Pongráctelepi kérdések és válaszok a közmeghallgatáson

November 22-én, csütörtökön 17:00 órától tartotta szokásos, éves közmeghallgatását a kőbányai önkormányzat. Az ilyen alkalmakon a teljes képviselőtestület, a polgármester és alpolgármesterek, a jegyző, a fontosabb önkormányzati intézmények vezetői, kerületi rendőrkapitány és meghívott egyéb közületi szereplők várják a kerületi lakosok kérdéseit. A fölszólaló kőbányaiak legfeljebb 3 percben adhatják elő kérdéseiket – erre az időkorlátra szükség is van, mert idén szokatlanul sok résztvevő volt, így a közmeghallgatás 21:30 után ért véget.

A közmeghallgatás első órája szokásos módon előadás volt: D. Kovács Róbert Antal polgármester prezentálta a kerületi önkormányzat tevékenységének 2018-as eredményeit, leginkább építkezéseket és felújításokat, melyekről ingyenes kiadványt is kaptak a résztvevők (ami itt is elolvasható, letölthető). Ebből kiderül, hogy idén Pongráctelepre is jutott kisebb önkormányzati felújításból: a Gyöngyike Óvodában a csoportszoba festése, olajlábazat festése, laminált padló elhelyezése történt 972.000 Ft értékben; illetve még említésre méltó a szociális ellátás fejezetben, hogy a Gyermekek Átmeneti Otthonában a 12 férőhelyen kívül lehetőség van egy szülő gyermekkel történő elhelyezésére is. Pongrátelep környékéről a Pongrác út 19. sz. alatti rendelő hamarosan befejeződő felújítását említhetjük meg (ez a rendelő ad ügyeletet lakótelepünknek, a helyi háziorvos rendelési idején kívül).

Kőbányai lakos kérdez…

A legtöbb kérdező a ferihegyi repülőtér forgalmának zajhatását panaszolta, ami hosszú évek óta “slágertéma” a kőbányai közmeghallgatásokon, de most különösen sok volt a panasz, amióta augusztusban megváltoztatták a repülési útvonalakat, és hirtelen jelentősen több kőbányai lakost kezdett komolyan zavarni a légiforgalom (más kerületekben viszont csökkent a zavaró hatás). A légtérirányításért felelős Hungarocontrol Zrt., valamint a repülőteret birtokló-üzemeltető Budapest Airport Zrt. képviselői sajnos nem adtak érdemi választ és reménnyel sem kecsegtették az elkeseredett kőbányai lakosokat. Egyéb témák mellett még a Hős utcával foglalkozott több kérdés, aminek kapcsán érdekes, egyben feszült vita is kialakult a kérdések egy részét feltevő, a Hős utcai lakók sorsát szívén viselő Kontúr Egyesület, valamint az önkormányzat képviselői között. Az végül nem derült ki, hogy az önkormányzat mikorra tervezi-reméli a Hős utcai gettó teljes szanálását (elbontását), bár Forgács István szakértőtől elhangzott egy inkább óhaj-sóhaj, hogy jó lenne, a Hős utcai gyerekek 2019. szeptembertől már az új lakóhelyük szerint illetékes iskolába járhatnának…

…kőbányai jegyző válaszol.

Pongrácteleppel kapcsolatban a Pongrác Egyesület részéről Bánó Soma szólalt föl három kérdéssel, melyekre főleg D. Kovács Róbert Antal polgármester válaszolt. A Gyöngyike Óvoda Gyöngyike utcai frontjánál lévő ún. Kicsik játszóterét a lakótelepi kisgyermekes családok szeretnék használni az óvoda nyitvatartási idején kívül is, mivel az óvoda munkanapokon záráskor a játszóteret is lezárja. Javasoltuk, hogy ha a Kőkert már egy ideje nyitja-zárja a központi játszóteret, akkor ezt a kis játszóteret is nyithatná-zárhatná legalább hétvégén, munkaszüneti napokon, amikor ugye nincs óvoda. A polgármester válaszában kifejezte, hogy a Kicsik játszóterét az óvodának építette az önkormányzat, közterületből szorítva a helyet, mivel az óvoda valóban kicsiny saját udvara nem elegendő a jelenlegi négy csoportnyi óvodás gyereknek. Ez gyakorlatilag nemleges választ jelent a játszótér hétvégi nyitvatartását illetően, hiszen az óvodai dolgozóktól nem várhatjuk el a munkaidőn kívüli nyitvatartást.

A második kérdés Pongráctelep központi játszóterének tavaly ilyenkor beígért felújítására-fejlesztésére vonatkozott. A polgármesteri válasz szerint a tavaly emlegetett állami pályázati pénz megvan az összesen 4 kőbányai játszótér felújítására, de a pályázat maga jelentős csúszásban van. Azért előbb-utóbb megvalósítják a lakótelepi játszótér tervezett felújítását és fejlesztését.

Végül visszatérő probléma a Salgótarjáni utcában az illegális hulladéklerakás, az ottani társasházak kényszerűen közterületen tárolt kukái mellett folyamatosan halmozódnak plusz szemeteszsákok, valamint komplett bútorok. A polgármester egy másik, korábbi hozzászólásra adott válaszában érintőlegesen már szóba hozta ezt a helyzetet, azt említve, hogy a Salgótarjáni utcában is tetten értek már helybeli lakost illegális szemetelésen. A mi kérdésünk arra vonatkozott, hogy a Salgótarjáni utca pongráctelepi szakaszára rálátó három térfigyelő kamera segítségével, vagy akár egyéb módon sikerült-e már “elkapni” illegális szemetelőket, mert sok ottani lakos a saját szemével látta már, amint arra járó személyautókból, vagy éppen kisteherautóból rámolnak ki a kukák mellé. Továbbá, ha esetleg a három kamera a konkrét elhelyezkedése, fák lomobozata miatt éppen a kukákra és környékükre nem lát rá rendesen, javasoltuk, hogy az önkormányzat vizsgálja meg, hogy érdemes lenne-e a középső kamerát (a Salgótarjáni 51. társasház sarkától) áthelyezni az utca túloldalára, a villamos töltés melletti parkolóba, mert onnan már valószínűleg jól beláthatók lennének a kukák. Erre a kérdésre a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője, Fodor János válaszolt, aki elmondta, hogy már több illegális szemetelőt tetten értek a Salgótarjáni utcában, azonban ők mind helybeli lakosok voltak. A “csúcs” fogás egy vállalkozó volt, aki a saját teherautóján a belvárosból hozott ide (pénzért) hulladékot, amitől már “ingyen” szabadult meg a Salgótarjáni utcában, ahelyett, hogy legális (fizetős) lerakóba vitte volna. Általánosságban pedig kiemelte Fodor János, hogy a szabálysértést tapasztaló polgárok azonnal hívhatják a 30/ 6064-712 számon non-stop telefonos ügyeletet biztosító Kőbányai Közterület-felügyeletet, ezzel jelentősen növelve az esélyét, hogy tetten érjék és megbírságolhassák például az illegális szemetelőket is.