Közterület-felügyelőket keresnek Kőbányán

A kőbányai polgármesteri hivatal közterület-felügyelőt keres. A határozatlan idejű közszolgálati munkára november 30-ig lehet jelentkezni.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • középfokú képesítés,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • egészségügyi alkalmasság
 • érettségi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi adataira és a munkaügyi nyilvántartására, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Éles András nyújt a 06-1-4338-359-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29. ). Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/38750/2017/XXII , valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.
 • elektronikus úton Éles András részére a 10kerkozteruletfelugyelet@kobanya.hu e-mail címen keresztül
 • személyesen: Tinódiné Kürthy Gabriella, Budapest, 1102 Budapest, Szent László tér 29.

Forrás: 10.kerület.ittlaunk.hu