Felhívás szavazatszámláló bizottságba való jelentkezésre

2022. április 3-án kerül sor az országgyűlési képviselők választására és az azzal egyidőben több kérdésben megtartandó országos népszavazásra.

A választás lebonyolításában kiemelkedő szerepet töltenek be a szavazatszámláló bizottságok, amelyek elsődleges feladata a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése. A szavazatszámláló bizottságok tagjait az önkormányzat képviselő-testülete választja meg, megbízatásuk a következő általános országgyűlésiképviselő-választásra megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáig szól. A szavazatszámláló bizottsági tagok a megválasztásukat követően esküt tesznek.

A szavazatszámláló bizottságnak az a Budapest X. kerületben lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár lehet a tagja, aki szerepel a központi névjegyzékben, és kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A szavazatszámláló bizottságok tagjai oktatáson vesznek részt, a munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a szavazást követő napon a munkavégzési kötelezettség alól mentesülnek.

Szavazatszámláló bizottsági tagnak az alábbi adatlap és nyilatkozat kitöltésével és 2022. február 14-éig (hétfőig) történő benyújtásával lehet jelentkezni. Az adatlap és a nyilatkozat beszerezhető és személyesen leadható a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1102 Budapest, Állomás utca 26.) is, továbbá postai úton eljuttatható a Helyi Választási Iroda részére (Postacím: 1475 Budapest, Pf. 35), vagy elektronikusan beküldhető a szszb2022@kobanya.hue-mail címre. A postán benyújtott jelentkezésnek a fenti határidőben be kell érkeznie a Helyi Választási Irodához.

A jelentkezéssel kapcsolatban telefonon is érdeklődhet a +36 1 4338 172-es vagy a +36 1 4338 225-ös telefonszámon.
Kapcsolódó dokumentumok:

Forrás: Kőbánya.hu