Mentés másként

Április 23-án posztolta ki a hivatalos Facebook oldalán D. Kovács Róbert Antal kőbányai polgármester az alábbi zöld hírt, néhány fotót is mellékelve hozzá az Óhegy parkból.

“Famentési akció Kőbányán! 🌲 Mintegy 50 különleges fajtájú örökzöldből álló bemutatókertet alakítunk ki az Óhegy parkban. Minden növényhez elhelyezünk egy-egy tájékoztató táblát, amely az adott fajt, fajtát mutatja be. Az örökzöldeket eredetileg a Pongrác lakótelepen ültette el a Csilla utca 3. egy lakója. Vele egyeztetve kerülnek most a növények az új helyükre azért, hogy kifejlett állapotukban is megfelelő életteret tudjunk számukra biztosítani. Ezúton is köszönet értük!”

Fotó: D. Kovács Róbert polgármester Facebook oldala, 2021.04.23.

Első olvasásra jól hangzik ez a hír, főleg, hogy Pongráctelepről származó fenyőfélékkel bővül Kőbánya központi parkjának fajgazdagsága. Azonban a poszt alatt olvasott kommentek egy része árnyaltabb képet sugallt, ezért megkerestük a polgármester által hivatkozott, de meg nem nevezett Csilla utcai lakost, Szatmári Tibort, aki a saját nézőpontjából ismertette velünk a “famentési akció” pongráctelepi fejezeteit.

A Csilla utca 3. társasházban sok lakó kertészkedik, Tibor az utóbbi években kezdett komolyan munkálkodni a ház előtti zöldterületen, szabadidejében és saját költségére. Biológiatanári múltja kapcsán kedvence a nyitvatermők népes családja, melynek legismertebb képviselői a fenyőfélék, ciprusok, cédrusok. Tavaly ősszel komolyabb “projektbe” kezdett: tervszerűen válogatott mintegy 50 féle nyitvatermőt, természetes és nemesített fajokat, fajtákat egyaránt, és a facsemetéket a Csilla utca 3. előtt ültette el – sűrűn, de egy részüket csak átmenetileg, hogy a tervezett vidékre költözéskor magával vigye. A szomszédok túlnyomó többsége örült a változatosan kinéző örökzöldeknek, azonban egy haragos lakótárs bejelentést tett a kerületi önkormányzatnál, hogy a növekvő facsemeték majd túl sok árnyékot fognak vetni…

A kőbányai önkormányzat pedig a tettek mezejére lépett – de hogyan? A fenyőcsemetéket elültető Tibort nem keresték meg hivatalosan, nem küldtek, nem adtak át neki írásbeli felszólítást, hogy távolítsa el az engedély nélkül közterületre ültetett fákat, bírságot sem szabtak ki, hanem egyszerűen csak munkásokkal kiásatták és az Óhegy parkba vitették át a csemeték túlnyomó többségét. Tibor ehhez nem járult hozzá, és csak azért nézhette végig a saját szemével az általa vásárolt és elültetett fenyőcsemeték “megmentését”, mert minden alkalommal a szomszédjai telefonáltak rá, amikor az önkormányzat emberei értesítés nélkül kijöttek a Csilla utca 3-ba. Először szemrevételezték a fenyőket, másodszor felcímkézték őket, harmadszor kiásták és elvitték a csemetéket (Tibor elmondása szerint a munkások sajnálkoztak, hogy egy ilyen szép kertet kell szétrombolniuk), negyedszer pedig visszajöttek még további csemetékért, arra hivatkozva, hogy az Óhegy parkban több gödröt ástak ki előre, mint amennyi fenyőt átvittek. Tibor minden alkalommal tehetetlenül szemlélte az önkormányzat embereinek helyszíni tevékenykedését, és ha kérdőre vonta őket, azt a szóbeli választ kapta, hogy meg is bírságolhatná őt az önkormányzat, mert engedély nélkül ültetett fákat önkormányzati telken. Arról nem esett szó, hogy ezeket az Óhegy parkba átültetett facsemetéket Tibor egyenként akár több tízezer forintért vásárolta, összesen kb. 1 millió forintot költött rájuk.

A kiásott fenyők hűlt helyei a Csilla 3. előtt.

Szatmári Tibor nézőpontjából elég szomorú kép rajzolódik ki, de mi még megpróbáltunk utánajárni a jogszabályi környezetnek is, mert a pongráctelepi társasházak közötti zöldterületek valóban önkormányzati tulajdonú telkek, tehát jogosan lehetnek elvárásai a kerületi önkormányzatnak lakótelepünk zöldterületeinek helyi lakosok általi kezelésével kapcsolatban. (A pongráctelepi társasházi és önkormányzati telekhatárokat hozzávetőleges pontossággal szemlélteti ez a térkép.)

A X. kerületi önkormányzat hivatalos honlapján, a www.kobanya.hu-n a Városháza / Rendeletek, önkormányzati jogtár, normatív határozatok menüpontból elérhetjük a tanácsrendszer 1990-es megszüntetése óta működő Kőbányai Önkormányzat összes eddigi rendeletét és egyéb jogszabályát. Az önkormányzati honlapon lévő linkekről közvetlenül PDF-ekben tölthetőek le a jogszabályok, de a net.jogtar.hu oldalon is olvashatóak, hatékony keresővel.

Mi magán a kobanya.hu-n néztünk át minden címet, és meglepő módon nem találtunk olyan kerületi jogszabályt, ami korábban kitért volna arra, hogy ki ültethet fákat vagy bármit közterületre. 2021 előtt az egyetlen közelítő tartalmú rendelet a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének (KÖKT) 37/2012. (X. 24.) számú önkormányzati rendelete a közterületen lévő fás szárú növények pótlásáról, de mint a címe jelzi, ez a jogszabály csak a kivágott fák pótlási kötelezettségéről szól.

2016. februártól hatályos a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, ami már a magántelkeken lévő fák gondozására, valamint a gyomnövények, gyomfák eltávolítására is kitér. De csak ezen rendelet 2021.05.01-től, azaz most május elsejétől hatályos módosítása ír először arról, hogy „aki a közterületen engedély nélkül fás szárú növényt ültet, vagy a rendeltetésszerű használatot akadályozó tárgyat jogosulatlanul helyez el, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, és természetes személy esetében kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.” (A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról című rendeletben 8. § (1) bekezdés.) A 2016-os rendelet PDF-je innen tölthető le, az idén május 1-től hatályos módosítás PDF-je innen tölthető le, az egységes szerkezetbe foglalt rendelet pedig itt olvasható.)