Változnak a közterületi zöldsávok rendben tartásának szabályai

2023. október 1-jétől változnak a közterületi zöldsávok rendben tartásának szabályai és engedélykötelessé válik a magánterületeken történő fakivágás.

A Kőbányai Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy a kerületi ingatlanok és a kerület zöldterületei rendezettek legyenek. Ezen cél eléréséhez fontos jogszabályban meghatározott feladatai vannak a kerületben lévő ingatlanok tulajdonosainak, illetve birtokosainak.

2023. október 1-jétől módosulnak az ingatlanok előtti közterületek rendbentartására vonatkozó szabályok. Eszerint az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve birtokosa az ingatlan előtti közterület esetében járda hiányában öt méter széles területsávot köteles gondozni, amelybe beletartozik a zöldsáv 20 centiméternél magasabb talajtakaró növényzetének kaszálása, a gyomnövényektől, gyomfáktól történő megtisztítása, az ott lévő fák törzssarjainak eltávolítása, valamint a fák 2,5 méter alatti részeinek metszése.

Amennyiben az ingatlan előtt járda húzódik, úgy a korábbi szabályok szerint kell eljárni a fenti zöldterületi munkálatok elvégzésével kapcsolatban: a gondozandó közterület az ingatlan előtti járda, a telekhatár és a járda, továbbá a járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület.

A kerület faállományának védelme érdekében a nem közterületi ingatlanon lévő fák kivágására engedély iránti kérelmet kell benyújtani a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Környezetvédelemi Osztályához. Fa csak engedély birtokában vágható ki. A fakivágás ügyében született határozat rendelkezik a kivágott fa pótlási kötelezettségéről is. Amennyiben a fa balesetveszélyes állapota miatti azonnali kivágása szükséges, úgy a fakivágás tényét a kivágást követő 15 napon belül kell bejelenteni.  közterületen lévő fás szárú növények kivágásának szabályai nem változnak, azok továbbra is engedélykötelesek, és a pótlási kötelezettség változatlanul fennáll.

Kapcsolódó dokumentumok:

Forrás: Kőbánya.hu