2020-tól a jegyző ellenőrzi a közös képviselők munkáját

Január elsejével a társasházi törvénynek egy alaposan átalakított és kibővített változata lép érvénybe.

Sok minden más mellett megváltoznak a társasházak vezetését, üzemeltetését és gazdálkodását szabályozó paragrafusok is. A közös képviselőknek, még akkor is, ha a “házon belül”, lakóként, amatőrként látják el a feladatukat, biztonsági előírásoknak kell megfelelniük, gondosan és szabályokban rögzített módon gazdálkodni, tervezni és könyvelni, mindezekért anyagi felelősséget vállalni.

Alábbiakban konkrét paragrafusok ismertetése az új társasházi törvényből:

27. §

Január elsejétől a törvény a társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző alá rendeli. A jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház

a) alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,

b) működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és

c) működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

Ha itt hibát talál, először felhívja a társasházat ennek kijavítására, de ha ez nem történik meg, pert is indíthat a társasház ellen, a bíróság pedig, például ha ha a társasház működésének törvényessége a közös képviselő, illetve az intézőbizottság jogsértő magatartása miatt az a) vagy b) pont szerint nem biztosítható – százezertől ötmillió forintig terjedő, a jogsértés súlyával arányos bírság megfizetésére kötelezheti a közös képviselőt, illetve az intézőbizottság elnökét és tagjait.

43.  §

Az új szabályozás szétválasztja a közös képviselői és a társasház-kezelői tevékenységet. Nem zárja ki azt, hogy a közös képviselő legyen a társasház kezelője is egyben, de ebben az esetben az ellátandó feladatokat és ennek díjazását külön szerződésben kell vele rögzíteni.

44. §

Nincs benne semmi új, de el szoktak róla feledkezni: a közgyűlés határozatairól és a határozatok végrehajtásáról nyilvántartást, azaz Közgyűlési Határozatok Könyvét vezetni. És ebbe nem csak a határozatokat, hanem azok végrehajtásának módját és idejét, vagy a végrehajtás elmaradása esetén azok indokát is rögzíteni kell.

49. §

Ezentúl az ingatlanügyi hatóságnál be kell jegyeztetni, ki is a közös képviselő (minden publikus adatával együtt), hogy ne legyen gond kideríteni, hivatalosan ki is képviseli a társasházat. (Egyébként honlapunkon mi is közöljük ezen az oldalon a pongráctelepi társasházak közös képviselőinek listáját.)

A Társasházi törvény mind a mai napon érvényes, mind pedig az új változata itt érhető el.

Forrás: 10.kerület.ittlakunk.hu