Kőbányai szociális támogatások

A Kőbányai Hírek 2020. decemberi számában a jegyző ad részletes tájékoztatást a Kőbányai Önkormányzat által biztosított számos szociális támogatásról, melyekkel segíti az átmenetileg vagy tartósan nehezebb élethelyzetbe került kerületi családokat, egyedülállókat. A támogatások megállapításánál figyelembe veszik a család egy főre jutó jövedelmét, továbbá azt, hogy a kérelmező egyedül vagy családban él.

Rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére évente öt alkalommal települési támogatás igényelhető, melyet két alkalommal pénzbeli, három alkalommal természetbeni juttatásként biztosít az önkormányzat. Természetbeni juttatásként közüzemi szolgáltatóhoz, önkormányzati lakás esetén a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-hez történő utalás vagy tűzifa kérelmezhető.

A gyermekes családok az erdei iskola, illetve óvodai és iskolai tábor költségeihez évente egy alkalommal gyermekenként legfeljebb 30 000 Ft összegű támogatást igényelhetnek.

Települési támogatás állapítható meg egyszeri nagyobb kiadás támogatásaként temetési költségekhez való hozzájárulásként az elhunyt személy eltemetéséről gondoskodó részére vagy lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék rendezéséhez. Kerületünkben népszerű és egyedi az egészségügyi támogatás, amelynek keretében gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez, javításához, egészségügyi eszközhöz vagy szolgáltatáshoz nyújtunk segítséget.

Az önkormányzat rendszeresen folyósított ellátásokkal is hozzájárul a havi kiadások enyhítéséhez. Egyéves időtartamra ellátási, térítési díj megfizetéséhez való hozzájárulásként, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatás, ápolási többletkiadások kiegészítésére ápolási támogatás igényelhető. Egyedül élő, nyugdíjfolyósító szerv által folyósított ellátásban részesülő személy 12 hónap időtartamra havi 10 000 Ft jövedelemkiegészítésben részesülhet.

Kerületünk legfiatalabb lakóinak „Kőbányai Baba vagyok” ajándékcsomaggal kedveskedik az önkormányzat, ami jövedelmi helyzettől függetlenül valamennyi kőbányai lakóhellyel rendelkező újszülöttet megillet.

A szociális támogatások igényléséhez szükséges nyomtatványok és az ellátásokról bővebb információ a www.kobanya.hu/Ügymenetek/Szociális támogatások menüpont alatt található, továbbá személyesen az önkormányzat ügyfélszolgálatain kaphatnak az érdeklődők bővebb felvilágosítást.

Amennyiben személyesen szeretné szociális ügyeit intézni, időpont-egyeztetés céljából hívja a 06 1 4338 330-as fonszámot!

Forrás: Kőbányai Hírek 2020.12