Aktuális hírek a Csilla utcai vasútvonalak fejlesztéséről

Vitézy Dávid, mint a Budapesti Fejlesztési Központ vezetője, mai Facebook posztjában aktuális híreket közölt a Keleti pályaudvarból Hatvan, illetve Szolnok felé tartó vasúti fővonalak felújításáról és fejlesztéséről. Ez a két vonal halad együtt a Csilla utcai vasúti töltésen, azaz Pongráctelep szomszédságában.

Megjelent a Kőbánya-felső – Rákos – Rákosliget vasúti szakasz felújításáról és vasúti kapacitásának bővítéséről szóló tervezői tender az Európai Unió hivatalos lapjában.

A kormány az 1523/2020 (VIII.14) határozattal döntött többek között Kőbánya felső – Rákosliget (XVII. ker.) közötti vonalszakasz átfogó fejlesztésének előkészítéséről. A tervezett vasútfejlesztés központi eleme a Budapest-Hatvan (80a), és a Budapest-Szolnok-Újszász (120a) vasútvonal közös budapesti szakasza. A vonalszakaszt naponta 42 ezer ingázó használja, a vonatok csúcsidőszakban zsúfoltak, a járatok tovább a jelenlegi infrastruktúra kötöttségei miatt nem sűríthetők. A fejlesztés célja az, hogy Kőbánya-felsőtől Pécelig és Gyömrőig 15 perces járatsűrűség legyen biztosítható a Budapest-Hatvan és Budapest-Újszász vonalon.

Ehhez kapacitásbővítés szükséges: új forgalmi vágányt kell tervezni a Rákos és Rákosliget között, valamint új vágánykapcsolat tervezendő Kőbánya-felső és Rákos (XVII. ker.) között. A tervek szerint a vonatok megállási rendje is változik majd: Kőbánya-felső állomás átkerül az Élessarokhoz, kapcsolatot teremtve az ott közlekedő buszokkal és villamosokkal. Új budapesti megállók is tervezendők a XVII. kerületben: Madárdomb, illetve Strázsahegy néven az újszászi vonalon – utóbbi indokoltságának vizsgálata is része a tervezési feladatnak. A tervezési feladat tartalma Kőbánya-felső és Rákos állomás a csatlakozó vonalszakaszokkal együtt teljes átépítése, Rákos állomás végpontjánál lévő szintbeli sorompók különszintű közúti, illetve kerékpáros-gyalogos műtárgyakkal történő kiváltása tervezendő.

A Facebook posztban közölt, alábbi térképvázlaton pongráctelepi szemszögből két fontos részletet emelünk ki, amelyek nem tárgyai a ma meghirdetett tervezési tendernek, mert már tervezés alatt vannak, de minket közvetlenebbül érinteni fognak:

(kattintással nagyítható!)

Új vasúti megálló épül majd a Hungária körútnál, melynek terveit a Közlekedési Múzeum építészeti tervpályázat eredményeként megkötött tervezési szerződés keretében készítteti el a BFK. Az új, MÁV-telep mellett építendő megállóban a hatvani és újszászi-szolnoki vonalról érkező elővárosi vonatok (S60, Z60, S80, Z80) kapnak új átszállási kapcsolatot az 1-es villamosra – becslések szerint akár 10 ezer utas is használhatja majd naponta, tehát forgalma a Thököly úti Zugló vasúti megállóéhoz lesz mérhető. Az új megálló a vonatok jelentős része számára kiváltja a rákosi (XVII. kerületi) megállást majd.

Plusz vasúti vágányt építenek (2021-ben?) Keleti pályaudvar és Kőbánya-felső között, tehát a Csilla utcai töltésen is (praktikusan a túloldalán lehet erre hely). Ebből több minden következik: az építkezés átmeneti zajterhelése, majd a plusz vágány által generált plusz forgalom állandó plusz zajterhelése. És ha a Csilla utcai töltés túloldalán építik a plusz (“harmadik”) vágányt, akkor esélyes, hogy zajvédő falat nem fognak Pongráctelep mellé tervezni (MÁV-telep mellett is csak a tervezett vasúti megálló mellé építenek zajvédő falat).

Forrás: Vitézy Dávid Facebook oldala