Kőbányai pályázat védett építészeti értékű lakóépületek felújítására

A Kőbányai Önkormányzat a Sorg Antal Városrehabilitációs Program részeként vissza nem térítendő támogatást nyújt pályázati úton a fővárosi és kerületi helyi védettségű épületek közül a lakóépületek tulajdonosai részére a védett építészeti értékek megőrzésének támogatására.

Részletes kiírás alul belinkelve, de ami talán a legfontosabb: ez a pályázat utófinanszírozású, azaz a pályázó társasháznak a támogatni kért felújítás teljes költségét előre biztosítania kell, aminek legföljebb 60 %-át téríti meg utólag az önkormányzat.

Pongráctelep összes társasháza kőbányai helyi védettség alatt áll, tehát lakótelepünk társasházai indulhatnak ezen a pályázaton – vagy indulhatnak a társasházak, lakószövetkezetek számára meghirdetett pályázaton is, ami előfinanszírozású, de egy évben csak az egyik pályázaton vehetnek részt.

Az építészeti értékek védelmének célja a Kőbánya településképe és történelme szempontjából meghatározó épített értékek védelme, a település építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. A település értékei a nemzet kulturális kincsének részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek.

A támogatással az Önkormányzat ösztönözni kívánja a helyi védettségű lakóépületek tulajdonosait arra, hogy az építészeti értékeket felújítsák, helyreállítsák, megőrizve az épületek jellegzetes kőbányai építészeti karakterét.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. AUGUSZTUS 18.

A pályázati felhívás és annak mellékletei letölthetők a kapcsolódó dokumentumokból.
Kapcsolódó dokumentumok:

Forrás: Kőbánya.hu