Mit tegyünk, ha felzúgnak a szirénák?

Minden hónap első hétfőjén, 11 órakor lakosságvédelmi okok miatt szirénapróbát tartanak Budapesten. A BM Országos Kataszrófavédelmi Főigazgatóság az úgynevezett MoLaRi (Monitoring és Lakossági Riasztó) rendszeren keresztül tudja értesíteni a lakókat, ha bármilyen, a biztonságukat fenyegető esemény történik. Ezt a rendszert – éppen a lakosság érdekében – rendszeresen kell ellenőrizni, hogy szükség esetén is megbízhatóan működjön. Az ellenőrzés rövid ideig tartó, jól hallható szirénahanggal és néhány mondatos tájékoztató szöveggel jár.

Sziréna közelről. Fotó: Katasztrófavédelem

Legutóbb szeptember 3-án, hétfőn “Hangos üzemű (teljes körű) próbá”-t hallhattunk, mely kibővített szövegből és hangjelzésből áll. Ma, október elsején, hétfőn szintén lesz ilyen hangpróba, ami a Pongráctelepig is elhallatszódhat (a teljes körű hangpróba biztosan, a “csak” morgató próba kevésbé). A szirénapróbák során elhangzó szövegről és jelzésekről a cikk további részében részletesebben is szót ejtünk.

A fővárosban három veszélyes üzem – Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt., Richter Gedeon Nyrt., Egis Gyógyszergyár Zrt. – környezetében 52 monitoring és 317 riasztó-tájékoztató végpontot telepítettek, a riasztható lakosok száma megközelíti a 190 ezret. A riasztókat a IV., a IX., a X., a XIII., a XIV., a XV., a XVI. és a XIX. kerületben helyezték el, ezeket a szirénákat minden hónap első hétfőjén tesztelik.

Az igazgatóság hangsúlyozta: valós veszélyhelyzetben a szirénarendszeren sugárzott szövegben nem szerepel a “Figyelem, ez próba” kifejezés. A katasztrófavédelem vegyvédelmi riasztórendszere abban az esetben riasztja a lakosságot, ha egy ipari üzemből veszélyes anyag kerül a levegőbe. A meteorológiai, vegyi monitoring és lakossági riasztórendszer a riasztáson és a lakosság tájékoztatásán túl a veszélyes anyag terjedéséről is szolgáltat információkat.

A MoLaRi rendszer a veszélyes ipari üzemek környezetében bekövetkezett súlyos balesetekről és azok hatásairól ad korai tájékoztatást a lakosság részére. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) a lakosság súlyos ipari balesetek elleni magas fokú védelme és EU kötelezettségeinek végrehajtása érdekében 2006 óta az ország több részén a veszélyes ipari üzemek környezetében monitoring és lakossági riasztó rendszert (MoLaRi) telepített.

Fotó: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Polgári védelem.

Rendkívül fontos megjegyezni, hogy a MoLaRi rendszert nem a vegyi üzemek jelentette fokozottabb veszélyeztetettség miatt építik ki, hanem a magasabb szintű üzemi felügyelet biztosítása és a lakosság biztonsága érdekében!

A MoLaRi rendszer budapesti elemeit mintegy 3 milliárd forint központi költségvetésből építették ki.

Valós veszélyhelyzet esetén a sziréna megszólalását követően be kell tartani a közölt magatartási normákat, valamint figyelemmel kell kísérni a katasztrófavédelem médiumokban közzétett közleményeit.

Annak érdekében, hogy a lakosság riasztása, tájékoztatása megfelelően megtörténhessen, a rendszer részét képező szirénákat havi rendszerességgel ellenőrizni kell. A riasztó végpontok próbája minden hónap első hétfőjén zajlik, kivételt képeznek azok a napok, amikor erre az időpontra nemzeti, egyházi hivatalos ünnep esik, ebben az esetben a próbák időpontja a soron következő hétfő.

A MoLaRi rendszer 2018. évben végrehajtandó szirénapróbáinak időpontjai ide kattintva tekinthetők meg.

Létezik csökkentett, illetve hangos üzemű szirénapróba, próbák alkalmával körülbelül 10 perc időtartamban hangképeket és „élőbeszédet” sugároznak a végpontokon keresztül. A havi szirénapróbák alkalmával a lakosságnak teendője nincs.

– Csökkentett üzemű (morgató) próba.
– Hangos üzemű (teljes körű) próba.

A morgató és a teljes körű próbák esetén eltérő hanganyag kerül lejátszásra, melyben teszt jelleggel szirénajelzés, illetve különböző tájékoztató jellegű információk hallhatók. A próbák során lejátszásra kerülő szöveges hanganyagok az alábbiak szerint épülnek fel:

A Csökkentett üzemű (morgató) próbánál a következő szöveg, illetve jelzés hangzik el:

Szöveges rész: „Figyelem,  ez próba, figyelem ez próba! Most a csökkentett üzemű próba jelét hallják! Most a csökkentett üzemű próba jelét hallják!”

A szöveges rész elhangzása után azonnal következik a szirénajelzés: „Morgatópróba” jelzés sugárzása. A próba során alkalmazott jelzés első részében rövid ideig (6 másodperces időtartamban) mély tónusú felfutó hangjelzés szól, majd a jel lefutása következik.

Szöveges rész: „A próbának vége,  a próbának vége!”

A Hangos üzemű (teljes körű) próbánál a következő szöveg, illetve jelzés hangzik el:

Szöveges rész: „Figyelem, ez próba! Figyelem, ez próba! Most a katasztrófariadó jelzését hallják”

A szöveges rész elhangzása után azonnal következik a szirénajelzés: „Katasztrófariadó” jelzés kiadása

Két percig tartó, váltakozó hangmagasságú, mélyebb tónusú (üvöltő) hang.

