Ki akar zajárnyékoló falat a Csilla utcai vasúti töltésre?

A Kőbányai Hírek januári számában (14. oldalon) jelent meg egy hirdetmény, miszerint a Kőbányai Önkormányzat a kerületi építési szabályzatról (KÉSZ) szóló rendeletet, valamint a településkép védelméről szóló rendeletet tervezi módosítani a Hungária körút, Salgótarjáni út, Zách utca, Csilla utca, Pongrác út, Horog utca és a Kőbányai út által határolt területen. Térképen nézve ez a MÁV-telep, a vasúti delta és a volt Északi Járműjavító területe. Szabály szerint ilyenkor lakosságot tájékoztató fórumot kell tartani, amit a járványhelyzet miatt most kizárólag elektronikus formában biztosít az önkormányzat: február 2-a és 10-e között lehet a fenti tervvel kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani, a hivatal@kobanya.hu e-mail címre megküldve – a honlapon történő közzétételétől számított 8 napon belül.

A kobanya.hu-n itt olvasható építési szabályzat módosítási tervdokumentáció első fele foglalkozik a lenti térképen látható területtel, alapvetően az új Közlekedési Múzeum építésével, és a kapcsolódó közlekedésfejlesztési beruházások terveivel kapcsolatban. A 2021. januári keltezésű dokumentációt a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. készítette, és néhány érdekes fejlesztési terv mellett (amikről majd később írunk) egy különös dologra figyeltünk fel, ami erősen érdekelhet minden pongráctelepi és MÁV-telepi lakost, akik közelebb laknak a Keleti pályaudvar – Kőbánya-felső vasútvonalhoz (lakótelepünkon a Csilla utcai töltés).

Részlet a dokumentáció 13. oldaláról. Kattintásra kinagyítható!

Nevezetesen, miközben a dokumentáció 13. oldalán található “beépítési terv” című tervrajzon be van rajzolva zajárnyékoló fal létesítése a vasúti töltés északi oldalán a MÁV-telep és a Csilla utca mellett, addig a 24. oldalon olvasható 1.5. Zöldfelület-fejlesztési és környezetvédelmi javaslatok című fejezetben az alábbiakat fogalmazták meg a dokumentáció készítői (a saját vastagbetűs kiemeléseinkkel). Az alább említett “új vágányt” vagy a médiában “harmadik vágányt” a Keleti pályaudvar és Kőbánya-felső között idén kezdik el építeni mifelénk is, abból a célból, hogy sűríthessék az elővárosi vonatjáratok számát, mert a jelenleg használt két vágányon nincs erre hely (az országos és nemzetközi vonatok mellett).

Környezetvédelmi szempontból a vasútterületen bekövetkező fejlesztések jelentik a legjelentősebb változást. A területen található eltérő használatú területegységek (vasútterület, lakóterület) miatt a fellépő környezeti terhelés mérséklése fontos szempont. A vasúti közlekedés főként zaj tekintetben jelentkezik terhelésként. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, valamint a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet meghatározza a lakóterületen, illetve az épületek zajtól védendő helyiségeiben a megengedett határértékeket. A vasútterületen létesülő új vágány a lakóterülettől távolabb kerül kialakításra és a forgalom is áthelyeződik erre a pályára. A fejlesztés hatására ezért a lakóterület zajterhelési viszonyai a jelenlegi helyzethez képest nem válnak kedvezőtlenebbé. Ha a vasúti pályaszakasz teljes átépítésre kerül, a változó forgalmi viszonyokon alapuló részletes környezetvédelmi vizsgálatok és számítások szükségesek, amely alapján eldönthető a lakóterületet védő zajárnyékoló fal építésének szükségessége.

Ez a kimásolt bekezdés szerintünk kissé homályosan fogalmaz, nem világos, hogy akkor most az építési szabályozási tervet készítő és módosító önkormányzat szorgalmazza-e vagy sem a zajárnyékoló fal építését MÁV-telep és Pongráctelep mellett, amire éppen ilyenkor van lehetőség, amikor a MÁV felújítás/fejlesztés jelleggel hozzányúl a meglévő vasútvonalhoz. Az mindenesetre furcsa, hogy a fenti bekezdés szerint azért nem fog növekedni a zajterhelés, mert az “új vágány a lakóterülettől távolabb kerül kialakításra“. Márpedig a fenti térképen is látható, illetve az alábbi fotón is látható, hogy a Csilla utcai szakaszon az új vágány kb. +3 méterrel lesz csak “távolabb” a jelenleg használt két vágánynál, gyakorlatilag a ma is meglévő, csak használaton kívüli 3. vágány helyén/mellett. Ráadásul, a Pongrác út közelében még a Népliget felé-felől haladó vasúti forgalom is jelentős zajterhelést ad, ami szintén növekedni fog távlatosan, amennyiben megépül a Belgrád-Budapest tehervasúti vonal, ami miatt az ún. Déli Körvasút vonalán is harmadik vágányt építenek a Népliget és a Kelenföldi pályaudvar között…

Balra Pongráctelep, Csilla utca, jobb szélen a már most is meglévő, de használaton kívül lévő, bizonyára átépítésre kerülő 3. vágány.

Konkrét információ, egyértelmű önkormányzati álláspont hiányában arra biztatunk minden MÁV-telepi és pongráctelepi lakost, akit zavar már a jelenlegi vasúti forgalom zaja is, és csak rosszabbat vár a 3. vágány megépítésével járó forgalom növekedéstől, hogy írjon a hivatal@kobanya.hu címre és kérdezzen az építési szabályzat módosításáról, illetve fejezze ki igényét a zajárnyékoló fal iránt. Minél többen fejezik ki lakossági véleményüket, annál érzékelhetőbb lesz a kőbányai önkormányzat számára a helybeli lakossági igény a zajárnyékoló fal megépítésére.