Április közepén lehet beiratkozni az általános iskolákba

Közzétették az általános iskola első osztályába történő beiratkozás időpontjait.

A beiratkozás időpontjai idén:

  • 2019. április 11. (csütörtök) 8-19 óra között
  • 2019. április 12. (péntek) 8-19 óra között

Íme néhány fontos információ az beiskolázásról:

Amelyik gyermek az adott év augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, annak abban, de legkésőbb a következő tanévben meg kell kezdenie tanulmányait.

Szülői kérésre 6 éves kor előtt is mehet iskolába a gyerek kormányhivatali engedéllyel, szakértői vélemény alapján pedig további egy évig óvodában is maradhat.

Az óvoda vezetője állítja ki a szakvéleményt a gyermekről, hogy mehet-e iskolába. Ha nincs egyetértés az óvodavezető és a szülők között, akkor iskolaérettségi vizsgálaton kell a gyereknek részt vennie, mint ahogy akkor is, ha nem jár óvodába. Ezekben az esetekben a szakértői bizottság dönt.

A beiratkozáshoz szükség van:

  • a gyerek személyazonosságát igazoló születési anyakönyvi kivonatra vagy személyi igazolványára (ha van),
  • a lakcímkártyájára,
  • az iskolaérettséget igazoló, eredeti óvodai szakvéleményre.

Elsősorban a lakóhely szerinti körzetes iskolába kell beiratkozni. Ha a szülők másik iskolába szeretnék a gyereküket beíratni, akkor is el kell menniük a körzetes iskolába, ahol jelezni kell ezt.

Az iskola az alábbiak szerint dönt a felvételről:

  • akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola körzetében van, azt kötelezően fel kell venni
  • a körzetesek után előnyben kell részesíteni a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetűeket, közülük is előnyt élveznek a kerületiek
  • ha az iskolának még mindig van szabad helye, akkor sorsolás nélkül felveheti a sajátos nevelési igényű és a különleges helyzetű gyerekeket, illetve azokat, akiknek szülője tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy a gyerek testvére az intézménybe jár, vagy a gyerek lakóhelye az iskola egy kilométeres körzetén belül található, valamint ha a szülő munkahelye az intézmény körzetében van.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt. Ha az iskola igazgatója elutasítja a körzetben lakó gyermek jogos felvételét, akkor a Klebelsberg Központhoz fordulhatunk panasszal. A kerületben Varjuné Fekete Ildikó a tankerületi igazgató. Elérhetősége:

Az ittlakunk.hu Hol-mi oldalán meg tudjátok nézni a kerületi iskolákat és körzethatáraikat.

Az ittlakunk.hu korábban az Emberi Erőforrások Minisztériumát is megkérdezte a beiskolázásról, íme a kérdéseinkre adott válaszok:

Van-e szabad iskolaválasztás vagy minden gyermek a körzetében kijelölt általános iskolába kell, hogy jelentkezzen?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 72. § (2) bekezdése alapján a szülőt megilleti az iskola szabad megválasztásának joga. (további részletek az alább, forrásként belinkelt cikkben.)

Forrás: 10.kerület.ittlakunk.hu