját kertészkedést végző társasházak az önkormányzati okmányirodában igényelhetnek zsákot, vagy az FKF Zrt.től vásárolhatnak új típusú, lebomló anyagú zsákokat.

Felmerült még, hogy igény van néhány kitaposott ösvény burkolására (pl. a Salgótarjáni 63. és a Csilla 10. társasházak / régi 1. és 10. épület között). A tervezett kertészeti bejárás során be lehet rajzolni térképen az ilyen igényeket, a Kőkert Kft. pedig raktáron lévő bontott építési anyagokkal tudna segíteni a megvalósításban.

A ma délelőtti egyeztetést azzal zárták a résztvevők, hogy a közös képviselők tájékoztatják a társasházaik lakóközösségét; a Kőkert Kft. pedig Kovács Róbert polgármester ajánlata alapján új, átalánydíjas ajánlatot dolgoz ki a társasházi zöldterületek karbantartására. Amint lesz folytatás, beszámolunk róla.