2021. évi kötelező eb összeírás Kőbányán

A Kőbányai Önkormányzat 2021. március 1. és 2021. június 30. között Budapest X. kerület közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kötelező ebösszeírást végez.

A törvény értelmében az ebtartás helye szerint illetékes települési önkormányzatnak ebrendészeti feladatai végrehajtása, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három
évente legalább egy alkalommal ebösszeírást kell végeznie.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, amelyhez a szükséges EBÖSSZEÍRÓ LAP beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában, továbbá letölthető a www.kobanya.hu oldalon a Nyilvánosság / Hirdetmények / Ebösszeírás honlapról. Az ebösszeíró lap másolható. Lehetőség van továbbá a Kőbányai Önkormányzat honlapján
megjelenített ebösszeíró lap elektronikus kitöltésére.

Az ebösszeíró lapot a Polgármesteri Hivatal részére 2021. június 30-ig kell visszajuttatni
• online módon a www.kobanya.hu honlapon keresztül,
• ebosszeiras@kobanya.hu e-mail címre szkennelve,
• e-Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) igénybevételével,
• postai úton,
• személyesen az ügyfélközpontban (1102 Budapest, Állomás utca 26.) elhelyezett gyűjtőládába rakva.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy a korábbi összeírás során bejelentett ebeket évben ismét be kell jelenteni.

Aki a kötelezően előírt adatszolgáltatási kötelezettségének nem vagy nem az előírtaknak megfelelően tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján 150.000 forint állatvédelmi bírsággal sújtható.

Forrás: Kőbánya.hu