Szöveges rész: „Figyelem, ez próba! Figyelem, ez próba! Most a veszély elmúlt jelzést hallják”

A szöveges rész elhangzása után azonnal következik a szirénajelzés: „Veszély elmúlt” jelzés kiadása

Kétszer fél percig tartó, fél perces szünettel megszakított egyenletes hangjelzés.

A szirénajelzés elhangzása után azonnal következik a szöveges rész: „A próbának vége!  A próbának vége! A jelzésekkel kapcsolatban a lakosságnak teendője nincs. Ez a rendszer próbája.”

Valós riasztás esetén a szirénarendszeren sugárzott szövegben NEM szerepel a „Figyelem ez próba” kifejezés!

Mi a teendő valódi riasztás esetén?

Amikor a jelzést meghallja:

– munkahelyén vezetője intézkedései alapján cselekedjen,
– ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza (ha csak a hatóságtól erre vonatkozóan hangosbemondón keresztül, vagy más módon ellentétes utasítást nem kap)

Ha otthonában tartózkodik, a következők szerint cselekedjen:

A helyes magatartási szabályok:

 

A szirénajelek

A fenti szirénajelek nem tájékoztatnak a veszély típusáról, a szükséges ellenintézkedésekről, a védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő információt rádión és televízión kaphat.

Mit kell tenni abban az esetben, ha veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset történik?

Egyéni megelőző intézkedések mérgező felhő terjedése előtt

Ha elegendő idő áll rendelkezésre:

– A szabadon hagyott tárgyakat (játékok, mosott ruha…) és a házi állatokat vigye be a házba
– Figyelmeztesse a szomszédokat, bizonyosodjon meg afelől, hogy a gyerekek és a segítségre szoruló felnőttek biztonságban vannak
– Zárja be az üvegházat
– A legelő állatokat terelje be karámokba
– Keressen védelmet otthonában vagy más megfelelő helyen
– Menjen a legmagasabban lévő, a veszélyforrással ellenkező irányba néző szilárd falazatú szobába
– Kapcsolja be a rádiót/TV-t
– Csukja be az összes ajtót, ablakot
– Kapcsolja ki a ventillátort és a klímarendszert
– Csukja be az ablakredőnyöket, zsalukat
– Kerülje el a huzatot, ellenőrizze a nyitott kéményeket és a szellőzőrendszert, amely beengedheti a kinti levegőt
– Ragassza le az ajtókat, ablakokat széles ragasztószalaggal
– Ne telefonáljon szükségtelenül
– Ha a mérgező anyag mellett gyúlékony gázok szabadulnak ki, vagy fennáll ennek lehetősége egy baleset kapcsán, azonnal kapcsolja ki az áramot (robbanásveszély)

Egyéni megelőző intézkedések a mérgező felhő terjedésekor a vegyi baleset alatt:

– Maradjon otthon vagy olyan helyen, ahol megfelelő védelem van
– Ne hívja a hatóságokat vagy az üzemet
– Ne gátolja az üzembe való belépést
– Ne maradjon kint, kerülje az érintkezést a mérgező felhővel, amennyire csak lehet. Ha a szabadba ki kell mennie, takarja el az arcát és a száját nedves törülközővel vagy     használjon filteres védőmaszkot
– Ne kapcsolja be a szellőzést, légkondicionálót
– Keressen védelmet szilárd falazatú és néhány ablakkal és ajtóval ellátott helyiségben
– Mindig olyan helyiségben tartózkodjon, ami a földszinttől feljebb van, miután a nehéz gázok az alsóbb helyiségekben gyűlnek össze
– Ne engedjen be kívülről levegőt
– Hallgassa a rádiót, a hangosbemondó közleményét és nézze a TV-t (helyi adókat)
– Ha a mérgező anyag mellett gyúlékony gázok szabadulnak ki, maradjon távol az ablakoktól, mivel a robbanás helyszínét körülvevő területen az ablakok betörhetnek, és   veszélyt jelenthetnek a repülő törmelékek és üvegszilánkok

Egyéni megelőző intézkedések a mérgező felhő terjedését követően:

– Várjon mindaddig, amíg a TV, a rádió vagy a szirénajel a helyzetet veszélytelennek nem nyilvánítja
– Szellőztessen ezt követően
– Kövesse a hatóságok instrukcióit (rádió, TV, nyomtatott média, Internet, hangosbemondó közleménye)
– Engedje ki az állatokat a karámokból, de ne legeltesse őket a helyi friss takarmánnyal, amíg mindent nem mentesítettek
– A mérgező felhő elvonulását követően, amelyből szennyezett anyag kerülhetett ki a talajra és más helyre, ami szükséges, mentesítse:

– Vegye le a cipőjét, mielőtt belép a lakásba.
– Mossa le a lépcsőket, fűtőtesteket, lámpákat, stb. nedves ruhával. Mossa le az ablakokat és az ablakpárkányt; mossa és porszívózza át a szőnyegeket. Lehetőleg olyan porszívót használjon, ami mikrofilteres.
– Zuhanyozzon minden nap, mossa a kezét, haját, szakállát.
– Mossa le a házat és a környezetét (bejárati utakat, balkonokat, teraszokat, stb.)
– Ne kavarja fel a szemetet, mialatt takarít.
– Ne egyen saját termesztésű gyümölcsöt és zöldséget.
– Csak vákuumcsomagolású élelmiszert fogyasszon; mossa meg vagy dobja ki az olyan ételt, ami szennyezett lehet.
– Bizonyosodjon meg arról, hogy a kisgyerekek nem vehetnek szennyezett dolgokat a szájukba (különösen kint).

Forrás: Kőbánya.info