A „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

Ismét kiírta a „Kőbánya számít Rád” elnevezésű, szociális alapú és teljesítménytől is függő pályázatát a Kőbányai Önkormányzat. Jól érzékelteti a lehetőség sikerét és létjogosultságát, hogy minden évben növekszik a jelentkezők és a sikeresen pályázók létszáma. A pályázat benyújtási határideje: 2017. január 31.

Pályázati kiírás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) rendelete szerint Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felhívást tesz közzé a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázatról.

Pályázható maximális összeg: 5 000 forint/hó (az általános iskola 5-8. évfolyamos tanulói részére), 10 000 forint/hó (a középfokú oktatási intézmény tanulói részére). Az ösztöndíj 2017 februárjától 2017 júniusáig, öt hónap időtartamra szól.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó:
a) Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén legalább egy éve lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezzen,
b) közoktatási intézmény nappali tagozatának 5-13. évfolyamán tanuljon,
c) családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át (jelenleg 57 000 Ft), valamint
d) a 2016/2017. félévi eredménye legalább 3,0 átlagot érje el, és ehhez képest a 2015/2016. tanév végi osztályzatainak átlagát legalább 0,2-del javítsa, vagy
e) az alapfokú közoktatási intézményben a 2016/2017. tanév félévének végén legalább 4,2 átlagot érjen el, és a 2015/2016. tanév végi osztályzatainak átlagához képest a tanulmányi eredményét ne rontsa, vagy
f) a középfokú oktatási intézményben a 2016/2017. tanév félévének végén legalább 4,0 átlagot érjen el, és a 2015/2016. tanév végi osztályzatainak átlagához képest a tanulmányi eredményét ne rontsa, vagy
g) mind az alapfokú, mind a középfokú intézményekben a 2016/2017. tanév félévi 4,5 átlag feletti teljesítménnyel a pályázat akkor is érvényes, ha a tanulmányi eredmény a 2015/2016-ös tanév végi átlaghoz képest legfeljebb 0,2-del romlott.

Ha a pályázat benyújtásakor a tanuló a 14. életévét nem töltötte be, a pályázatot a törvényes képviselője nyújthatja be. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött tanuló a pályázatát a törvényes képviselője aláírásával együtt nyújthatja be.

A tanulmányi ösztöndíj tanév közben visszavonható, ha a tanuló a tanulmányait önhibájából nem folytatja, vagy ha a tanulót fegyelmi büntetésben részesítették, illetve az igazolatlan hiányzásainak száma meghaladja a tíz órát.

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje: a pályázatot postai úton vagy személyesen egy eredeti példányban, a megfelelően kitöltött adatlapon, az egyéb előírt dokumentumok csatolásával lehet benyújtani. A pályázatot „Kőbánya számít Rád – tanulmányi ösztöndíj pályázat” megjelöléssel 2017. január 31. éjfélig lehet megküldeni (postán feladni) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály címére (1102 Budapest, Szent László tér 29. fszt. 31.). A határidő lejárta után benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) a 2016/2017. tanév félévi és a 2015/2016. tanév végi tanulmányi eredményét,
b) a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan a tanulmányi versenyen elért (az értékelési rendszerben meghatározott) eredményt, művészeti, tudományos, illetve sporttevékenységet tanúsító okmány másolatát, valamint az ECDL és nyelvvizsga meglétét igazoló (vagy az ezzel egyenértékű emelt szintű érettségi) dokumentumokat,
c) a pályázó családjában az egy főre jutó nettó jövedelmet igazoló okiratot,
d) a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát (amennyiben az elmúlt egy évben a lakcím megváltozott, de az előző lakóhely is Kőbánya volt, az előző lakcímet igazoló okmányt is csatolni kell),
e) a tanulást befolyásoló egészségügyi okot igazoló irat másolatát.

A pályázat elbírálása meghatározott értékelési rendszer alapján történik, ösztöndíjban a legmagasabb pontszámot elérő pályázók részesíthetők. A pályázók csak a pályázati keretösszeg erejéig részesülhetnek támogatásban!

A pályázót és a közoktatási intézményt a pályázat elbírálásáról a Hivatal 2017. február 28-áig értesíti.

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető a 36-1-4338 144 telefonszámon, illetve az CsesznokErzsebet@kobanya.hu Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

A pályázati adatlap letölthető a www.kobanya.hu honlapról. Az adatlap másolható.

Letölthető dokumentumok:
Pályázati kiírás
Pályázati adatlap

Kőbánya számít Rád tanulmányi ösztöndíj pályázat korábbi támogatottjai. Forrás: Kőbánya.hu

Kőbánya számít Rád tanulmányi ösztöndíj pályázat korábbi támogatottjai. Forrás: Kőbánya.hu

Forrás: Kőbánya.info