2018. évi kötelező ebösszeírás Kőbányán

TISZTELT EBTULAJDONOSOK, EBTARTÓK!

A Kőbányai Önkormányzat 2018. október 1. és 2018. december 14. között Budapest X. kerület közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kötelező ebösszeírást végez. 

A törvény értelmében az ebtartás helye szerint illetékes települési önkormányzatnak ebrendészeti feladatai végrehajtása, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást kell végeznie.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, melyhez a szükséges EBÖSSZEÍRÓ LAP beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában és Kihelyezett Ügyfélszolgálatán, továbbá a honlapról letölthető itt

Az ebösszeíró lap másolható. Az ebenként kitöltött és aláírt ebösszeíró lapot a Polgármesteri Hivatal részére 2018. december 14-ig kell visszajuttatni:
• postai úton,
• személyesen az ügyfélközpontban (1102 Budapest, Állomás utca 26.), illetve a kihelyezett ügyfélszolgálaton (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.) elhelyezett gyűjtőládába rakva,
• elektronikus úton az ebosszeiras@kobanya.hu e-mail címre elküldve.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy a korábbi összeírás során bejelentett ebeket 2018 évben ismét be kell jelenteni. 

Aki a kötelezően előírt adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján 30 000 forint állatvédelmi bírsággal sújtható. A 2018 évben leadott ebösszeíró lapok esetében ezen felhívás kiadását követően nem kell újabb ebösszeíró lapot kitölteni, az a kötelezettség teljesítésének minősül.

Forrás: Kőbánya.hu