Zajlik a MÁV-telep átvétele

A Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015.12.15-én foglalkozott (23. napirendi pontjában, a teljes ülés jegyzőkönyve letölthető innen) a MÁV-telepi (lakó)ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba történő átvételével.

Somlyódi Csaba képviselő kérdésére Dr. Szabó Krisztián  jegyző elmondta, hogy a MÁV-tól a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez került MÁV-telepi 38916/7 – 38916/12 helyrajzi számú ingatlanoknak a kerületi önkormányzatnak való átadás-átvételét a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. fogja lebonyolítani. A folyamat részeként felmérik a lakásokat és nem lakás célú helyiségeket, valamint felülvizsgálják és a hatályos X. kerületi rendelet alapján rendezik a MÁV-telepi lakók bérleti szerződéses jogviszonyát. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megállapította, hogy az “ingatlanok állapota nem mondható rossznak az önkormányzat egyéb ingatlanjaihoz képest”. A jövőt illetően fontos információ, hogy a jelenlegi telekállapot, a felépítmények és a közműrendszer nem felel meg a jelenlegi szabályozásnak, amit az átvevő önkormányzat ugyan tudomásul vesz, de az “évek során, amikor az ingatlannal gazdálkodik” elsősorban az ingatlanok folyamatos kiürítésével fogja rendezni a helyzetet.

A MÁV-telep egyébként a XIX. század végén épült, jelenleg 249 lakás van itt, és a MÁV Zrt. 2009-ben döntött az ingatlantulajdonában álló teljes lakótelep értékesítéséről. A X. kerületi önkormányzat, mint lehetséges vevő 2009-ben felmérette a nem szabványos közművek és utcák átalakításának, átépítésének lehetőségeit, a várható költséget mintegy 190 millió Ft-ra becsülve (a 2009. decemberi szakértői vélemény és az alapján hozott 2010.03.30-i előterjesztés PDF-ben letölthető innen). A felmérés szerint a lakótelepen a hírközlés létesítményein kívül gyakorlatilag minden közműhálózatot (víz, csatorna, villany, gáz) fel kellene újítani, sőt áthelyezni. A legnagyobb probléma a MÁV-telepi utcák szélessége: elsősorban a tűzoltóautók használhatósága szempontjából a központi gerincút kivételével túl keskenyek a lakótelepi utcák, ha a közútkezelői hatóságok nem engedélyezik az 5-6 méter széles utcák közúttá nyilvánítását, akkor vagy a határos telkek szélét kisajátítva lehet szélesíteni az elvárt 10-14 m-re az utcákat, vagy magánútként a helybeli lakosság tulajdonába lehetne adni, annak minden anyagi felelősségével együtt (azaz a részben burkolatlan utak aszfaltozását is).