Felújítják a Gyöngyike Óvodát

Június 11-én kordonnal elkerítették a Gyöngyike Óvoda déli kerítését. Azóta kikerült egy tábla is, miszerint homlokzatfelújítási munkák, energetikai korszerűsítés lesz a Kőbányai Önkormányzat beruházásában.

A tábla lényegre törően tömör, de némi internetes kereséssel megtaláltuk a kőbányai polgármester 2018.05.18-i keltezésű, 293. számú előterjesztését, amiben a kerületi önkormányzat energiamegtakarítási intézkedési tervét ismerteti. A dokumentum intézményenként részletezi a terveket, mi is így ismertetjük, természetesen csak a pongráctelepi kerületi önkormányzati intézmények terveit.

A Kőbányai Gyöngyike Óvoda energiamegtakarítási intézkedési tervében 2018-2020 között 2 – 2 % becsült éves megtakarítást terveznek elérni az energia költségekben olyan “beruházást nem igénylő rövidtávú beavatkozásokkal”, mint

  • helyiséghőmérsékletek funkcióhoz illő beszabályozása,
  • üzemeltetési szokások átgondolása,
  • heti fűtési idő-program átalakítása,
  • fűtési rendszer utószabályozása,
  • rendszeres ellenőrzés, megelőző karbantartás,
  • szemléletformáló intézkedések.

További, sok kis tételből áll az ún. “minimális ráfordítást igénylő beavatkozások” (pl. fűtés finomhangolása), melyek összesen mintegy 16 % megtakarítást eredményezhetnek.

Ezenkívül, “beruházással járó intézkedések” között két fontos tételt sorolnak fel, 2019-2023 közötti megvalósítási határidővel:

  • az épület homlokzati hőszigetelése 10 millió Ft becsült költséggel, és 20 % becsült éves megtakarítással,
  • helyiségek hőmérséklet szabályozása termosztatikus szelepek beépítésével, 1 millió Ft becsült költséggel, és 5 % becsült éves megtakarítással.

Ha jól adtuk össze, a fenti tervek megvalósítása összesen mintegy 50 %-kal csökkenthetik az óvoda energia költségeit, ami komoly eredmény lesz.

Ezenkívül a dokumentum felsorol néhány korábbi felújítást az óvodában: 1998-ban a vizes blokkok lettek felújítva Az épületében 2008-ban a Szemünk fénye program keretében világítás felújításra került sor, majd a nyíllászárók lettek kicserélve. 2013-ban a tető került felújításra. Kicserélésre kerültek a kazánok. Az épületegyüttesben még vannak kinyerhető energiamegtakarítási potenciálok. A telephelyen a következő években is folytatódhat az energetikai program a födém hőszigetelésével A fűtési hőleadók cseréje még várat magára és a pincében futó gépészeti csővezetékek is cserére szorulnak. Az előbbieken túl az üzemeltetés átalakításával még kisebb mértékű hatékonyság javulás elérhető.

Az óvodával egybeépült Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde energiamegtakarítási terve érthetően hasonló az óvoda tervéhez, de itt az épület homlokzati hőszigetelése soron mindössze 10 ezer Ft szerepel, ami vagy elírás, vagy az óvodánál szerepelhet ez a költség. További 1 millió Ft van tervezve a helyiségek hőmérséklet szabályozására termosztatikus szelepek beépítésével, valamint 200 ezer Ft fordulatszám szabályozású szivattyúk beépítésére. A bölcsődénél még jobb, összesen 70-73 %-os megtakarítást terveznek elérni az energia költségekből. (Érdekes, hogy az óvoda és a bölcsőde építési idejének konzekvensen 1938-at ír a dokumentum, ami téves, mivel az óvoda-bölcsőde-rendelő-közfürdő tömböt 1941-1942-ben építették föl.)

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Pongrácz Közösségi Ház energiamegtakarítási intézkedési terve ugyancsak hasonlít az óvoda és bölcsőde fentebb ismertetett terveihez, de a közösségi háznál “csak” a beruházást nem, és csak a minimális ráfordítást igénylő beavatkozások vannak tervbe véve, összesen mintegy 28 %-os megtakarítást megcélozva, ugyancsak 2018-2020 közötti határidővel. Ez vélhetően azzal függ össze, hogy a Pongrác Közösségi Ház a volt közfürdő épületében működik, mely épület mintegy háromnegyedét viszont az Emberbarát Alapítvány bérli, ezért nincs értelme csak az önkormányzati intézmény hőszigetelésére költeni. A dokumentum szót ejt a közösségi ház korábbi “felújításáról”, bár nem nevezi meg a Kis-Pongrác projektet, ami 2012-ben a volt MSZMP pártiroda helyiségeit építette át és újította föl közösségi ház céljára, 2012-ben. Ezen munkálatok során történt meg a központi fűtési rendszer kialakítása, a világítás korszerűsítése, illetve a helységek teljes felújítása. Az ablakok műanyagra lettek cserélve. (A közösségi ház épület leírásában is több pontatlanság van: 1950-es évek helyett a közfürdő is 1942-ben épült, és a dokumentum a MÁV-telepre helyezi el…)

A fent részletesen ismertetett 2018-as előterjesztésen kívül találtunk az interneten egy frissnek, most júniusinak tűnő, üres ajánlatkérő adatlapot a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről, ami a “Salgótarjáni utca 47. szám alatt lévő Gyöngyike épületegyüttes (Bölcsőde, Óvoda, Átmeneti Otthon, Idősek klubja) külső felújítás költség összesítő” címet viseli, és homlokzatfelújítást valamint udvarfelújítást tartalmaz, árak nélkül.

És ha már ennyire belelendültünk a “guglizásba”, találtunk egy, ma már csak érdekesnek tűnő felújítási tervet is 2009/2010-ből: ekkoriban a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. még azt javasolta az önkormányzatnak, hogy az Emberbarát Alapítvány ha átköltözne a javasolt Román utca 6. sz. alá, a helyére mozoghatna a Pongrác Idősek Klubja, míg az ő felszabaduló helyét a Gyermekek Átmeneti Otthona, valamint a Gyöngyike Bölcsőde és Óvoda kaphatná meg. Mindez természetesen jelentős felújítással járt volna, sőt az óvoda és idősklub épületrészén emeletráépítést is javasoltak. Az akkori kőbányai önkormányzat még 2010 februárjában jóváhagyta ezt a tervet, de aztán a 2010 őszén megválasztott új önkormányzat már a Kis-Pongrác projekt tervén belül kezelte az óvodai tömböt, ami végül tetőfelújítást és a közösségi ház kialakítását eredményezte 2011/2012-ben.