Pályázni lehet gyógyászati segédeszköz, egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás költségeihez való hozzájárulásra

Igazából véletlenül találtuk a Kőbánya.hu honlapon ezt a pályázati felhívást, ami valószínűleg már hónapok óta fent van, de mivel azt írják benne, hogy 2018. február 28-ig lehet pályázni és nem írtak olyat, hogy a támogathatóság az “erre a célra biztosított keretösszeg mértékéig biztosított”, így közreadjuk az érdeklődő pongráctelepi lakosoknak.

Pályázati felhívás

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot ír ki egészségügyi támogatásra.

A támogatás célja a háziorvos vagy szakorvos által javasolt gyógyászati segédeszköz, egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás költségeihez való hozzájárulás.

1. A pályázat benyújtásának feltételei:

1.1. A pályázaton részt vehet az a Kőbányán lakóhellyel rendelkező személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át (a pályázat kiírásakor 114 000 Ft), egyedül élő esetén a 600%-át (a pályázat kiírásakor 171 000 Ft).

1.2. A pályázó a pályázat benyújtásakor köteles háziorvos vagy szakorvos által igazolni a gyógyászati segédeszközre, egészségügyi eszközre vagy szolgáltatásra való jogosultságot, valamint egyidejűleg csatolni a pályázati felhívásban szereplő igazolásokat, nyilatkozatokat.

1.3. A pályázatot kizárólag a pályázati adatlapon lehet benyújtani, amelyen az alábbi adatokat kell megadni, illetve iratokat kell csatolni:

a) a pályázó és a vele közös háztartásban élők neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakóhelye, nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról,

b) a pályázó és a vele közös háztartásban élők utolsó havi nettó jövedelmének igazolása (munkabér, illetmény, családi pótlék, egyéb rendszeres ellátások, gyermektartásdíj igazolása, egyéni és társas vállalkozó esetében az adóhatóság igazolása a 2016. évi jövedelemről, munkanélküli esetén a munkaügyi szerv igazolása, nyugdíjas esetében a nyugdíjfolyósító szerv által megküldött éves nyugdíjigazolás és nyugdíjszelvény másolata),

c) háziorvos vagy szakorvos igazolása a gyógyászati segédeszköz, egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás szükségességéről,

d) a gyógyszertár, gyógyászatisegédeszköz-bolt vagy egyéb szaküzlet, illetve szolgáltató (a továbbiakban: szaküzlet) előzetes tételes árkalkulációja, igazolása a gyógyászati segédeszköz, egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás áráról vagy 60 napnál nem régebbi, a kérelmező nevére szóló, eredeti tételes ÁFÁ-s számla a megvásárolt gyógyászati segédeszközről, egészségügyi eszközről vagy igénybe vett szolgáltatásról.

1.4. A pályázó egy naptári évben legfeljebb két egészségügyi támogatásban részesülhet.

1.5. Egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás esetében a támogatás legfeljebb 12 hónapra vonatkozó mennyiségre terjedhet ki.

2. A pályázat benyújtásának helye és határideje:

A pályázatokat 2018. február 28-ig folyamatosan lehet benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 26. és 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16., a továbbiakban: Ügyfélszolgálat) vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztálynak címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címre.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Barta Erika egészségügyi referenstől az +36 1 4338 332-es telefonszámon, illetve a BartaErika@kobanya.hu e-mail-címen. A pályázati adatlap beszerezhető az Ügyfélközpontban, igényelhető a fenti e-mail-címen, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.kobanya.hu). Az adatlap másolható.

3. A pályázat elbírálásának menete:

A Hivatal szükség esetén egy alkalommal hiánypótlási felhívást ad ki. A pályázatokat a szociális ügyekért felelős bizottság folyamatosan bírálja el a soron következő ülésén, mérlegelési jogkörében dönt a támogatás mértékéről, mely összeg nem haladhatja meg a gyógyászati segédeszköz, egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás kalkulált árának 90%-át. A Hivatal a döntést követően értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. A gyógyászati segédeszköz, egészségügyi eszköz megvásárlását, illetve az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét igazoló eredeti számlát be kell bemutatni a Hivatal Ügyfélszolgálatán, amelyet követően az Önkormányzat 15 napon belül intézkedik a megítélt támogatás kifizetéséről. Amennyiben a megítélt támogatás összege meghaladja a 30 000 Ft-ot, a pályázó kérelmére az Önkormányzat a támogatási összeget közvetlenül a szaküzlet részére is átutalhatja.

4. Érvénytelenség:

Érvénytelen az a pályázat, amely a 2.1-2.5. pontban meghatározott feltételeknek nem felel meg.

Kovács Róbert Kőbánya polgármestere