Önkormányzati pályázat otthoni ápolás támogatására

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet ápolási támogatásra, a hosszabb ideig elhúzódó betegségek során felmerülő többletkiadások fedezésére.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

• az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg családosok esetében a 105.000 forintot, egyedül élő esetében a 120.000 forintot

• a háziorvos vagy a szakorvos igazolása arról, hogy a pályázó önmaga
ellátásában segítségre szorul

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2022. MÁRCIUS 31-IG FOLYAMATOSAN

A részletek a www.kobanya.hu honlapon olvashatók, illetve telefonon kérhetők a +36 1 4338 332-es számon.

Forrás: Kőbánya.hu