A Kőbányai Önkormányzat tájékoztatása a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről

Magyarország Kormánya a koronavírus elleni védekezés elősegítése érdekében veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Kőbányai Önkormányzat kiemelt fontosságot tulajdonít a megelőzésnek és ezzel kapcsolatban az egyén felelős magatartásának. Minden kőbányai polgár szíves együttműködését kérjük abban, hogy a jogszabályi kötelezettségeken is túl az egymásra való odafigyelés, a segítségnyújtás és a felelős önkorlátozás révén mérsékelhessük a járvánnyal kapcsolatos kockázatokat.

Alapelvként fogalmaztuk meg, hogy a lehetőségekhez mérten csökkenteni kell az egyének érintkezésével járó kockázatokat, fel kell függeszteni minden olyan közösségi összejövetelt, amelynek a működése nem elengedhetetlen. Az Önkormányzat és intézményei felfüggesztik minden rendezvényüket, programjukat, összejövetelüket (például „Szeretnék Önnek is adni virágot”, Kőbányai Halmajális, nyugdíjasüdülés tavaszi turnusai, „Mozdulj Kőbánya!” programsorozat stb.). Ugyanezt javasoljuk minden kerületi szervezetnek, közösségnek.

Zárva tart a Körősi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. valamennyi intézménye, a Kocsis Sándor Sportközpont, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központja és Szolgálata, valamint a közösségi házai. [Tehát a Pongrác Közösségi Ház és a Pongrác Idősek Klubja is.]

Zárva tartanak a kőbányai bölcsődék, óvodák. A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban, a gyermekek és a családok egészségének védelme érdekében a Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék 2020. március 16-ától, az óvodák 2020. március 17-étől zárva tartanak. Az óvoda a hiányzást igazolt távollétnek minősíti. Az egyházi, alapítványi és magánóvodák, bölcsődék esetében a jogszabályok figyelembevételével a fenntartó dönt a nyitva tartásról.

Gyermekétkeztetés
Az Önkormányzat az iskolák és óvodák zárva tartása alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére biztosítja a szociális gyermekétkeztetést. Az előre csomagolt ételt a Kőbányai Szent László Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér 1.) konyháján vehetik át a szülők, gondviselők. Az igényeket a 06 1 4338 336-os vagy a 06 1 4338 342-es telefonszámokon lehet leadni a gyermek neve, születési ideje, intézménynév, telefonszám és a szakorvos által javasolt esetleges diéta megadásával. Annak érdekében, hogy a szülőket ne terhelje fizetési kötelezettség az igénybe nem vett étkezés után, 2020. március 16-án törlésre került a március 17-től kezdődő időszakra vonatkozó valamennyi korábbi étkezési igény a MultiSchool rendszerben.

Háziorvosi, gyermek-háziorvosi, fogorvosi ellátás
Felhívjuk a figyelmet, hogy az emberi erőforrások miniszterének intézkedése szerint az egészségügyi intézményekben ellátás csak akkor nyújtható, ha arra sürgős szükség miatt (életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) kerül sor. A fertőzésveszély elkerülése érdekében előnyben kell részesíteni az orvossal történő telefonos távkonzultációt, valamint az e-recept írását. Ezen intézkedés érvényes a járóbeteg-szakellátásra és a kórházi ellátásra is.

Az idősek fokozott védelme érdekében a nappali ellátást biztosító intézmények működését az Önkormányzat felfüggesztette, ugyanakkor a házi segítségnyújtás és az étkezés továbbra is biztosított. A nappali ellátás keretében étkezők az ebédet ételhordóval tudják igénybe venni.

Figyeljünk egymásra, a környezetünkben élőkre, az idős emberekre, a segítségre szorulókra! Gondoljunk a járvány miatt esetlegesen felügyelet nélkül maradó háziállatokra is!

A Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás korlátozott, az erről szóló részletes tájékoztatás a www.kobanya.hu honlapon megtekinthető. Házasságkötésre csak kistermes formában van lehetőség.

Az Önkormányzat folyamatos tájékoztatást nyújt a lakosságot érintő információkról, valamint az intézkedéseiről. További tájékoztatás kérhető az Önkormányzat hivatal@kobanya.hu e-mail címén, valamint a 06 1 4338 100-as központi telefonszámon.

A koronavírussal kapcsolatos aktuális információk elérhetők a www.koronavirus.gov.hu honlapon.
Budapest, 2020. március 16.
D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

Forrás: Kőbánya.hu