Pongráctelep a kőbányai fejlesztési tervekben 3.

Cikksorozatunk befejező részében a Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat hatályos kerületi építési szabályzatának egybeszerkesztése 40 db BVKSZ alapú kerületi szabályozási tervvel című tervezet harmadik kötetét és a további dokumentumokat ismertetjük. (Az első és második cikkünk itt és itt olvashatóak.)

A III. kötet a Jóváhagyandó munkarész. Ebben az anyagban a Kőbányai Önkormányzat kerületi építési szabályzatáról szóló 16/2020. (XI.26.) önkormányzati rendeletének konkrét kiegészítéseit sorolják fel. Újdonság nincs ebben az anyagban az előző két cikkünkben leírtakhoz képest, egyedül a fenti linken megnyitható-letölthető PDF dokumentum 18. oldalán lévő 1. számú mellékletet emeljük ki: ez a Kőbányai Építési Szabályzat (KÉSZ) Laposdűlő déli részét magában foglaló tervlapjának 5. szelvénye a “szabályozás alap-, másodlagos és tájékoztató elemeinek” feltüntetésével. A nagy méretarány (M = 1:2000) miatt nem tudtunk érdemi képernyőfotót készíteni az egész szelvényről, csak Pongráctelep és szűkebb környékéről. Ezen is látszik a Zách utcai vasúti aluljáró terve, illetve a távlatilag a Pongráctelep délkeleti sarka alatt építendő vasúti alagút nyomvonala, vagy éppen a Pongrác útra és a Salgótarjáni utcába telepítendő új fasorok vonalai, bár ezek is inkább csak akkor realizálhatóak, ha megvalósulna a Salgótarjáni utca – Alberirsai út összekötése, vagy a Pongrác út 2×2 sávossá átépítése. Ami még jól látszik a térképkivágaton, hogy a pongráctelepi társasházak közötti zöldterületek önkormányzati tulajdonú közterületek (önálló telkek).

Kattintásra nagyítható!

Végül a negyedik PDF anyagban Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesterének 16/2020. (XI. 26.) számú (vagyis tavaly novemberi) önkormányzati rendelete olvasható a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kerületi építési szabályzatáról. Ebben az anyagban piros betűszedéssel jelölték a szövegszerű kiegészítéseket.

Ebből egy fontos részt emelnénk ki, ami a Csilla utcai vasútvonal “harmadik vágányának” építésével kapcsolatos kerületi építési szabályozási tervek idén februárban lezajlott lakossági véleményezése kapcsán vált fontossá a MÁV-telepi és pongráctelepi lakosság számára: az anyag 46. A környezetvédelem című fejezetében olvasható 66. § szerint “A Keleti pályaudvar és Rákos állomás közötti vasúti pályaszakasz átépítése során
zajárnyékoló falat kell létesíteni a MÁV-lakótelep és a Pongrácz úti lakótelep melletti szakaszon.
” Ez a rész a lakossági igények határozott kifejezése láttán kerültek bele a rendeletmódosításba, mint arról a 2021. február 19-i, “Van még lehetőség zajvédő falra a Csilla utcában” című cikkünkben írtunk részletesebben.

Forrás: Kőbánya.hu